Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08352 - Extern patrimonium. Sociale Dienstverlening. vzw CAW Antwerpen. Blindestraat 6-8, 2000 Antwerpen - Kosteloze terbeschikkingstelling voor daginloop voor dak- en thuislozen in Antwerpen - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Verdaagd