Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08518 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08518 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming 2022_CBS_08518 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De stad ontving verscheidene schriftelijke aanvragen tot aanleg van een open horecaterras.

Argumentatie

De aanvragen werden getoetst aan voornoemd politiereglement en voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Juridische grond

Artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Regelgeving: bevoegdheid

Het politiereglement voor privatieve ingebruikname van de openbare ruimte voor open horecaterrassen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 (jaarnummer 754) en gewijzigd in zitting van 22 september 2014 (jaarnummer 710), stelt dat in toepassing van artikel 3 een toelating van de burgemeester is vereist.

Artikel 63 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester met betrekking tot de goedkeuring van de volgende open horecaterrasaanvragen:


Dossiernummer: S7/T/2022186

Aanvrager: Myesha, Lakborslei 98 te 2100 Deurne (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras en een eilandterras aan de voetpadrand

Locatie: Lakborslei 98 te 2100 Deurne

Datum ontvangst aanvraag: 04/03/2022

 

Dossiernummer: S13/T/2022145

Aanvrager: FOND, Moorkensplein 28 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras

Locatie: Moorkensplein 27 (aan de overzijde van de straat) te 2140 Borgerhout

Datum ontvangst aanvraag: 24/02/2022

 

Dossiernummer: S2/T/SZ/2022330

Aanvrager: Bottle Boutique, Van Schoonbekestraat 117 te 2018 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras en een eilandterras

Locatie: Vlaamsekaai 62 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 11/04/2022

 

Dossiernummer: S2/T/SZ/2022282

Aanvrager: SUIT-OFF, Geestenspoor 107 te 2180 Ekeren (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Waalsekaai 33 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 25/03/2022

 

Dossiernummer: S14/T/2022320

Aanvrager: M&M INFINITY, Belgiëlei 106 te 2018 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Statiestraat 138 (zijde Maatschappijstraat) te 2600 Berchem

Datum ontvangst aanvraag: 08/04/2022

 

Dossiernummer: S2/T/SZ/2022381

Aanvrager: O & O, Waalsekaai 60 (glv) te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Waalsekaai 60 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 04/05/2022

 

Dossiernummer: S2/T/SZ/2022385

Aanvrager: Leys Cooking, Waalsekaai 45A te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Waalsekaai 45 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 05/05/2022

 

Dossiernummer: S4/T/SZ/2022394

Aanvrager: ROBINSON, Oudevaartplaats 8 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras en een eilandterras aan de voetpadrand

Locatie: Oudevaartplaats 8 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 06/05/2022

 

Dossiernummer: S1/T/SZ/2022445

Aanvrager: DOGMA, Wijngaardstraat 5 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Wijngaardstraat 5 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 19/05/2022

 

Dossiernummer: S8/T/SZ/2022461

Aanvrager: AU P'TIT PLAISIR, Rue de L'Espinet 20 te 11500 Quillan

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Sint-Aldegondiskaai 36 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 23/05/2022

 

Dossiernummer: S5/T/SZ/2022480

Aanvrager: MURUKUTUM, Dageraadplaats 6 te 2018 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras en een eilandterras op een plein

Locatie: Dageraadplaats 6 te 2018 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 01/06/2022

 

Dossiernummer: S2/T/2022544

Aanvrager: Dahmani, Welkomstraat 104 te 2160 Wommelgem

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras (zijde Kasteelpleinstraat) en een eilandterras op het voetpad (zijde Verbondstraat)

Locatie: Verbondstraat 1 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 22/06/2022

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.