Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

2022_CBS_08522 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 42 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08522 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 42 - Kennisneming 2022_CBS_08522 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 42 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Tijdens week 42 ontving de dienst Bestuurszaken/Besluitvorming schriftelijke vragen van gemeenteraadsleden. 

Argumentatie

Wekelijks agendeert de dienst Bestuurszaken/Besluitvorming een bijgewerkte inventaris van de schriftelijke vragen, zodat de collegeleden steeds een duidelijk overzicht hebben.

Juridische grond

Artikel 31 van het Decreet lokaal bestuur voorziet dat de gemeenteraadsleden het recht hebben aan de burgemeester en aan het college mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.

Artikel 10 van het basisreglement 'Bestuurlijke Organisatie stad Antwerpen' (BOSA) regelt de manier waarop op schriftelijke vragen wordt geantwoord.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van volgende schriftelijke vragen van week 42 (nieuwe vragen in grijstint):

Nummer  

Vraag van

Onderwerp

Gesteld aan

Opmerking

00168Peggy PootersRegels voor bewakingscamera's van particulieren en bedrijvende burgemeester
00169Nahima LanjriMuziekkapel LPAde burgemeester
00171Claude MarinowerVandalisme bij Merksemse club F.C. Sejade burgemeester
00172Ilse van DienderenGeurhinder: overzichtgegevens van vaststellingen en handhavingde burgemeester
00174Filip DewinterGeurhinder Donkse Beek te Ekeren
schepen De Ridder Caluwaerts
00175Caroline BastiaensTuin Rubenshuisschepen Ait Daoudbeantwoord
00176Caroline BastiaensSluikstort en zwerfafvalschepen van Doesburg
00177Anke Van dermeersch
Sluikstort problemen
schepen van Doesburg

00178
Mie Branders
Transparantie bouwdossiers
schepen De Ridder

00179Sam VoetenOpvolgingsaanvraag retourbemalingschepen De Ridder
00181Anke Van dermeersch
De bouwshiftschepen De Ridder
00182Anke Van dermeersch
Besparen op waterverbruik met de ‘zelfscan water’schepen Meeuws
00183Anke Van dermeersch
Energiebesparende maatregelen: de lijst van Bart Somersde burgemeester  schepen Kennis
00184Anke Van dermeersch
Hemelwater- en droogteplan
de burgemeester schepen Caluwaerts Meeuws

00185Niel StaesANPR-camera's en controles verkeersregels Turnhoutsebaan en Stenenbrugde burgemeester
00186Niel StaesSlim naar Antwerpen in cijfersschepen Kennis
00188Anke Van dermeersch(Ontbrekend) Optreden van politie tegen foutparkeerders op marktplaatsende burgemeester
00189Peggy PootersHeraanleg van de Boekenberglei-Gitschotellei/Drakenhoflaan, verplaatsing van de keerlus tram, en tijdelijke verplaatsing van de marktschepen Wouters
00193Anke Van dermeerschHet aanvaarden van geschenken door mandatarissende burgemeester
00194Anke Van dermeerschEnergie-gerelateerde hulpvragenschepen Meeuws
00196Koen Laenens, Sanne Descamps, Nathalie van Baren
AG SO Beroepscommissies
schepen Beels

00197
Sam Voeten
P&R's
schepen Kennis

00200Peggy PootersGeleid bezoek aan het stadhuis voor de leden van de districtsradende burgemeester
00201Wim JochemsUitrol cameranetwerk Antwerpen en Merksemde burgemeester
00202Gerolf AnnemansBesteding subsidies Let's go Urbande burgemeester
00203Ilse van DienderenEvolutie van het aantal (ondergrondse parkeerplaatsen op eigen terrein, evolutie van het aantal parkeerplaatsen op openbaar domein
schepen De Ridder, schepen Kennis
00204Ilse van DienderenSinksenfoor - Sportpaleis: parkeerproblemen handhavingde burgemeester
00207Sam Van Rooy500.000 euro per jaar voor Afrikaschepen Ait Daoud
00208Sam Van RooyOpsluiting na rondleiding in het stadhuisde burgemeester
00209Sam Van RooyToetreding tot netwerk van boekenstedenschepen Ait Daoud
00210Sam Van RooyExtra controles op sluikstorten en zwerfvuilde burgemeester
00212Sam Van RooyVerbod BK Beerpongschepen Beels
00213Yasmia Settaafsprakennota's stadswerkersschepen Beels
00214Caroline Bastiaens
Personeelskader groep Antwerpenschepen Ait Daoud


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.