Terug
Gepubliceerd op 24/10/2022

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen

vr 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis

 • HD 1.

  2022_CBS_08620 - District Wilrijk. Vaderlandstraat 58 - 2022157 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 2.

  2022_CBS_08621 - Rechtsgeding RVV/2022/008. Beroepsprocedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Verweer. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 3.

  2022_CBS_08622 - Voorlopige wijziging van de bescherming als monument van het walenschip Céphée in Antwerpen - Sluiting van het openbaar onderzoek en samenwerkingsovereenkomst De Vlaamse Waterweg. Ondertekening - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 1.

  2022_CBS_08620 - District Wilrijk. Vaderlandstraat 58 - 2022157 - Vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden vergunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 2.

  2022_CBS_08621 - Rechtsgeding RVV/2022/008. Beroepsprocedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Verweer. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 3.

  2022_CBS_08622 - Voorlopige wijziging van de bescherming als monument van het walenschip Céphée in Antwerpen - Sluiting van het openbaar onderzoek en samenwerkingsovereenkomst De Vlaamse Waterweg. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 1.

  2022_CBS_08453 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract CD-MP-OO-60 perceel 3 voor de aankoop van gehoorbescherming. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_CBS_08454 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2014/1117. Aankoop na leasing van een motor. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_CBS_08455 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2018/309 voor de uitbreiding van de licentie van het veiligheidssysteem in de politiegebouwen. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_CBS_08456 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract Procurement 2017 R3 151 perceel 2 voor de aankoop van hemdtruien GBOR (Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte). Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_CBS_08457 - Politiezone Antwerpen - Mastergebouw. Pakket wijzigingen, inclusief het projectbudget 1. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_CBS_08458 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2020/384. Kogelwerende bescherming en toebehoren. Wijziging opdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_CBS_08459 - Politiezone Antwerpen - PAO2019075. Rechtsgeding. Loonverlies. Aanstelling advocaat - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_CBS_08460 - Politiezone Antwerpen - Rechtsgeding. PAO2022113. Gerechtelijke procedure. Bekomen loonverlies. Aanstelling advocaat - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_CBS_08461 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongevallen. Consolidatie met 0 procent arbeidsongeschiktheid - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 10.

  2022_CBS_08462 - Politiezone Antwerpen - Opleiding. Analyseren van schriftelijke verklaringen door middel van SCAN - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 11.

  2022_CBS_08463 - Politiezone Antwerpen - Opleiding. Dienstreis Diekirch. Productvoorstelling - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 12.

  2022_CBS_08464 - Politiezone Antwerpen - Opleiding. LIB/OLP - Contactambtenaar - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_CBS_08445 - Advies aan de dienst Mer in het kader van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022050028. Adolf Greinerstraat 139, 475, Van Praetstraat 100, Scheldevrijstraat 80, 105. District Hoboken - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 14.

  2022_CBS_08465 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022096770. Poldervlietweg 5. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_CBS_08466 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022054839. Schouwkensstraat 7. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_CBS_08467 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022099861. Zandvoort 2. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_CBS_08468 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022107999. Luchthavenlei zonder nummer (zn). District Deurne - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 18.

  2022_CBS_08469 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022050028. Adolf Greinerstraat 139, 475, Van Praetstraat 100, Scheldevrijstraat 80, 105. District Hoboken - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 19.

  2022_CBS_08470 - Omgevingsvergunning. Bijstelling bijzondere milieuvoorwaarden - OMV_2022088200. Pater De Dekenstraat 38-42. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_CBS_08471 - Omgevingsvergunning - OMV_2022026536. Jan Frans Van de Gaerstraat 56. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_CBS_08472 - Omgevingsvergunning - OMV_2022106901. Jan van Gentstraat 4-6, 16, Ann Salenspad 5, 21, Gentplaats 12, 15-17, 20. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_CBS_08473 - Omgevingsvergunning - OMV_2022071876. Posthofbrug 25 en zonder nummer (zn). District Berchem - Weigering

  Verdaagd
 • 23.

  2022_CBS_08474 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022114042. Scheldelaan 600. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_CBS_08475 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022094596. Olieweg 97. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_CBS_08476 - Omgevingsvergunning - OMV_2022071671. Abdijstraat 217, Berendrechtstraat 52-54. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_CBS_08477 - Omgevingsvergunning - OMV_2022019926. Ambtmanstraat 14. District Antwerpen - Weigering

  Afgevoerd
 • 27.

  2022_CBS_08478 - Omgevingsvergunning - OMV_2022095784. Appelmansstraat 13. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2022_CBS_08479 - Omgevingsvergunning - OMV_2021190266. Begijnenstraat 95 en 95A . District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2022_CBS_08480 - Omgevingsvergunning - OMV_2022089656. Bisschopstraat 9. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_CBS_08481 - Omgevingsvergunning - OMV_2022060851. Blancefloerlaan 100. District Antwerpen - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 31.

  2022_CBS_08297 - Omgevingsvergunning - OMV_2022080274. Dageraadplaats 31. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 32.

  2022_CBS_08482 - Omgevingsvergunning - OMV_2022109424. Guicciardinistraat 8. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2022_CBS_08483 - Omgevingsvergunning - OMV_2022097234. Isabellalei 142. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 34.

  2022_CBS_08484 - Omgevingsvergunning - OMV_2022103171. Lange Herentalsestraat 53. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2022_CBS_08485 - Omgevingsvergunning - OMV_2022088171. Napelsstraat 118-124. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 36.

  2022_CBS_08486 - Omgevingsvergunning - OMV_2022094695. Paardenmarkt 23. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 37.

  2022_CBS_08487 - Omgevingsvergunning - OMV_2022106055. Plantin en Moretuslei 79. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 38.

  2022_CBS_08488 - Omgevingsvergunning - OMV_2022096223. Sint-Jobstraat 35. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 39.

  2022_CBS_08489 - Omgevingsvergunning - OMV_2022079951. Scheldelaan 6. District Antwerpen - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 40.

  2022_CBS_08490 - Omgevingsvergunning - OMV_2022118082. Sint-Paulusstraat 10. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 41.

  2022_CBS_08491 - Omgevingsvergunning - OMV_2022096376. Van Luppenstraat 15. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 42.

  2022_CBS_08492 - Omgevingsvergunning - OMV_2022107689. Van Schoonbekestraat 182. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 43.

  2022_CBS_08493 - Omgevingsvergunning - OMV_2022101383. Vestingstraat 59-63. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 44.

  2022_CBS_08494 - Omgevingsvergunning - OMV_2021149341. Wilmarsstraat 10. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 45.

  2022_CBS_08495 - Omgevingsvergunning - OMV_2022084964. Auwersstraat 25. District Berchem - Weigering

  Goedgekeurd
 • 46.

  2022_CBS_08496 - Omgevingsvergunning - OMV_2021103363. Dianalaan 48. District Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 47.

  2022_CBS_08497 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092727. Edelgesteentenstraat 49. District Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 48.

  2022_CBS_08498 - Omgevingsvergunning - OMV_2022083393. Dianalaan 62. District Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 49.

  2022_CBS_08499 - Omgevingsvergunning - OMV_2022088703. Marcel Auburtinlaan 101. District Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 50.

  2022_CBS_08500 - Omgevingsvergunning - OMV_2022086622. Zonnebloemstraat 1. District Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 51.

  2022_CBS_08501 - Omgevingsvergunning - OMV_2022069568. Zandweg 5_1. District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 52.

  2022_CBS_08316 - Omgevingsvergunning - OMV_2022091265. Compaensstraat 6. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 53.

  2022_CBS_08502 - Omgevingsvergunning - OMV_2022085098. De Sevillastraat 54. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 54.

  2022_CBS_08503 - Omgevingsvergunning - OMV_2022112343. Eksterlaar 199. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 55.

  2022_CBS_08504 - Omgevingsvergunning - OMV_2021127569. Jan Olieslagersstraat 15. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 56.

  2022_CBS_08505 - Omgevingsvergunning - OMV_2022114895. Manebruggestraat 347. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 57.

  2022_CBS_08506 - Omgevingsvergunning - OMV_2022088161. Plankenbergstraat 90-94. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 58.

  2022_CBS_08507 - Omgevingsvergunning - OMV_2022103968. Bredestraat 164. District Ekeren - Weigering

  Goedgekeurd
 • 59.

  2022_CBS_08109 - Omgevingsvergunning - OMV_2022079773. Hof van Delftlaan 19. District Ekeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 60.

  2022_CBS_08508 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092758. Kapelsesteenweg 595. District Ekeren - Weigering

  Goedgekeurd
 • 61.

  2022_CBS_08509 - Omgevingsvergunning - OMV_2022109347. Mauroystraat 19. District Hoboken - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 62.

  2022_CBS_08510 - Omgevingsvergunning - OMV_2022012686. Voorzorgstraat 12. District Hoboken - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 63.

  2022_CBS_08511 - Omgevingsvergunning - OMV_2022108687. Bredabaan 332. District Merksem - Weigering

  Goedgekeurd
 • 64.

  2022_CBS_08512 - Omgevingsvergunning - OMV_2022101358. Generaal Mahieustraat 32. District Merksem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 65.

  2022_CBS_08513 - Omgevingsvergunning - OMV_2022107629. Jos De Swertsstraat 10. District Merksem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 66.

  2022_CBS_08514 - Omgevingsvergunning - OMV_2022042967. Heistraat 321. District Wilrijk - Weigering

  Verdaagd
 • 67.

  2022_CBS_08515 - Omgevingsvergunning - OMV_2022099140. Heldenplein 8. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 68.

  2022_CBS_08516 - Omgevingsvergunning - OMV_2022078608. Platanenlaan 64. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 69.

  2022_CBS_08517 - Omgevingsvergunning - OMV_2022075717. Valkstraat 39. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 70.

  2022_CBS_08518 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 71.

  2022_CBS_08519 - Uitstallingen - Lijst toelatingen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 72.

  2022_CBS_08520 - Weigering open horecaterras - 2022243. District Antwerpen. Sint-Laureiskaai 13 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 73.

  2022_CBS_08521 - College - Zitting vrijdag 14 oktober 2022. Verslag - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 74.

  2022_CBS_08522 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 42 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 75.

  2022_CBS_08523 - Gemeenteraad - Zitting 24 oktober 2022. Bespreking vastgestelde dagorde - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 76.

  2022_CBS_08524 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 42 - Brief districtscollege Borgerhout. Leefmilieu. Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 77.

  2022_CBS_08525 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 42 - Toewijzing brieven en adviezen districten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 78.

  2022_CBS_08526 - Binnengemeentelijke decentralisatie. Samenwerkingsmodel stad-districten - Vastlegging vergaderdata raden voor overleg 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 79.

  2022_CBS_08527 - Antwerpen Herdenkt. Plechtigheid Wapenstilstand 11 november 2022 - Programma - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 80.

  2022_CBS_08528 - Externe Relaties - Ambassadeurslunch 2022 voor posthoofden van ambassades en consulaten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 81.

  2022_CBS_08529 - Ontvangst en verhuur zalen stadhuis - prijsuitreiking Fonds Christoffel Plantin 26 oktober 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 82.

  2022_CBS_08530 - Ontvangst - Stichter en voorzitter Europese Snorrenclub ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag op zaterdag 21 januari 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 83.

  2022_CBS_08531 - Ontvangst - Vriendenkring ere- en gewezen gedeputeerden en raadsleden provincie Antwerpen op 24 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 84.

  2022_CBS_08532 - Stadsdagen - Aanvraag Het Roze Huis gebruik De Roma op 21 januari 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 85.

  2022_CBS_08533 - Stadsdagen - Aanvraag Port of Antwerp-Bruges gebruik Handelsbeurs 27 oktober 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 86.

  2022_CBS_08534 - Binnengemeentelijke decentralisatie - Aanvullend verkeersreglement. Aanvraag speelstraten district Deurne 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 87.

  2022_CBS_08535 - Fondsen. Subsidiewerving - Programma Innovatieve Overheidsopdrachten. Cofinancieringsovereenkomst NXTMobility Incentives. Ondertekening - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 88.

  2022_CBS_07937 - Stedelijk patrimonium. Stadsontwikkeling. Park Brialmont, Binnensingel, 2600 Berchem - Nieuwbouw Natuurhuis Brialmont (001374). Actualisatie projectbudget. Principebeslissing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 89.

  2022_CBS_08352 - Extern patrimonium. Sociale Dienstverlening. vzw CAW Antwerpen. Blindestraat 6-8, 2000 Antwerpen - Kosteloze terbeschikkingstelling voor daginloop voor dak- en thuislozen in Antwerpen - Bekrachtiging

  Verdaagd
 • 90.

  2022_CBS_08536 - Stedelijk patrimonium. Bestuurszaken. Stadhuis, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen - Eénmalige aankoop en plaatsing meubilair. Correctiebestelling - wijziging opdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 91.

  2022_CBS_08537 - Parkeerretributies - Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen. Week 42 van 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 92.

  2022_CBS_08538 - Cultuur. Patrimonium cultuur - Studieopdracht restauratie en renovatie Bourlaschouwburg. Goedkeuring voorontwerp. Gunning opdrachtbrief bouwaanvraagfase - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 93.

  2022_CBS_08539 - Jeugd. Vrijetijdsaanbod op maat - Oproep 'Een toegankelijke voor- en naschoolse opvang in het kader van het Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten'. Resultaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 94.

  2022_CBS_08540 - Ondersteuning. Jeugd. Formaat vzw - Aanpassing afsprakennota - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 95.

  2022_CBS_08541 - Onderwijs - A'REA UP. Halfjaarlijkse rapportering en actienota schooljaar 2022-2023 - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 96.

  2022_CBS_08542 - Sport. Antwoordschrijven Sportoase - Collegiale brief. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 97.

  2022_CBS_08543 - Vredescentrum - Vervanging lid begeleidend wetenschappelijk comité - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 98.

  2022_CBS_08544 - Cultuur. Musea en Erfgoed Antwerpen. Kunst in de Stad - Toelating nieuwe kunstopdracht door district Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 99.

  2022_CBS_08545 - Cultuur. Musea en Erfgoed Antwerpen - Museum Vleeshuis. Lidmaatschap Raad van Bestuur Fonds Cultuurmanagement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 100.

  2022_CBS_08546 - Cultuur. Musea en Erfgoed Antwerpen - Museum Vleeshuis. Lidmaatschap Raad van Bestuur Belgian Collection of Instruments - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 101.

  2022_CBS_08547 - Ondersteuning. Onderwijs. Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs - Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 102.

  2022_CBS_08548 - Sport. Leningfonds Antwerpse sportverenigingen - Lening aan Koninklijke A.T.B.S. Korfbalklub vzw. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 103.

  2022_CBS_08549 - AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen - Benoeming commissaris-revisor - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 104.

  2022_CBS_08550 - Financiering - Thesauriebeheer. Aanvraag bulletkrediet. Delegatie. - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 105.

  2022_CBS_08551 - Bezwaren fiscaliteit - Onwaarden - Materiële misslag na bezwaar - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 106.

  2022_CBS_08552 - Fiscale bezwaren - Belasting op de horecagelegenheden - Dossiernummer 48225 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 107.

  2022_CBS_08553 - Fiscale bezwaren - Belasting op de omgevingsvergunning - Dossiernummer 48226 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 108.

  2022_CBS_08554 - Fiscale bezwaren - Belasting op de omgevingsvergunning - Dossiernummer 48258 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 109.

  2022_CBS_08555 - Fiscale bezwaren - Belasting op de omgevingsvergunning - Dossiernummer 48259 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 110.

  2022_CBS_08556 - Fiscale bezwaren - Belasting op de overnachtingen in toeristische logies - Dossiernummer 48237 - Gedeeltelijke aanvaarding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 111.

  2022_CBS_08557 - Fiscale bezwaren - Belasting op de uitbatingsvergunningen - Dossiernummer 48261 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 112.

  2022_CBS_08558 - Fiscale bezwaren - Belasting op leegstand - Dossiernummer 48227 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 113.

  2022_CBS_08559 - Fiscale bezwaren - Belasting op lijk- en asbezorging van niet-inwoners - Dossier 48247 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 114.

  2022_CBS_08560 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummers 46512 en 46513 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 115.

  2022_CBS_08561 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 48037 - Gedeeltelijke aanvaarding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 116.

  2022_CBS_08562 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 48041 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 117.

  2022_CBS_08563 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 48043 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 118.

  2022_CBS_08564 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 48119 - Gedeeltelijke aanvaarding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 119.

  2022_CBS_08565 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 48120 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 120.

  2022_CBS_08566 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 48122 - Gedeeltelijke aanvaarding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 121.

  2022_CBS_08567 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 48125 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 122.

  2022_CBS_08568 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 48126 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 123.

  2022_CBS_08569 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 48243 - Gedeeltelijke aanvaarding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 124.

  2022_CBS_08570 - Fiscale bezwaren - Belasting op toeristische logies - Dossiernummers 48380 tot en met 48397 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 125.

  2022_CBS_08571 - Fiscale bezwaren - Belasting op toeristische logies - Dossiernummers 48401 tot en met 48409 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 126.

  2022_CBS_08572 - Fiscale bezwaren - Belasting op toeristische logies - Dossiernummers 48398 tot en met 48400 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 127.

  2022_CBS_08573 - Fiscale bezwaren - Belasting op toeristische logies - Dossiernummer 48414 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 128.

  2022_CBS_08574 - Fiscale bezwaren - Belasting op vestigingen - Dossiernummer 48256 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 129.

  2022_CBS_08575 - Fiscaliteit - Uitvoerbaarverklaring van belastingkohieren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 130.

  2022_CBS_08576 - Bestek GAC_2021_01610. Sint-Jacobskerk fase 2, deel 2: restauratie interieur Oostelijke deel - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 131.

  2022_CBS_08577 - Bestek GAC_2021_01898. Raamovereenkomst voor het ophalen van de fracties papier en karton van huishoudelijke oorsprong - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 132.

  2022_CBS_08578 - Bestek GAC_2021_02008. Raamovereenkomst voor het uitvoeren van dieptereiniging van sportvloeren - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 133.

  2022_CBS_08579 - Bestek GAC_2022_02237. Raamovereenkomst voor het begeleiden van scholen in functie van het verhogen van het taalontwikkelend handelen bij leerkrachten en de opmaak en het implementeren van een taalbeleid - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 134.

  2022_CBS_08580 - Bestek GAC_2022_02266. Raamovereenkomst voor het extensief maaien van rietkragen, oever- en watervegetatie en verwijderen van houtopslag in Antwerpen - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 135.

  2022_CBS_08581 - Bestek GAC_2022_02269 (SWOU12099). Ontwerpen, leveren en plaatsen van verschillende constructies voor tuinstraat Jan Olieslagersstraat, Deurne - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 136.

  2022_CBS_08582 - Bestek GAC_2022_02279. Raamovereenkomst voor het vernieuwen van plafonds en bijhorende technieken - Gunning perceel 1 en stopzetting perceel 2 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 137.

  2022_CBS_08583 - Bestek GAC_2022_02362(P10012). Restauratie Sint-Jan-Evangelistkerk - Selectie en bestek - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 138.

  2022_CBS_08584 - Bestek GAC_2022_02370. Raamovereenkomst voor de aanstelling van deskundigen voor de integrale kwaliteitskamer - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 139.

  2022_CBS_08585 - Bestek GAC_2022_02414. Leveren en plaatsen videowall, zwembad Wezenberg - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 140.

  2022_CBS_08586 - Bestek GAC_2022_02471 (SWOU12029). Wegeniswerken Schijnpoortweg - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 141.

  2022_CBS_08587 - Selectieleidraad GAC_2022_02435 (P09880). Heraanleg binnenplein inclusief groendaken voor het administratief centrum ‘den Bell’ - Selectieleidraad en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 142.

  2022_CBS_08588 - Selectieleidraad GAC_2022_02448 (P09582). Restauratie van buitenschrijnwerk, gevels en daken van het Rubenshuis en het hoveniershuisje in de tuin van het Rubenshuis - Selectieleidraad en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 143.

  2022_CBS_08589 - Bestelbons - Week 42 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 144.

  2022_CBS_08590 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 145.

  2022_CBS_08591 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 146.

  2022_CBS_08592 - Ondersteuning - Werk. Projecten ESF-oproep: Outreach en activering. Randstad Belgium nv. Vastlegging nominatief krediet 2022 – Uitbetaling saldo - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 147.

  2022_CBS_08593 - Loketwerking - Adresaanpassing van ambtswege - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 148.

  2022_CBS_08594 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Aanvraag referentieadres - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 149.

  2022_CBS_08595 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Nieuwe bewoners - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 150.

  2022_CBS_08596 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Onderzoek over zes maanden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 151.

  2022_CBS_08597 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Uithuiszetting gerechtsdeurwaarder - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 152.

  2022_CBS_08598 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Zichtbare leegstand - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 153.

  2022_CBS_08599 - Loketwerking - Correctiebestelling - Productiekosten en consulaire rechten federale overheidsdiensten 2022 - maand augustus 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 154.

  2022_CBS_08600 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Emiel Banningstraat 24/201 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 155.

  2022_CBS_08601 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Spoorweglaan 247/101 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 156.

  2022_CBS_08602 - Loketwerking - Niet verstrekken van adres - Aanvraag inwoner - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 157.

  2022_CBS_07806 - Sociale Impactmeting - Addendum bij niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking en gegevensprotocol met Universiteit en Hogescholen Antwerpen. Ondertekening - Bekrachtiging

  Verdaagd
 • 158.

  2022_CBS_08603 - Woonregie - Uitstel deelname Telling Dak- en Thuisloosheid 2022 in samenwerking met Koning Boudewijnstichting en KU Leuven - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 159.

  2022_CBS_08604 - Gelijke Kansen - Sneeuwruimen voor sociaal geïsoleerde 75-plussers en sociaal geïsoleerde personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 160.

  2022_CBS_08605 - Ondersteuningsproduct - Harmonieuze stad - Reglement buurtsecretariaten - Aansluiting nieuwe leden 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 161.

  2022_CBS_08606 - Correctiebestelling - Regularisatie factuur Water-Link eindafrekening standpijp Sinksenfoor - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 162.

  2022_CBS_08607 - Correctiebestelling - Het maaien van hooilanden in het kader van algemeen groenonderhoud. Natuur en Landschapszorg Sociale Werkplaats vzw - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 163.

  2022_CBS_08608 - Wagenpark stad Antwerpen - Bestek GAC_2019_01095 Raamovereenkomst voor het aanstellen van drie voorkeur leasingmaatschappijen. Deelopdracht 20/2021. Aanstellen van leasingmaatschappij voor de huur van één voertuig. Wijziging opdracht 1 (dossier VC2201/20) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 164.

  2022_CBS_08609 - Wagenpark stad Antwerpen - Bestek GAC_2019_01095 Raamovereenkomst voor het aanstellen van drie voorkeur leasingmaatschappijen. Deelopdracht 25/2022. Aanstellen van leasingmaatschappij voor de huur van één voertuig. Aanpassing mobiliteitskrediet (dossier VC2201/25) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 165.

  2022_CBS_08610 - Wagenpark stad Antwerpen - Verkeersbelasting aanslagjaar 2023 (dossier SB/VC VK2324-VC1657). Vastlegging krediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 166.

  2022_CBS_08611 - Wagenpark stadsbeheer - Bureau voor Technische Controle. Keuring voertuigen. Vastlegging krediet 2023 (dossier SB/VC VK2318) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 167.

  2022_CBS_08612 - District Ekeren. Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat. Bouwveld 15A Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWPR13217. Voorontwerp. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 168.

  2022_CBS_08613 - District Ekeren. Renaat Veremansstraat. Bouwveld 10 Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWOU12084. Voorontwerp. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 169.

  2022_CBS_08614 - District Ekeren. Leugenberg (gewest) - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 170.

  2022_CBS_08615 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 171.

  2022_CBS_08616 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verhoging vergunning DTM Mobility nv - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 172.

  2022_CBS_08617 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verhoging vergunning Easy Vervoer - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 173.

  2022_CBS_08618 - District Wilrijk. Moerelei. Aanleg kunstgrasveld sportpark Ter Beke. Bestek SWOU12341C (GAC_2021_01865) - Wijziging opdracht 1 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 174.

  2022_CBS_08619 - Correctiebestelling 4105061680 publicaties Ruimtelijke Ordening - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

  Goedgekeurd