Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 21/10/2022 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Districtswerking

Externe Relaties

B-punten

Team Stadhuis

Districtswerking

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten Stad

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

Jeugd

Onderwijs

Sport

Stafdienst

B-punten

Cultuur

Onderwijs

Sport

AG Stedelijk Onderwijs

A-punten

Financiën

Financiën

A-punten

Thesaurie

B-punten

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Werk

B-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Sociale Dienstverlening

A-punten

Stafdienst

Wonen

B-punten

Gemeenschapsvorming

Stadsbeheer

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Groen en Begraafplaatsen

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Openbaar Domein

B-punten

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening


Publicaties

Besluitenlijst