Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_VB_00269 - OCMW patrimonium. cvba Woonhaven Antwerpen - Onderhoud en herstellingen tweede kwartaal 2022. Correctiebestelling - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 25/11/2022 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00269 - OCMW patrimonium. cvba Woonhaven Antwerpen - Onderhoud en herstellingen tweede kwartaal 2022. Correctiebestelling - Goedkeuring 2022_VB_00269 - OCMW patrimonium. cvba Woonhaven Antwerpen - Onderhoud en herstellingen tweede kwartaal 2022. Correctiebestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 2 juni 2016 (jaarnummer 474) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn een overeenkomst goed waarbij het OCMW het beheer over 287 sociale huurwoningen en 77 garages overdroeg aan cvba Woonhaven Antwerpen. De overeenkomst trad in werking op 1 juli 2016.

Op 29 juni 2017 (jaarnummer 384) keurde de raad voor maatschappelijk welzijn een addendum bij die overeenkomst goed, waarbij de partijen een aantal praktische vereenvoudigingen overeenkwamen. In artikel 6.1° van de beheersovereenkomst is opgenomen dat de beheerder instaat voor het dagelijks preventief en correctief onderhoud met betrekking tot de woningen, gemeenschappelijke delen en voorzieningen, installaties, omliggende terreinen en toegangswegen die behoren tot het omschreven patrimonium.

Deze onderhouds- en herstellingswerken worden afzonderlijk en los van de waarborg door het lokale bestuur vergoed.

De correctiebestelling 4104009055 voor onderhouds- en herstellingskosten voor het tweede kwartaal 2022 werd opgemaakt voor een bedrag van 50.733,63 EUR inclusief btw. De correctiebestelling  wordt nu opgemaakt omdat de kosten nog niet bekend waren.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW 17 december 2018.

Besluit 2019_VB_00006 - Organisatiebeheersing - Aanpassing principes bestellen en goedkeuren voor het OCMW – Bekrachtiging van 11 januari 2019.

Het vast bureau bekrachtigt om, met ingang van 1 januari 2019, de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen namens het OCMW als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk dan 5.500,00 EUR: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • de algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, groter dan 5.500,00 EUR: goedkeuring door het vast bureau na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat het vast bureau bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Correctiebestelling 4104009055 voor onderhoud en herstellingen tweede kwartaal 2022 voor een bedrag van 50.733,63 EUR, inclusief btw. Er is voldoende budget beschikbaar.

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt correctiebestelling 4104009055 goed voor onderhoud en herstellingen tweede kwartaal 2022 aan cvba Woonhaven Antwerpen, Jan Denucéstraat 23, 2020 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0403795657 voor een bedrag van 50.733,63 EUR, inclusief btw.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Correctiebestelling
Kosten en onderhoud en herstelling tweede kwartaal 2022

Woonhaven Antwerpen cvba
Jan Denucéstraat 23
2020 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0403795657
Bankrekeningnummer: BE47068084017080

50.733,63 EUR

budgetplaats: 4325300000
budgetpositie: 6103
functiegebied: 2SBS070101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2OA080119
budgetperiode: 22004104009055