Terug
Gepubliceerd op 31/01/2023

2022_VB_00273 - Maatschappelijke hulpverlening aan residenten - Gelijkschakeling ligdagprijzen woonzorgcentra Zorgbedrijf - Jaarlijkse en bijkomende indexatie - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 25/11/2022 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00273 - Maatschappelijke hulpverlening aan residenten - Gelijkschakeling ligdagprijzen woonzorgcentra Zorgbedrijf - Jaarlijkse en bijkomende indexatie - Goedkeuring 2022_VB_00273 - Maatschappelijke hulpverlening aan residenten - Gelijkschakeling ligdagprijzen woonzorgcentra Zorgbedrijf - Jaarlijkse en bijkomende indexatie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Zorgbedrijf Antwerpen besliste op 5 juli 2011 om de all-in ligdagprijs af te schaffen en voor alle plaatsingen vanaf 1 juni 2011 te werken met de aanrekening van een nieuwe ligdagprijs.

Een ouderenvoorziening kan jaarlijks de ligdagprijzen indexeren na goedkeuring door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De raad van maatschappelijk welzijn nam op 27 oktober 2016 (jaarnummer 707) en op 30 november 2017 (jaarnummer 692) kennis van de ligdagprijzen.

De ligdagprijs wordt gehanteerd als basis voor de tegemoetkoming in de verblijfs- en medische kosten door OCMW Antwerpen. Deze prijsaanpassing houdt in dat de maximale ligdagrijs die de dienst Maatschappelijke hulpverlening aan Residenten van de bedrijseenheid Sociale Dienstverlening, afdeling Maatschappelijk hulp hanteert mee geïndexeerd dient te worden. 

Argumentatie

Jaarlijkse indexatie

In 2022 heeft het Zorgbedrijf Antwerpen de ligdagprijzen vanaf 1 mei 2022 geïndexeerd met 8,04% (evolutie index consumptieprijzen met basis 2004 = 100 van februari 2021 tot en met februari 2022). Hierdoor is de nieuwe maximale ligdagprijs gehanteerd door OCMW Antwerpen vanaf 1 mei 2022 bepaald op 72,81 euro.

Bijkomende indexatie

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft in een schrijven van 1 maart 2022, gericht aan alle woonzorgcentra, gecommuniceerd dat alle betrokken instellingen uitzonderlijk in de periode van 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2023 de indexatiefrequentie mogen versnellen. De woonzorgcentra kunnen  zes maanden na de laatste dagprijsindexatie een nieuwe aanvraag indienen om een tweede versnelde dagprijsindexatie toe te passen. Deze uitzonderingsmaatregel werd door het Agentschap gemotiveerd door de uitzonderlijke sterke inflatie voornamelijk veroorzaakt door de sterke stijging van de energieprijzen.

Zorgbedrijf Antwerpen heeft van de mogelijkheid tot versnelde indexatie van de ligdagprijzen gebruik gemaakt. Vanaf 1 november 2022 worden de ligdagprijzen opnieuw geïndexeerd met 4,19% (evolutie index consumptieprijzen met basis 2004 = 100 van februari 2022 tot en met augustus 2022).

Ingevolge deze indexatie wordt de maximale ligdagprijs die gehanteerd wordt door het OCMW Antwerpen verhoogd naar 75,86 euro vanaf 1 november 2022.

Algemene financiële opmerkingen

Indexatie ligdagprijs wordt opgenomen in AMJP7.

Besluit

Het vast bureau legt het volgende voor aan de raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het principe van de jaarlijkse aanpassing van de maximumligdagprijs van de woonzorgcentra voor OCMW-tussenkomst ten gevolge van de jaarlijkse indexatie goed.

Artikel 2

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van de bijkomende indexatie tot een bedrag van 75,86 euro met ingang van 1 november 2022 ingevolge de beslissing van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Artikel 3

De raad voor maatschappelijk welzijn bekrachtigt de OCMW-tussenkomst in de maximumligdagprijs van de woonzorgcentra ten gevolge van de indexatie voor de jaren 2018 tot en met 2021 .

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.