Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 14/10/2022 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Personeel

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Juridische dienst

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Beleidsondersteunend Team

Districtswerking

Juridische Dienst

B-punten

Externe Relaties

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Strategische Coördinatie

AG VESPA

A-punten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Onderhoud

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

B-punten

Onderwijs

Financiën

B-punten

Debiteurenbeheer

Fiscaliteit / Bezwaren

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Stafdienst

Ombudsvrouw

A-punten

Ombudsvrouw

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Werk / De Grote Verbinding

B-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bevolkingszorg

Sociale Interventie

B-punten

Bestuurlijke Handhaving

Stafdienst

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Welzijn

Stadsbeheer

B-punten

Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal

Exploitatie en Facilitair Beheer

Stadsontwikkeling

A-punten

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening

Stadsontwikkeling

B-punten

Mobiliteit


Publicaties

Besluitenlijst