Terug Gemeenteraadscommissie financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie

Mon 21/11/2022 - 18:30 Stadhuis De BUDGETraadscommissies (21 november 2022 t/m 24 november 2022) worden fysiek georganiseerd. De zittingen op een zelfde avond gaan aansluitend aan elkaar door! Deze fysieke raadscommissies zijn live te volgen via de website (beeld en audio). Pers en publiek kunnen deze zittingen ook fysiek bijwonen in het stadhuis.

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025, inclusief alle meerjarenplannen van de dochters en budgetgerelateerde agendapunten

Openbare zitting

Financiën

A-punten
Stafdienst
Meerjarenplanning
Fiscaliteit / Vaststelling
Thesaurie
B-punten
Boekhouding

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten
Stafdienst

Stadsontwikkeling

A-punten
Mobiliteit

REGULIERE AGENDA

Openbare zitting

Bestuurszaken

A-punten
Besluitvorming
Beleidsondersteunend Team
Districtswerking

AG VESPA

A-punten
Bouwprojecten Stad

Financiën

A-punten
Thesaurie

Initiatiefrecht

Informatieve vragen


Publicaties

Overige