Terug
Gepubliceerd op 03/10/2022

2022_VB_00233 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Bijkomende voedselhulp - Afsprakennota's - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 30/09/2022 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00233 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Bijkomende voedselhulp - Afsprakennota's - Goedkeuring 2022_VB_00233 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Bijkomende voedselhulp - Afsprakennota's - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 16) de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 15 juli 2022 keurde de federale POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding (MI) een Ministerieel besluit goed dat in een subsidie voorziet van maximum 200.000,00 EUR aan Foodsavers Antwerpen, een belangrijk opslag- en verdeelcentrum voor  FEAD voedingsmiddelen, voor de aankoop van de meest noodzakelijke voedings- en hygiënemiddelen:

  • 100.000,00 EUR zal gebruikt worden voor de aankoop van voeding door Foodsavers Antwerpen bij Solucious NV via een bestaande raamovereenkomst (GAC_2020_01524): goedkeuring verloopt via de centrale lijst aan het vast bureau (bestelbonnummer 4004031736).
  • 100.000,00 EUR wordt verdeeld over de voedselhulporganisaties om in te spelen op lokale voedselnoden (bestelbonnummer 4004031735).

Op 9 september 2022 (jaarnummer 216) werden de desbetreffende bestelbonnummers goedgekeurd. 

Argumentatie

De stad zet de strijd tegen armoede verder. Dit project draagt bij aan deze doelstelling.

Er is een grote nood aan voeding bij de verschillende voedselhulporganisaties in de stad Antwerpen. De POD MI voorziet in een subsidie om in deze nood te voorzien. De voedselbedelingsorganisaties hebben een goed zicht op de noden op het terrein. Zij zijn dan ook het beste geplaatst om in te schatten welke voedings- en hygiënemiddelen aangekocht moeten worden voor de hulpbehoevenden. 

Er worden afsprakennota's afgesproken met 18 reguliere voedselbedelingen en 5 sociale kruideniers. 

Het doel van deze afsprakennota's is voedings- en hygiëneproducten aankopen om tegemoet te komen aan de stijgende nood. De afsprakennota's starten op 1 oktober 2022 en lopen tot en met 31 oktober 2022.

De voedselhulporganisaties ontvangen het bedrag niet rechtstreeks maar ontvangen een bestedingsbedrag om via de website van Solucious NV voedings- en hygiëneproducten te bestellen.

De verdeling van het bestedingsbedrag wordt gemaakt op basis van het aantal begunstigden, meer bepaald het aantal gezinnen die per voedselhulporganisatie worden geholpen. Er wordt een verschil gemaakt tussen een klein (< 100 begunstigden), midden (> 100 begunstigden) en groot (> 500 begunstigden) bereik van de verschillende organisaties.

Voedselhulporganisaties kunnen voedings- en hygiëneproducten bestellen voor het hieronder vermelde bedrag. 

Exploitatietoelage:

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Project

Uitvoerder

Budget

Jaar

Subsidie

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Tele-Dienst VZW

3.550,00 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Onthaal Sint Antonius van Padua VZW

6.000,00 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Raad & Daad VZW

2.012,50 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141 

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Welzijnsschakels vzw
(Voedselhulp Wederzijds Kristus Koning)

3.550,00 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Zenith VZW

6.000,00 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Club De Grijze Kat VZW

3.550,00 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

De Toevlucht VZW

6.000,00 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

S.O.S Hamin VZW

6.000,00 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Al-Ikram VZW

6.000,00 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

C Dienst VZW

6.000,00 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Moeders voor Moeders VZW

6.000,00 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Buurthuis Stroboertje VZW

6.000,00 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Sint-Vincentius VZW Sint-Hubertus VZW

3.550,00 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Sint-Vincentius VZW-Heilig Sacrament VZW

2.012,50 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Welzijnsschakel Wilrijk VZW

3.550,00 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Welzijnsschakel Hoboken VZW

6.000,00 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Leger des Heils VZW

2.012,50 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Polderhart VZW

2.012,50 EUR

2022

SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Filet Divers VZW

6.000,00 EUR

2022

SBT11355

44025050002HMS050101A000006141Ondersteuning voedselhulporganisatiesSolidariteit Eva VZW3.550,00 EUR2022SBT11355

4402505000

2HMS050101A00000

6141

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Sociaal Winkelpunt vzw

  • Sociale kruidenier Kiel
  • Sociale Kruidenier 't Winkeltje
  • Sociale Kruidenier Deurne

10.650,00 EUR

2022

SBT11355


Voor deze ondersteuning werd er met een IKA-light 100.000,00 EUR verschoven:

BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieJaar SubsidieOorspronkelijk bedragWijzigingNieuw bedragToewijzing aan
44030150002HMS050303A000006482122022SUB_NR6.706.155,43 EUR- 100.000,00 EUR6.606.155,43 EUR

Ondersteuning voedselhulporganisaties

44025050002HMS050101A0000061412022SBT113550,00 EUR+ 100.000,00 EUR100.000,00 EUR

Ondersteuning voedselhulporganisaties


Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 26 oktober 2020 (jaarnummer 45) zijn van toepassing.

Het ministerieel besluit van 15 juli 2022 houdende toekenning van een toelage van 200.000,00 EUR aan Foodsavers Antwerpen - een belangrijk opslag- en verdeelcentrum voor de FEAD voedingsmiddelen voor de betoelaging van de aankoop van de meest noodzakelijke voedings- en hygiënemiddelen.

Algemene financiële opmerkingen

Subsidie POD MI: een voorschot van 60% (120.000,00 EUR) wordt betaald na kennisgeving van het ministerieel besluit van 15 juli 2022. Het resterende saldo van 80.000,00 EUR  zal worden uitbetaald op het einde van de subsidieperiode, na voorlegging en goedkeuring van het eindrapport, de schuldvordering en de bewijsstukken.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0501 - De stad zet de strijd tegen armoede verder
2HMS050101 - We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt onderstaande afsprakennota's goed voor het project 'Bijkomende voedselhulp' met een looptijd van 1 oktober 2022 tot en met 31 oktober 2022: 


OrganisatieAdresOndernemingsnummerBedrag
1.Tele-Dienst vzwSchermersstraat 7, 2000 Antwerpen
0408 474 720
3.550,00 EUR
2.Onthaal Sint Antonius van Padua VZW
Paardenmarkt 109, 2000 Antwerpen
0646 941 597
6.000,00 EUR
3.Raad & Daad VZW
Provinciestraat 108/A, 2018 Antwerpen
0410 546 659
2.012,50 EUR
4.Welzijnsschakels vzw
(Voedselhulp Wederzijds Kristus Koning)
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
0458 084 478
3.550,00 EUR
5.Zenith VZW
Biekorfstraat 92, 2060 Antwerpen
0448 666 669
6.000,00 EUR
6.Club De Grijze Kat VZW
Damplein 12, 2060 Antwerpen
0409 930 809
3.550,00 EUR
7.De Toevlucht VZW
Poederleeseweg 5, 2290 Vorselaar
0453 976 331
6.000,00 EUR
8.S.O.S Hamin VZW
Leeuwlantstraat 129, 2100 Antwerpen
0440 666 446
6.000,00 EUR
9.Al-Ikram VZW
Laar 72, 2140 Antwerpen
0827 384 561
6.000,00 EUR
10.Compagnons Depanneurs – C. Dienst VZW
Ijskelderstraat 37, 1060 Sint-Gillis (Brussel)
 0416 016 271
6.000,00 EUR
11.Moeders voor Moeders VZW
Helmstraat 87/89, 2140 Antwerpen
0452 975 944
6.000,00 EUR
12.Buurthuis Stroboertje VZW
Bredabaan 531, 2170 Antwerpen
0812 338 079
6.000,00 EUR
13.Sint-Vincentius a Paulovereniging, Provinciale Raad van Antwerpen (Sint-Hubertus VZW)
Sint-Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen
0836 054 480
3.550,00 EUR
14.Kerkfabriek Heilig Sacrament VZW
Pervijzestraat 52, 2600 Antwerpen
0211 233 831
2.012,50 EUR
15.Welzijnsschakel Wilrijk VZW
Koornbloemstraat 57, 2610 Antwerpen
0732 840 542
3.550,00 EUR
16.Welzijnsschakel Hoboken VZW
Broydenborglaan 2-1, 2660 Antwerpen
0897 689 666
6.000,00 EUR
17.Leger des Heils VZW (Oeuvres Sociales de l'Armée du Salut en Belgique)
Nieuwe Graanmarkt 34, 1000 Brussel
0416 251 744
2.012,50 EUR
18.Polderhart VZW
Antwerpsebaan 251, 2040 Berendrecht
0783 787 615
2.012,50 EUR
19.Filet Divers VZW
Rolwagenstraat 49, 2018 Antwerpen
0810 084 810
6.000,00 EUR
20.EVA-Centrum vzw, (Solidariteit Eva)
Kattenberg 54, 2180 Antwerpen
0413 518 225
3.550,00 EUR
21.Sociaal Winkelpunt vzw (Sociale kruidenier Kiel)
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
(vestiging 
0829 292 590
3.550,00 EUR
22.Sociaal Winkelpunt vzw
 (Sociale kruidenier 't Winkeltje)
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
0829 292 590
3.550,00 EUR
23.Sociaal Winkelpunt vzw (Sociale kruidenier Deurne)

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
0829 292 590
3.550,00 EUR


Artikel 2

Het vast bureau keurt de verdeling van de bestedingsbedragen goed voor de volgende voedselhulporganisaties:BedragOrganisatie
1.3.550,00 EUR
Tele-Dienst vzw
2.6.000,00 EUR
Onthaal Sint Antonius van Padua VZW
3.2.012,50 EUR
Raad & Daad VZW
4.3.550,00 EUR
Welzijnsschakels vzw (Voedselhulp Wederzijds Kristus Koning)
5.6.000,00 EUR
Zenith VZW
6.3.550,00 EUR
Club De Grijze Kat VZW
7.6.000,00 EUR
De Toevlucht VZW
8.6.000,00 EUR
S.O.S Hamin VZW
9.6.000,00 EUR
Al-Ikram VZW
10.6.000,00 EUR
Compagnons Depanneurs – C. Dienst VZW
11.6.000,00 EUR
Moeders voor Moeders VZW
12.6.000,00 EUR
Buurthuis Stroboertje VZW
13.3.550,00 EUR
Sint-Vincentius a Paulovereniging, Provinciale Raad van Antwerpen (Sint-Hubertus VZW)
14.2.012,50 EUR
Kerkfabriek Heilig Sacrament VZW
15.3.550,00 EUR
Welzijnsschakel Wilrijk VZW
16.6.000,00 EUR
Welzijnsschakel Hoboken VZW
17.2.012,50 EUR
Leger des Heils VZW (Oeuvres Sociales de l'Armée du Salut en Belgique)
18.2.012,50 EUR
Polderhart VZW
19.6.000,00 EUR
Filet Divers VZW
20.3.550,00 EUR
EVA-Centrum vzw, (Solidariteit Eva)
21.3.550,00 EUR
Sociaal Winkelpunt vzw (Sociale kruidenier Kiel)
22.3.550,00 EUR
Sociaal Winkelpunt vzw (Sociale kruidenier 't Winkeltje)
23.3.550,00 EUR
Sociaal Winkelpunt vzw (Sociale kruidenier Deurne)