Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_VB_00232 - Federale subsidie - Uniek jaarverslag POD Maatschappelijke Integratie 2022 - onderdeel COVID-19-premie - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 30/09/2022 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Annick De Ridder, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00232 - Federale subsidie - Uniek jaarverslag POD Maatschappelijke Integratie 2022 - onderdeel COVID-19-premie - Goedkeuring 2022_VB_00232 - Federale subsidie - Uniek jaarverslag POD Maatschappelijke Integratie 2022 - onderdeel COVID-19-premie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De COVID-19 pandemie heeft een economische crisis en bijkomende kosten veroorzaakt die tot armoede kunnen leiden.

De regering besliste om elke begunstigde van een sociale bijstandsuitkering een bijkomende forfaitaire premie toe te kennen.

Gerechtigden op een leefloon of een equivalent leefloon behoren tot deze doelgroep. Elke gerechtigde ontving voor de periode van 1 januari  2021 tot en met 30 september 2021 een maandelijkse premie van 50,00 euro. Voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 ontving elke gerechtigde een premie van 25,00 euro. 

Het OCMW dient uiterlijk op 30 september 2022 in de webapplicatie Uniek Jaarverslag van de programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie (POD MI) de verantwoording van deze COVID-19 premie in te dienen uitbetaald voor de periode januari 2022 tot en met maart 2022.

Argumentatie

Het formulier ter verantwoording van de tijdelijke COVID-19 premie is beschikbaar  tot en met 30 september 2022. 

De OCMW’s dienen enkel een totaalbedrag in te vullen dat werd besteed aan de uitbetaling van de premie van 25,00 euro. Het gaat om 619.870,00 euro voor de periode januari 2022 tot en met maart 2022. 

Juridische grond

Koninklijk Besluit nr. 47 van 26 juni 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3° en 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) voor de toekenning van een tijdelijke premie aan de begunstigden van bepaalde sociale bijstandsuitkeringen.

Wet van 30 november 2021 tot verlenging van de periode waarin aan de gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsrekeningen, in het kader van de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, een tijdelijke premie toegekend wordt.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 84§3 3° van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat het vast bureau bevoegd is voor het financieel beheer.

Algemene financiële opmerkingen

OCMW Antwerpen heeft 619.870,00 euro uitbetaald aan premies.

Op basis van het uniek verslag wordt de storting van 619.870,00 opgevraagd bij de Programmatorische overheidsdienst maatschappelijke integratie.

De boekingsadressen van uitgaven en ontvangsten in het meerjarenplan zijn de volgende:

SUB_NR/INTERN/2200/4403015000/648212/2HMS050303A00000/2OA040900

SUB_NR/INTERN/2200/4403015000/74053212/2HMS050303A00000/2OA040900

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt het uniek jaarverslag voor het onderdeel COVID-19-premie POD Maatschappelijke Integratie van 2022 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Covid-19 _ Tijdelijke premie.pdf