Terug
Gepubliceerd op 07/11/2022

2022_VB_00228 - Gegevensprotocol - in kader van de niet geïnstitutionaliseerde samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Antwerpen en Universiteit en Hogescholen Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 04/11/2022 - 10:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Tom Meeuws, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00228 - Gegevensprotocol - in kader van de niet geïnstitutionaliseerde samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Antwerpen en Universiteit en Hogescholen Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring 2022_VB_00228 - Gegevensprotocol - in kader van de niet geïnstitutionaliseerde samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Antwerpen en Universiteit en Hogescholen Antwerpen. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college keurde op 4 oktober 2019 (jaarnummer 8074) de niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool goed.

Het college keurde op 6 december 2019 (jaarnummer 10139) het addendum aan de niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool, goed.

Het college keurde op 5 juni 2020 (jaarnummer 4893) het gegevensprotocol in kader van de niet geïnstitutionaliseerde samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Antwerpen en Universiteit en Hogescholen Antwerpen goed.

 Het vast bureau keurde op 5 juni 2020 (jaarnummer 151) het gegevensprotocol in kader van de niet geïnstitutionaliseerde samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Antwerpen en Universiteit en Hogescholen Antwerpen goed.

Het college keurde op 9 oktober 2020 (jaarnummer 8444 ) het addendum aan de niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool goed. 

Het college  keurde op 19 november 2021 (jaarnummer 9223) het addendum aan de niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool goed. 

Op het college van 4 november 2022 (jaarnummer 7806)  ligt de niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool en Artesis Plantijn Hogeschool voor.

Argumentatie

Met ingang van 4 oktober 2019 werden, voor een periode van drie jaar, experten ingezet rond evaluatieonderzoek en impactmeting voor diensten, projecten en/of partnerorganisaties van de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening en Maatschappelijke Veiligheid. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met ingang op 4 oktober 2019 voor een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid tot eenmalige verlening met 3 jaar. De samenwerking werd positief geëvalueerd door alle betrokken partijen en er werd een nieuwe overeenkomst opgemaakt.

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst is er een gegevensprotocol nodig dat de voorwaarden van de gegevensuitwisseling regelt en de nodige garanties biedt rond het respecteren van de privacy wetgeving en de juiste verwerking van persoonsgegevens. 

Het gegevensprotocol wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en aan het vast bureau, daar het hier ook gaat over het uitwisselen van persoonsgegevens van burgers die financiële steun verkrijgen vanuit OCMW Antwerpen. 

Juridische grond

Het gegevensprotocol werd opgemaakt volgens de richtlijnen van Artikel 20 van de kaderwet AVG ter bescherming van persoonsgegevens: "recht op overdraagbaarheid van gegevens".

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0501 - De stad zet de strijd tegen armoede verder

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt het gegevensprotocol met Universiteit Antwerpen, KDG Hogeschool en AP hogeschool goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.