Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08627 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2021/419. Raamovereenkomst voor het intekenen, leveren en plaatsen van magazijnrekken en toebehoren met het oog op de totaalinrichting van de magazijnen in het Mastergebouw van Politiezone Antwerpen. Sluitingsbrief. Ondertekening. Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08627 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2021/419. Raamovereenkomst voor het intekenen, leveren en plaatsen van magazijnrekken en toebehoren met het oog op de totaalinrichting van de magazijnen in het Mastergebouw van Politiezone Antwerpen. Sluitingsbrief. Ondertekening. Gunning - Goedkeuring 2022_CBS_08627 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2021/419. Raamovereenkomst voor het intekenen, leveren en plaatsen van magazijnrekken en toebehoren met het oog op de totaalinrichting van de magazijnen in het Mastergebouw van Politiezone Antwerpen. Sluitingsbrief. Ondertekening. Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het college heeft op 13 mei 2022 goedgekeurd dat Politiezone Antwerpen een raamovereenkomst voor het intekenen, leveren en plaatsen van magazijnrekken en toebehoren met het oog op de totaalinrichting van de verschillende magazijnen in het Mastergebouw van Politiezone Antwerpen voor een periode van vier jaar, telkens verlengbaar met een jaar tot een maximale looptijd van acht jaar, mag sluiten (jaarnummer 3746).

Om de opslagruimten in het Mastergebouw zo optimaal mogelijk te benutten zal deze firma samen met Politiezone Antwerpen de plannen zo efficiënt, logisch en praktisch mogelijk intekenen en zal ze ook instaan voor het plaatsen van de inrichting, de toebehoren, de signalisatie en achteraf voor onderhoud en keuring. Deze optimalisatie houdt ook in dat er sterk zal ingezet worden op hergebruik van de huidige rekken.

Argumentatie

Volgende firma's werden geselecteerd om een offerte in te dienen:

FirmaAdres
Almasy nvEuropastraat 14, 2321 Hoogstraten
AWP bvSchaessestraat 15A unit 20, 9070 Destelbergen
Bruynzeel Storage Systems nvHeizel Esplanade 1 B50, 1020 Brussel
Dexion nvEsplanade 1 B50, 1020 Brussel
Imes-Dexis nvVoogdijstraat 33, 3500 Hasselt


De firma's Almasy nv, Bruynzeel Storage Systems nv, Dexion nv en Imes-Dexis nv dienden geen offerte in.

De firma AWP bv diende als enige een offerte in die regelmatig en gunstig bevonden werd. De raamovereenkomst voor het intekenen, leveren en plaatsen van magazijnrekken en toebehoren met het oog op de totaalinrichting van de magazijnen in het Mastergebouw van Politiezone Antwerpen voor een periode van vier jaar, telkens verlengbaar met een jaar tot een maximale looptijd van acht jaar wordt gegund aan de firma AWP bv, Schaessestraat 15 A, unit 20, 9070 Destelbergen, ondernemingsnummer 0881.989.920.

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet stelt het college de gunningsprocedure in en gunt zij de opdracht.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave voor het dienstjaar 2022 bedraagt maximaal 400.000,00 EUR (inclusief  21% btw) en kan verrekend worden op de buitengewone politiebegroting.

Op budgetpositie 33000_74198 is voor het dienstjaar 2022 voldoende krediet beschikbaar.

De uitgave voor de dienstjaren 2023 tot en met 2030 zal op afroep gevraagd worden volgens noodwendigheid. Hiervoor zal voor de dienstjaren 2023 tot en met 2030 voldoende krediet worden voorzien onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de mededingingsprocedure met onderhandeling met Europese bekendmaking met referentie PZA/2021/419 voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het intekenen, leveren en plaatsen van magazijnrekken en toebehoren met het oog op de totaalinrichting van de magazijnen in het Mastergebouw van Politiezone Antwerpen voor een periode van vier jaar, telkens verlengbaar met een jaar tot een maximale looptijd van acht jaar, wordt gegund aan de firma AWP bv, Schaessestraat 15 A, unit 20, 9070 Destelbergen, ondernemingsnummer 0881.989.920.

Artikel 2

Het college keurt goed dat voor het dienstjaar 2022 het bedrag van 400.000,00 EUR (inclusief 21% btw) wordt vastgelegd op de firma irma AWP bv, Schaessestraat 15 A, unit 20, 9070 Destelbergen, ondernemingsnummer 0881.989.920.

Artikel 3

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresVastlegging
Sluiten raamovereenkomst met een externe partner voor het intekenen, leveren en plaatsen van magazijnrekken en toebehoren voor het Mastergebouw van Politiezone Antwerpen

AWP bv, Schaessestraat 15 A, unit 20, 9070 Destelbergen, ondernemingsnummer 0881.989.920
400.000,00 EUR (inclusief 21% btw)
budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_74198
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
400603
Sluiten raamovereenkomst met een externe partner voor het intekenen, leveren en plaatsen van magazijnrekken en toebehoren voor het Mastergebouw van Politiezone Antwerpen

AWP bv, Schaessestraat 15 A, unit 20, 9070 Destelbergen, ondernemingsnummer 0881.989.920
Op afroepbudgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_74198
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 - 2400 - 2500 - 2600 - 2700 - 2800 - 2900 - 3000

Voor de dienstjaren 2023 tot en met 2030 zal voldoende krediet voorzien worden onder voorbehoud van goedkeuring van de politiebegroting door college, gemeenteraad en hogere overheid.
Nog niet van toepassing