Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08711 - Cultuur. Streetart - Project Velodome en binnenplein brouwerij De Koninck. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08711 - Cultuur. Streetart - Project Velodome en binnenplein brouwerij De Koninck. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_08711 - Cultuur. Streetart - Project Velodome en binnenplein brouwerij De Koninck. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Via verschillende projecten wil het district Berchem streetart stimuleren. Het district onderzoekt hoe men kunst in Berchem het beste kan integreren en dit in samenwerking met verschillende partners waaronder hedendaagse kunstenaars, scholen, woonzorgcentra, bewoners enzoverder.

Argumentatie

Het district Berchem wenst voor dit project een samenwerking aan te gaan met de eigenaar van de muur, zijnde Brouwerij De Koninck NV. De muur bevindt zich op het binnenplein van de site van de brouwerij en is momenteel de startplaats van de reeds bestaande streetart tour van het district Berchem. Hierdoor leent de locatie zich perfect om een bijkomend streetart werk aan te brengen. Op de site van Brouwerij De Koninck is er bovendien reeds een ander streetart werk te bewonderen. Het nieuwe werk zou dus in het grotere concept passen.

Aangezien het streetart werk op een deel van de site van Brouwerij De Koninck gezet wordt, zal het concept worden uitgewerkt met een link naar de brouwerij en bieren, dan wel met een verwijzing naar de fiets als link met de Velodome.

In overeenstemming met Brouwerij De Koninck werd er gekozen om één overeenkomst op te maken voor twee locaties waarvan zij de eigenaar zijn: de zijmuur van fietsenwinkel Velodome en een muur op het binnenplein van de site van Brouwerij De Koninck. In deze overeenkomst zijn de twee locaties terug te vinden en deze zal telkens worden bijgevoegd bij het aanvragen van goedkeuring voor het uitvoeren van werken aan deze locaties.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS01 - Cultuur
2BRS0103 - Regie Cultuur
2BRS010302 - Kunstenbeleid: muziek, film, podium, literatuur en beeldende kunst

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het streetart project Velodome en binnenplein brouwerij De Koninck goed.

Artikel 2

Het college geeft de goedkeuring aan het district Berchem om het project Velodome en binnenplein brouwerij De Koninck:

  • te trekken;
  • uit te voeren;
  • te financieren.

Artikel 3

Het college keurt de overeenkomst tussen de Stad Antwerpen en brouwerij De Koninck goed.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20221003_Overeenkomst_streetart_De_Koninck.pdf