Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08698 - Overname Museumstichting en Arenbergschouwburg - Uitvoering pensioenovereenkomst met provincie Antwerpen. Terugstorting responsabiliseringsbijdrage 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08698 - Overname Museumstichting en Arenbergschouwburg - Uitvoering pensioenovereenkomst met provincie Antwerpen. Terugstorting responsabiliseringsbijdrage 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08698 - Overname Museumstichting en Arenbergschouwburg - Uitvoering pensioenovereenkomst met provincie Antwerpen. Terugstorting responsabiliseringsbijdrage 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Sinds 1 januari 2018 is de stad Antwerpen rechtsopvolger van de provincie Antwerpen in de Museumstichting S.O.N.. De Museumstichting S.O.N. werd door de provincie Antwerpen en de stad Antwerpen opgericht om de continuïteit van de werking van het autonoom provinciebedrijf Fotomuseum, het autonoom provinciebedrijf Modemuseum en het autonoom provinciebedrijf Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant te waarborgen naar aanleiding van de afslanking van de provincies.

Op 18 december 2017 (jaarnummer 837) keurde de gemeenteraad de pensioenovereenkomst met de provincie Antwerpen goed. 

Argumentatie

In het kader van de overname van de provinciale instellingen werd door de provincie budget overgedragen aan Vlaanderen. Vanuit Vlaanderen werd dit vervolgens als vereveningsbedrag aan de stad Antwerpen toegekend. 

In het personeelsbudget dat werd overgedragen vanuit de provincie Antwerpen, zat 15% van de brutoloonmassa opgenomen ter financiering van de responsabiliseringsbijdrage. In de pensioenovereenkomst werd echter afgesproken dat er geen pensioenlast van de provincie Antwerpen wordt overgenomen, en dat dit bedrag terug naar de provincie Antwerpen moet vloeien. Voor 2022 wordt hiervoor 231.283,91 euro overgemaakt aan de provincie Antwerpen. 

Juridische grond

Wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones. Deze wet bepaalt onder meer de invoering van de responsabiliseringsbijdrage.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 § 3, 3° Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor het financiële beheer, met behoud van de toepassing van de bevoegdheden van de gemeenteraad.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS08 - Personeel
2SBS0899 - Personeelslijn

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de terugbetaling aan de provincie Antwerpen goed van het overgedragen budget voor de responsabiliseringsbijdrage 2022, zoals opgenomen in de pensioenovereenkomst. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Provincie Antwerpen

Koningin Elisabethlei 22/B
2018 Antwerpen

Ond.nr: BE 0207.725.597

IBAN: BE23 7765 9552 1291

231.283,91 euro  budgetplaats: 5203500000
budgetpositie: 6141
functiegebied: 2SBS089901A00000
subsidie: Sub_nr
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA080112
budgetperiode: 2200
4005531642