Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08786 - Horizon 2020 Joint Undertaking REVIVE - Verkoop tweede waterstofvoertuig aan E-trucks Europe - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08786 - Horizon 2020 Joint Undertaking REVIVE - Verkoop tweede waterstofvoertuig aan E-trucks Europe - Goedkeuring 2022_CBS_08786 - Horizon 2020 Joint Undertaking REVIVE - Verkoop tweede waterstofvoertuig aan E-trucks Europe - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

In 2017 werd het subsidieprogramma van de Europese Commissie REVIVE door FCH 2 JU (Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking) voorgesteld. In het kader van Horizon 2020 Joint Undertaking REVIVE project worden 15 huisvuilwagens met een aandrijving door middel van brandstofcellen met waterstof in acht Europese steden getest. De gemeenteraad keurde hiervoor op 26 maart 2018 (jaarnummer 183) de consortiumovereenkomst van Horizon 2020 Joint Undertaking REVIVE goed.

Op 7 februari 2020 (jaarnummer 1272) keurde het college de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Antwerpen en E-Trucks Europe bvba goed. In deze overeenkomst werd overeengekomen dat de stad Antwerpen twee dieselhuisvuilwagens aankoopt en aan E-trucks Europe levert. E-trucks Europe verhuurt na oplevering de tot waterstofvoertuigen omgebouwde huisvuilwagens aan de stad Antwerpen gedurende 24 maanden.

Nadat bleek dat enkel de huurkosten (exploitatie) maar geen aankoop van voertuigen (investering) voor de subsidie in aanmerking komen, werd een addendum van de samenwerkingsovereenkomst opgesteld en door het college op 18 juni 2021 (jaarnummer 4831) goedgekeurd. 

Het volgende werd in het addendum overeengekomen:

Op het moment van de oplevering betaalt E-Trucks Europe de aankoopprijs van 405.342,74 euro inclusief btw aan de stad Antwerpen door storting op rekeningnummer BE53 0961 1004 0053 waardoor E-Trucks Europe de eigenaar wordt van de twee voertuigen.

Na oplevering van de twee omgevormde vuilniswagens wordt de eigendom van de voertuigen integraal overgedragen naar E-Trucks Europe die vanaf dat ogenblik de twee vuilniswagens gedurende 24 maanden exclusief zal verhuren aan de stad Antwerpen.

Door ervaringen van andere projectpartners binnen het REVIVE project werd duidelijk dat de oorspronkelijk voorziene elektromotoren voor de waterstofvoertuigen over onvoldoende vermogen beschikten om de zelfde taken dan hun diesel pendant uit te kunnen voeren. Daarom werd in 2021 met het testen van een krachtigere 300kW elektromotor begonnen. Dit type motor is intussen uitvoerig getest en goedgekeurd door TÃœV. Vanwege de leveringstermijnen van de nieuwe elektromotor kunnen de waterstofvoertuigen niet tegelijk aan de stad Antwerpen opgeleverd worden. 

Bovenstaande financiële regeling dient per waterstofvoertuig apart doorgevoerd te worden. Op 6 mei 2022 (jaarnummer 3713) keurde het college de verkoop van het eerste waterstofvoertuig aan E-trucks Europe BVBA, Gerard Mercatorstraat 51, 3920 Lommel met ondernemingsnummer 0830.754.421, voor een bedrag van 202.671,37, EUR inclusief btw, goed.

Dit besluit betreft de verkoop van het tweede waterstofvoertuig.

Argumentatie

Dit besluit regelt de verkoop van het tweede waterstofvoertuig als volgt: 

Op het moment van de oplevering betaalt E-Trucks Europe de aankoopprijs van 202.671,37 euro inclusief btw aan de stad Antwerpen door storting op rekeningnummer BE53 0961 1004 0053 waardoor E-Trucks Europe de eigenaar wordt van het voertuig.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, § 3 1° van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Algemene financiële opmerkingen

Het vastleggen van de maandelijkse, verschuldigde huurbedragen, 13.310,00 EUR inclusief btw, worden met een apart besluit geagendeerd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de verkoop van het tweede waterstofvoertuig aan E-trucks Europe BVBA, Gerard Mercatorstraat 51, 3920 Lommel met ondernemingsnummer BE0830.754.421, voor een bedrag van 202.671,37, EUR inclusief btw, goed.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresOrdernummer
Ontvangsten boeken

E-Trucks Europe BVBA
Gerard Mercatorstraat 51
3920 Lommel 

ondernemingsnummer: BE0830.754.421
rekeningnummer: BE46 7512 0505 7636
202.671,37 EUR inclusief btw
budgetplaats: 5374000000
budgetpositie: 265i
functiegebied: 2WNS040107A00000
subsidie: HOR_2020_JU_REVIVE
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA050309
budgetperiode: 2200
1006130284

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

DienstOpdracht
Fi_boekhouding_Vastactiefde nodige boekingen uitvoeren voor het voertuig, DAF CF340 met planonnummer 600544 en 600546 en chassisnummer XLRASM4100G317005, voor de waarde van 202.671,37 EUR inclusief btw.