Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08354 - Stedelijk patrimonium - Sociale Dienstverlening. Park Groot Schijn, 2100 Deurne. Terbeschikkingstelling grond voor de aanleg van een voedselbos - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Verdaagd