Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08789 - UNESCO-werelderfgoed - Hosting en participatie bijeenkomst managers werelderfgoedsites Benelux - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08789 - UNESCO-werelderfgoed - Hosting en participatie bijeenkomst managers werelderfgoedsites Benelux - Goedkeuring 2022_CBS_08789 - UNESCO-werelderfgoed - Hosting en participatie bijeenkomst managers werelderfgoedsites Benelux - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het agentschap Onroerend Erfgoed, centraal aanspreekpunt voor het UNESCO-werelderfgoed in Vlaanderen, vraagt aan de stad Antwerpen om een tweedaagse bijeenkomst van de managers van UNESCO-werelderfgoedsites in de Benelux te hosten en aan de organisatie van deze bijeenkomst te participeren. De bijeenkomst is een voorbereiding op de door het Werelderfgoedcentrum gevraagde tienjaarlijkse rapportage over de staat van deze sites, die momenteel opgestart wordt.

Argumentatie

Elke tien jaar vraagt het Werelderfgoedcentrum een periodieke rapportage over de als UNESCO-werelderfgoed erkende goederen. Voor Europa start die procedure in het najaar van 2022 voor de derde keer. Het doel ervan is meervoudig:

  • Het geeft het Werelderfgoedcentrum inzicht in de staat van alle werelderfgoedsites;
  • UNESCO kan voor een grote groep vragen om zich in regel te stellen met recent ingevoerde instrumenten of regels. Deze keer zal de focus  op GIS-data liggen;
  • De vragen van het rapportagedocument zijn zo opgesteld dat ze een interessante zelfreflectie vormen voor de betrokken sites.

Een tweedaagse bijeenkomst, waarbij een vijftigtal deelnemers verwacht wordt, zal enerzijds focussen op kennisuitwisseling tussen de verschillende sites en anderzijds een trainingsluik omvatten als voorbereiding op de rapportage. Het agentschap Onroerend Erfgoed, het aanspreekpunt voor de UNESCO in Vlaanderen, organiseert deze bijeenkomst. Tien jaar geleden, op het moment van de vorige periodieke rapportage, ging een gelijkaardige bijeenkomst door in Luik.

De bijeenkomst staat gepland voor 8 en 9 november 2022 en kan doorgaan in het Felix pakhuis, waar aangepaste infrastructuur aanwezig is om deze activiteit op een professionele manier te faciliteren. Tijdens de eerste dag zal de focus liggen op de periodieke rapportage met aansluitend van 16.00 uur tot 17.30 een bezoek aan het museum Plantin-Moretus en van 17.30 tot 19.00 uur afsluitend een bezoek aan het gerestaureerde stadhuis, beide sites erkend als UNESCO-werelderfgoed. De tweede dag van de bijeenkomst ligt de nadruk op het netwerken tussen de verschillende sites, waarbij elke deelnemer de kans krijgt de eigen site voor te stellen en daarnaast de mogelijkheid wordt geboden om vertegenwoordigers met gelijkaardige sites met elkaar in contact te brengen.

De samenwerking met het agentschap Onroerend Erfgoed bij de organisatie van deze bijeenkomst positioneert de stad Antwerpen als onroerend erfgoedstad met een internationale uitstraling. Daarnaast geeft het de kans om het werelderfgoedpatrimonium van de stad aan een publiek van professionals te tonen. Er wordt voorgesteld om de deelnemers bij het bezoek aan het stadhuis een receptie aan te bieden.

Algemene financiële opmerkingen

De activiteit vindt plaats in het Felixarchief. Volgens het retributiereglement zijn gebouweigen diensten vrijgesteld van zaalretributie.

De kosten voor de receptie in het stadhuis worden geraamd op 225,00 EUR (4,50 EUR x 50 personen):

  • 150,00 EUR (3,00 EUR x 50 personen) schuimwijnen besteld bij Qualivino;
  • 75,00 EUR (1,50 EUR x 50 personen) dranken en fruitsap besteld bij VVO Drinks.

 In zitting van 18 februari 2022 (jaarnummer 1381) keurde het college het gunningsbesluit, bestek GAC_2021_01877, raamcontract leveren receptiewijnen en schuimwijnen goed. In zitting van 26 augustus 2022 (jaarnummer 6996) keurde het college het gunningsbesluit, bestek GAC/2017_00094, raamcontract leveren koude dranken, zoute versnaperingen en toebehoren goed.

 De kosten voor de ontvangst worden verrekend op bestelbonnen, goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS02 - Erfgoed
2BRS0201 - Onroerend erfgoed
2BRS020103 - Communicatie/ beleving/ trots/ gedeelde waarden/ in de kijker

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de stad Antwerpen de tweedaagse bijeenkomst host van de managers van de werelderfgoedsites uit de Benelux, die op 8 en 9 november 2022 in het Felix pakhuis doorgaat.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.