Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08754 - Ondersteuningsproduct - Economie en Industrie - Reglement ondernemerscoaching. The Circular Hub bv. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08754 - Ondersteuningsproduct - Economie en Industrie - Reglement ondernemerscoaching. The Circular Hub bv. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2022_CBS_08754 - Ondersteuningsproduct - Economie en Industrie - Reglement ondernemerscoaching. The Circular Hub bv. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 29 maart 2021 (jaarnummer 157) keurde de gemeenteraad het reglement ondernemerscoaching goed. 

Op 26 september 2022 (jaarnummer 567) keurde de gemeenteraad de aanpassing aan het reglement ondernemerscoaching goed.

The Circular Hub bv diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement ondernemerscoaching.

Argumentatie

Het college keurde in de zitting van 12 februari 2021 (jaarnummer 1180) de aanpassingen aan de beleidsdoelstelling Economie en industrie (2LWS04) goed. De dienst Ondernemen en Stadsmarketing/Business en Innovatie heeft, binnen deze nieuwe beleidsdoelstellingen, drie reglementen opgesteld om de Antwerpse bedrijven te helpen groeien. 

Met het reglement ondernemerscoaching wil de stad Antwerpen financiële ondersteuning geven aan gespecialiseerde, private organisaties die KMO-ondernemers een coachingstraject kunnen aanbieden. De begeleiding is op maat van de KMO-ondernemer en stelt hem/haar in staat zijn/haar businessplan te verfijnen en nieuwe stappen in het ondernemersvak te nemen. Met deze persoonlijke en op maat gemaakte coaching wil de stad Antwerpen groei en/of internationalisering stimuleren bij ondernemers met het oog op een divers ondernemersaanbod in de stad Antwerpen.  

De gevraagde ondersteuning van The Circular Hub bv voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

De jury adviseert, zoals opgenomen in het toekenningsverslag, om een afgevaardigde van de stad Antwerpen aanwezig te laten zijn bij de selectie van de deelnemende bedrijven. Deze bedrijven moeten groeipotentieel hebben. Net zoals bij de vorige editie verwacht de stad Antwerpen dat er tien Antwerpse bedrijven kunnen deelnemen aan het programma.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning zal enkel uitbetaald worden als er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS04 - Economie en industrie
2LWS0401 - Ondernemen
2LWS040106 - Startende ondernemers

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de toekenning en uitbetaling van een ondersteuning van 40.000,00 EUR voor het project 'The circular kickstart' aan The Circular Hub bv, goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
THE CIRCULAR HUB BV
MERELBEKESTATIONPLEIN 10
9050 GENT

Ondernemingsnummer: 0727.380.531

IBAN:BE30 0018 6464 1811
20.000,00 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie:6496600
functiegebied:2LWS040106A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA060590
budgetperiode: 2200

4505144606

THE CIRCULAR HUB BV
MERELBEKESTATIONPLEIN 10
9050 GENT

Ondernemingsnummer: 0727.380.531

IBAN:BE30 0018 6464 1811
20.000,00 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie:6496600
functiegebied:2LWS040106A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA060590
budgetperiode: 2300
4505144607

Bijlagen

  • 20221017_Toekenningsverslagondernemerscoaching_CircularKickstart (1).docx