Terug
Gepubliceerd op 03/11/2022

2022_CBS_08779 - Ondersteuning. Sociale Zaken. Intrafamiliaal geweld. CGG Vagga - Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota Hoorizon en uitbetaling 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08779 - Ondersteuning. Sociale Zaken. Intrafamiliaal geweld. CGG Vagga - Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota Hoorizon en uitbetaling 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_08779 - Ondersteuning. Sociale Zaken. Intrafamiliaal geweld. CGG Vagga - Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota Hoorizon en uitbetaling 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 2 juli 2021 (jaarnummer 5486) keurde het college de afsprakennota goed met CGG Vagga voor het project Laagdrempelige zorg voor kinderen en jongeren in een situatie van intrafamiliaal geweld, met een looptijd van 2 juli 2021 tot en met 30 juni 2022. 

De gemeenteraad keurde op 26 september 2022 (jaarnummer 530) de nominatieve vastlegging van de ondersteuning aan CGG Vagga, Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0473.488.474, goed.

Het college keurde op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiebudget aan derden goed. Met dit besluit werd de procedure voor het uitbetalen van de toelagekredieten bepaald.

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020/2025 goed.

Argumentatie

De stad wil gespecialiseerde hulp- en dienstverlening bij de aanpak van intrafamiliaal geweld aanbieden in het Family Justice Center Veilig Thuis. Dit project draagt bij aan deze doelstelling en ontvangt daarom een ondersteuning. Het project kende een gunstig verloop. Met het oog op het continueren van dit project in de context van het Family Justice Centrum (FJC) is een verlenging tot 30 september 2023 aangewezen. De ondersteuning wordt toegekend onder de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota. Deze bevat bepalingen over de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project.

Inhoud afsprakennota 

CGG Vagga biedt laagdrempelige gespecialiseerde zorg voor de kinderen en jongeren uit de gezinnen die begeleid worden door FJC Veilig Thuis. In het kader van dit project wil CGG Vagga in een vroeg stadium de vragen en noden van kinderen detecteren die zich in een situatie van intrafamiliaal geweld bevinden. Kinderen en jongeren krijgen de ruimte om zelf aan te geven hoe zijn hun eigen context zien en ervaren. Ze worden ook betrokken bij de aanpak van geweld in hun gezin. 

CGG Vagga ontvangt een ondersteuning van 8.750,00 EUR in 2022 en 52.750,00 EUR in 2023. De afsprakennota start op 1 september 2022 en loopt tot en met 30 september 2023.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet zoals goedgekeurd door het college van toepassing.

Budgetplaats  Ontvanger- Project Bedrag 
 5361500000  CGG Vagga - Hoorizon: laagdrempelige zorg voor kinderen in een situatie van intrafamiliaal geweld 8.750,00 EUR

Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0402 - De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren.
2HMS040201 - Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota met CGG Vagga, Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0473.488.474, voor een bedrag van 8.750,00 EUR in 2022 en 52.750,00 EUR in 2023. De ondersteuningsopdracht loopt van 1 september 2022 tot en met 30 september 2023.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 8.750,00 EUR aan CGG Vagga, Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0473.488.474, goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

CGG Vagga vzw
Boomgaardstraat 7
2018 Antwerpen

OND: 0473 488 474
IBAN: BE04 0013 4894 3331

Hoorizon: laagdrempelige zorg intrafamiliaal geweld

8.750,00 EUR
budgetplaats:5361500000
budgetpositie:6496800
functiegebied:2HMS040201A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA040909
budgetperiode:2200
4505142828