Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08774 - Marktonderzoek - Antwerpse monitor. Indicatoren 2022. Golf 8 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08774 - Marktonderzoek - Antwerpse monitor. Indicatoren 2022. Golf 8 - Kennisneming 2022_CBS_08774 - Marktonderzoek - Antwerpse monitor. Indicatoren 2022. Golf 8 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 31 januari 2014 (jaarnummer 964) keurde het college de optimalisaties van de Antwerpse monitor goed en besliste dat de variabele indicatoren per golf aan het college ter kennisgeving worden voorgelegd.

Aan de hand van de input van de bedrijfseenheden, de kabinetten en de verschillende feedbackrondes is de stadsdienst Ondernemen en Stadsmarketing/Marketing en Communicatie/Strategie en Marktonderzoek, samen met de studiedienst Stadsobservatie, tot een indicatorenset gekomen die via de Antwerpse monitor gemonitord kan worden. Deze indicatorenset bestaat voor het grootste deel uit vaste indicatoren, die vast gedurende minstens één jaar bevraagd worden, en voor een deel uit variabele indicatoren, die tijdens één of twee golven bevraagd worden.

Op 9 september 2022 (jaarnummer 7394) nam het college kennis van de ad hoc indicatoren van golf 7 van 2022.

Argumentatie

De variabele indicatoren die via de Antwerpse monitor van 7 november 2022 tot en met de week van 19 december 2022 (golf 8) worden bevraagd, zijn:

 • kennis en bezoek van evenementen: 
  • Zomerexpo Middelheim Camille Henrot;
  • Studay;
  • Smaakmeesters;
  • Grote Schijn;
  • Reuzenstoet;
  • DAKKan;
  • Heropening ModeMuseum;
  • Heropening KMSKA;
  • Winkelzondag;
 • kennis en bezoek van musea en erfgoedinstellingen (hernemen vraag van vorige jaren om evolutie na te gaan):
  • Middelheimmuseum;
  • MAS;
  • M HKA;
  • KMSKA;
  • MoMu of Modemuseum;
  • Rubenshuis;
  • Mayer van den Bergh museum;
  • Museum Plantijn-Moretus;
  • Letterenhuis;
  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience;
  • Fotomuseum;
  • Vleeshuis;
  • Red Star Line museum;
  • DIVA, het museum voor diamant, juwelen en zilver;
 • kennis en gebruik van een aantal diensten (hernemen vraag van vorige jaren om evolutie na te gaan):
  • Atlas, integratie en inburgering;
  • Huizen van het Kind;
  • STAN (in Gate15);
  • Webpunten;
  • Dienst Vrijwilligerswerk Antwerpen;
 • aanwezigheid van rookmelders in de woning (hernemen vraag van vorige jaren om evolutie na te gaan);
 • wat doen mensen aan energiebesparende maatregelen (in functie van campagne);
 • werkbereidheid bij niet-werkenden (huisman/huisvrouw, zonder beroep, werkzoekend);
 • bereik van wijk- en districtsbladen.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS06 - Marketing en communicatie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de volgende variabele indicatoren die via de Antwerpse monitor van 7 november 2022 tot en met de week van 19 december 2022 (golf 8) worden bevraagd:

 • kennis en bezoek van evenementen: 
  • Zomerexpo Middelheim Camille Henrot;
  • Studay;
  • Smaakmeesters;
  • Grote Schijn;
  • Reuzenstoet;
  • DAKKan;
  • Heropening ModeMuseum;
  • Heropening KMSKA;
  • Winkelzondag;
 • kennis en bezoek musea en erfgoedinstellingen (hernemen vraag van vorige jaren om evolutie na te gaan):
  • Middelheimmuseum;
  • MAS;
  • M HKA;
  • KMSKA;
  • MoMu of Modemuseum;
  • Rubenshuis;
  • Mayer van den Bergh museum;
  • Museum Plantijn-Moretus;
  • Letterenhuis;
  • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience;
  • Fotomuseum;
  • Vleeshuis;
  • Red Star Line museum;
  • DIVA, het museum voor diamant, juwelen en zilver;
 • kennis en gebruik van een aantal diensten (hernemen vraag van vorige jaren om evolutie na te gaan):
  • Atlas, integratie en inburgering;
  • Huizen van het Kind;
  • STAN (in Gate 15);
  • Webpunten;
  • Dienst Vrijwilligerswerk Antwerpen;
 • aanwezigheid van rookmelders in de woning (hernemen vraag van vorige jaren om evolutie na te gaan);
 • wat doen mensen aan energiebesparende maatregelen (in functie van campagne);
 • werkbereidheid bij niet-werkenden (huisman/huisvrouw, zonder beroep, werkzoekend);
 • bereik van wijk- en districtsbladen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.