Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08785 - Ondersteuning. Evenementen. - Organisatie, logistieke en financiële ondersteuning Sint intrede. Zaterdag 12 november 2022. Steenplein en Grote Markt - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08785 - Ondersteuning. Evenementen. - Organisatie, logistieke en financiële ondersteuning Sint intrede. Zaterdag 12 november 2022. Steenplein en Grote Markt - Goedkeuring 2022_CBS_08785 - Ondersteuning. Evenementen. - Organisatie, logistieke en financiële ondersteuning Sint intrede. Zaterdag 12 november 2022. Steenplein en Grote Markt - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

In de zitting van 25 juni 2018 (jaarnummer 445) keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst met de VRT goed om de Sinterklaasintredes te organiseren van 2018 tot en met 2024.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd de nominatieve ondersteuning goedgekeurd.

Argumentatie

Dit jaar komt de Sint op zaterdag 12 november 2022 aan op het ponton aan het Steenplein in de stad Antwerpen. De effectieve aankomst is voorzien rond 13.50 uur. De live uitzending start rond 13.30 uur. De opbouw start  op woensdag 9 november 2022. De afbraak gebeurt onmiddellijk na het evenement en wordt grotendeels op zaterdag 12 november 2022 afgerond.

De officiële ontvangst en begroeting door de burgemeester gebeuren op het ponton aan het Steenplein. Hierna wandelt de Sint verder richting Grote Markt. Vanaf de Ernest Van Dijckkaai wordt de gebruikelijke stoet gevormd om dan verder via de Suikerrui naar de Grote Markt te gaan. Tot slot is er de traditionele speech op het balkon van het stadhuis.
Er zal een backstagedorp gebouwd worden op de plaats van de 'oude' cruiseterminal onder de hangars ter hoogte van de Ernest Van Dijckkaai. Dit tijdelijk tentendorp wordt na de Sint intrede afgebroken.

Om het publiek zo goed mogelijk te informeren, wordt de locatie en de route verspreid via de verschillende kanalen van VRT en de stad Antwerpen.
Op de Grote Markt wordt een scherm geplaatst om iedereen de mogelijkheid te bieden de aankomst van de Sint goed te volgen. Er staat eveneens een podium waar de kinderen vanaf 13.00 uur kunnen genieten van onder andere een optreden van de KetnetBand en andere figuren uit Ketnet-series. De beelden op het scherm op de Grote Markt zijn zonder geluid aangezien op dat moment de KetnetBand daar optreedt. 

Er zullen verschillende tolken Vlaamse Gebarentaal aanwezig zijn op de Grote Markt die instaan voor een simultane vertaling van zowel de liedjes van de KetnetBand, als van de speech van de Sint. Deze tolken zullen tijdens de speech te zien zijn op het scherm op de Grote Markt. 

Programma:

uurprogramma
13.00 uurde wachtende kinderen genieten van een optreden van de KetnetBand op de Grote Markt
13.30 uurstart van de live uitzending
13.55 uuraankomst van de Sint aan het ponton, begroeting door de burgemeester en vorming van de stoet 
14.05 uurvertrek van de stoet richting Grote Markt
14.30  uuraankomst op de Grote Markt en begroeting vanop het balkon van het stadhuis
15.00 uureinde van de live uitzending


De intrede van de Sint wordt op zaterdag 12 november 2022 live uitgezonden op één vanaf 13.30 uur. Er zijn verschillende herhalingsuitzendingen waarvan er één wordt getolkt voor doven en slechthorenden.

Een volledig veiligheidsdossier wordt opgesteld door de firma To B-Seen in overleg met politie en brandweer.

De stad Antwerpen verleent haar medewerking door:

 • inzet van personeel en middelen;
 • de buurtbewoners en horeca rond het parcours te informeren aan de hand van een bewonersbrief;
 • terrasinperking van horecazaken en handelspanden om de veiligheid op het parcours te kunnen garanderen; 
 • gratis gebruik van de parking cruiseterminal en het Steenplein;
 • inzet van de dienst Stadsbeheer/Bijzondere Opdrachten en Feestmateriaal voor leveren, plaatsen en ophalen van nadars langs het parcours en op de site, feestmateriaal, watervoorzieningen en elektriciteitsmateriaal; 
 • inzet van de dienst Stadsbeheer/Stadsreiniging voor leveren en ledigen van afvalcontainers en het reinigen van het parcours en de eventsite vooraf en na afloop; 
 • inzet van de dienst Stadsontwikkeling/Beheer en Operaties/Interventies voor het verwijderen van banken en ander stadsmeubilair;
 • inzet van de dienst Stadsbeheer/Groen en Begraafplaatsen van twee tractors met bestuurder;
 • het betalen van de vergoeding voor de inzet van de eerste hulppost, het opstellen en verdelen van de bewonersbrieven en de tolken Vlaamse Gebarentaal;
 • het bemiddelen van het gratis ter beschikking stellen van een aantal omkleedruimtes voor de deelnemers aan de stoet in het havenhuis.

Verkeersmaatregelen:

1. Parkeerverbod:

 • van woensdag 9 november 2022 tot en met zaterdag 12 november 2022: het volledige Steenplein;
 • van donderdag 10 november 2022 tot en met zaterdag 12 november 2022: de Ernest Van Dijckkaai tussen de Suikerrui en de Willem Ogierplaats;
 • op zaterdag 12 november 2022: de Ernest Van Dijckkaai tussen de Willem Ogierplaats en de Vleeshuisstraat langs beide zijden;
 • op zaterdag 12 november 2022: de Jordaenskaai tussen de Vleeshuisstraat en de Zakstraat langs beide zijden.

2. Algemeen rijverbod:

 • van woensdag 9 november 2022 tot en met zaterdag 12 november 2022: het volledige Steenplein;
 • op zaterdag 12 november 2022: de Scheldekaaien tussen Sint-Jansvliet en Sint-Pietersvliet.  

De site van de Sint intrede wordt na het evenement onmiddellijk gereinigd door de dienst Stadsbeheer/Stadsreiniging. Zij volgen de stoet met een veegwagen.

De waterbus, het veer en andere gebruikers kunnen niet aanmeren aan het ponton Steenplein tussen 11.00 uur en 14.30 uur omdat dit exclusief in gebruik zal genomen worden in functie van de Sint intrede.

De voorbije jaren waren er tijdens de Sint intrede bedrijven die in de onmiddellijke omgeving van de evenementensite reclame maakten zonder betalend partnership aan te gaan. Dit is oneerlijke concurrentie ten opzichte van de bedrijven waarmee de VRT wel een partnership heeft aangegaan. Deze betalende partners zijn nodig om het evenement realiseerbaar te houden. Daarom wordt toestemming gevraagd om binnen onderstaande perimeter op zaterdag 12 november 2022 geen ambulante standen of reclameacties op het openbaar domein toe te laten.
De perimeter omvat volgende straten:

 • Steenplein;
 • de volledige kaaien tussen Sint-Jansvliet en Sint-Pietersvliet; 
 • Suikerrui en alle naastgelegen straten tussen de Vlasmarkt en de Palingbrug; 
 • de Grote Markt en naastgelegen straten.

Via de website van Ketnet en de stad Antwerpen wordt de bezoekers  aangeraden met het openbaar vervoer naar de stad Antwerpen te komen. Op deze websites wordt ook de website 'Slim naar Antwerpen' vermeld. 

Het evenement heeft een open karakter en richt zich tot alle Antwerpenaren en bezoekers van de stad Antwerpen. Het evenement heeft een grote uitstraling. Het is ondertussen een vaste waarde op de Antwerpse evenementenkalender geworden en bracht de voorbije jaren telkens meer dan 10.000 bezoekers (gezinnen met jonge kinderen) naar de stad Antwerpen. Het was telkens weer een kwalitatief sterk, familiegericht evenement.

Door dit evenement en zijn rechtstreekse uitzending is de stad Antwerpen ondertussen alom gelinkt aan de jaarlijkse intrede van de Sint. De uitzending heeft een breed bereik en brengt gedurende twee uur lang de stad Antwerpen op een mooie en gezinsvriendelijke manier op de nationale televisie.

Dit evenement wordt volgens het evenementenkader zoals goedgekeurd door het college op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) ingedeeld in categorie 2 (publiek evenement in co-organisatie met de groep stad Antwerpen) en wordt dus vrijgesteld van alle kosten en retributies (inname openbaar domein, inname ligplaats in de stadshaven, logistiek materiaal, nutsverbruik, opkuis, afvalcontainers, parkeerverbodsborden en verwijderen straatmeubilair).

Juridische grond

Op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) keurde het college het gewijzigde evenementenkader goed. 

Op 14 december 2020 (jaarnummer 751) keurde de gemeenteraad het retributiereglement op inname van het openbaar en privaat domein van de stad Antwerpen voor evenementen, en manifestaties 2021-2025 goed. 

Op 16 december 2019 (jaarnummer 715) keurde de gemeenteraad het gebruiksreglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 716) keurde de gemeenteraad het retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 775) keurde de gemeenteraad het retributiereglement voor het tijdelijk verwijderen en herplaatsen van straatmeubilair goed voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) dat het stedelijk reglement op de toelagen vastlegt.

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 56 §3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college bevoegd voor de daden van beheer over gemeentelijke inrichtingen en eigendommen. 

Algemene financiële opmerkingen

Alle nodige documenten voor de opmaak van de bestelbon zijn door de organisatie aangeleverd en toegevoegd aan de bestelbon.

Op 27 november 2015 (jaarnummer 9832) keurde het college het algemeen principe voor het uitbetalen van toelagekredieten exploitatiebudget aan derden goed. 

De ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

De volgende kosten werden reeds goedgekeurd door de administratie:

 • hulppost van Ambulancezorg Asclepius vzw, Heiligstraat 139, 2620 Hemiksem, ondernemingsnummer 0536.895.988 voor 1.000,00 EUR  met bestelbonnummer 4005525975;
 • doventolken SignUp en Co vzw, Helleweide 20 te 2930 Brasschaat, ondernemingsnummer 0889.735.468 voor 1.325,00 EUR met bestelbonnummer 4005530013.

De kosten van de KetnetBand zijn voor rekening van VRT. 

De kosten voor het veiligheidsdossier worden door de productiemaatschappij Sylvester Productions gedragen. 

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) de vijfde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Daarin werd de nominatieve ondersteuning goedgekeurd. Voor de organisatie van de Sint intrede en in het kader van de samenwerkingsovereenkomst wordt er met dit besluit een ondersteuning toegekend en uitbetaald aan de VRT ten bedrage van 161.765,00 EUR.

De uitbetaling zal gebeuren in één bedrag, na ontvangst van de betoelagingsaanvraag van de VRT.

Adviezen

Mobiliteitsadvies en ondersteuning Geen advies ontvangen
Ambulante handel Gunstig onder voorwaarden

De standplaats ambulante handel Steenplein zal opgeschort worden van 9/11 tem 12/11.

Beheer en operaties. Interventies. Gunstig advies

Er mag geen schade toegebracht worden aan de openbare weg of straatmeubilair en het wegnemen van straatmeubilair dient tijdig aangevraagd worden.

Agev-overleg - Noodplanning Gunstig advies

De voorwaarden en richtlijnen zoals besproken in het AGEV-overleg van 13 september 2022 en de eventuele bijkomende voorwaarden van de hulp- en veiligheidsdiensten dienen gevolgd te worden.

Mobiliteit en parkeren - Buurtparkeren Gunstig advies
Stadshavendienst Gunstig advies

extra voorwaarden werden bij de digitale evenementenaanvraag opgeladen als bijlage. 

Bestuurszaken/Stadhuis Gunstig advies
AG Vespa -Stadsprojecten Gunstig advies
Business en innovatie Gunstig advies

Mits de horeca en handelszaken in de omgeving op de hoogte worden gebracht van dit event en de mogelijke implicaties voor hen. Toegang en zicht naar de handel en horecazaken steeds vrijwaren.

Taxi's Gunstig advies
Bevolkingszorg Gunstig onder voorwaarden

Het advies zal later meegedeeld worden. De organisator dient zich te houden aan de voorwaarden die worden opgelegd door FOD Volksgezondheid.

Toerisme Gunstig onder voorwaarden

1. TOEGANG

De toegang naar het schuine talud van Het Steen moet altijd vrij en zichtbaar blijven, dit is de officiële ingang naar het toeristisch bezoekerscentrum van Visit Antwerpen. Er mogen geen nadars of andere soorten hekken geplaatst worden die de toegang afsluiten. Vlaggenbakken, sandwichborden, reclamepanelen en andere installaties dienen steeds op minimum 2 meter afstand van het talud geplaatst te worden en niet naast het standbeeld van Lange Wapper. 

De site Steenplein en Het Steen is via verschillende wegen toegankelijk namenlijk: 

 • toegang via Ernest Van Dijckkaai t.h.v. kruising met Suikerrui;
 • trapjes over de waterkeringsmuur tegenover Parkeergarage Grote Markt;
 • inrit via Jordaenskaai t.h.v. huisnummers 23-24.

Deze drie toegangen moeten steeds vrij blijven, dit in functie van het gebruik van de cruiseterminal en bijhorende leveringen.

2. UITSTRALING

De algemene aanblik van Het Steen mag niet gehinderd worden door de aankleding van het evenement dat er plaatsvindt. Het Steen is alle dagen geopend voor het grote publiek en moet dus alle dagen duidelijk zichtbaar zijn.

3. MEDEGEBRUIKERS STEENPLEIN:

 • De ticketverkoop voor de Waterbus gebeurt vanuit de kiosk op het plein. De toegang tot de kiosk, inclusief de helling voor mindervaliden, moet vrij blijven. De organisator moet de Waterbus contacteren (info@dewaterbus.be en tel.+32 3 808 65 65) om concrete afspraken te maken.
 • De toegang naar het ponton Van Dijck moet vrijgehouden worden zodat de passagiers vlot de veerboten kunnen bereiken.
 • De organisator moet de veerboot (vloot@vlaanderen.be, geen tel. ) en de Stadshavendienst (stadshaven@antwerpen.be , tel. +32 3 338 93 14) op de hoogte brengen van het evenement en de nodige afspraken maken zodat hun werking niet gehinderd wordt.
 • Toegang tot de openbare toiletten Steenplein moet gevrijwaard blijven.

4.CRUISES

 • De toegang tot de cruiseterminal en het ponton moet altijd vrij blijven, zowel voor passagiers als bevoorradingsvoertuigen. De toegang mag door geen enkele opstelling visueel of fysiek gehinderd worden. 
 • De busparking voor cruisebussen ten noorden van de hangars dient vrij van opstellingen te blijven, toegang via de bareel moet verzekerd zijn voor cruisebussen. De voetgangersstrook in platines tussen de zuidelijke loopbrug van het ponton en de busparking dient vrijgehouden te worden.
AG Vespa - Vastgoedverhuring en ruimtebeheer Gunstig onder voorwaarden

Voor deze locatie zijn de gebruikelijke veiligheidsvoorwaarden (politie/brandweer) van toepassing en moet de gebruiker rekening houden met volgende bijkomende voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op de kaaien. De terreinen op het Steenplein worden ter beschikking gesteld in de staat zoals ze zich bevinden van 9 tot 12 november 2022. De terreinen op het Steenplein worden ter beschikking gesteld voor het evenement zoals beschreven in het e-formulier 175874, voor de periode van 9 tot 12 november 2022, zonder dat een stilzwijgende verlenging mogelijk is. De gebruiker is verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en moet de nodige maatregelen treffen om deze te voorkomen; hij gebruikt de bedoelde terreinen op eigen kosten en risico en moet alle eventuele schade vergoeden. De poorten van de waterkeringsmuur moeten steeds bereikbaar zijn om het eventueel openen en/of sluiten toe te laten. De gebruiker moet rekening houden met het feit dat de manifestatie wordt georganiseerd in een zone waar overstromingsgevaar bestaat; hij kan geen enkele schadevergoeding eisen bij eventuele overstroming. Manifestaties die plaatsvinden op eenzelfde datum en locatie mogen niet gehinderd worden. De gebruiker dient zich behoorlijk te verzekeren voor de risico’s die het evenement met zich meebrengt; hij zal op het eerste verzoek van de stad of AG Vespa een afschrift van zijn verzekeringspolis overmaken. Specifieke voorwaarden voor het Steenplein: De gebruiker laat de toegang tot het maritiem verkeer (ponton) ongehinderd toegankelijk voor bezoekers. Op het Steenplein heeft de stad een concessie toegewezen voor openbare toiletten. Indien de gebruiker toiletten wenst te voorzien voor zijn evenement, moet hij contact opnemen met de concessionnaris, de Cvba Antwerp By Bike op het gsmnr. 0497 18 53 45 of op het emailadres info@antwerpbybike.be

Milieuvergunningen Gunstig onder voorwaarden

Het gemiddelde geluidsniveau (gemeten als LAeq,15min) mag niet hoger zijn dan 85 dB(A). Het maximum geluidsniveau (gemeten als LAmax,slow) mag niet hoger zijn dan 92 dB(A).

Het aandeel van zware bastonen gemeten 2 meter voor de luidsprekers dient zodanig beperkt dat de waarde “LCeq – LAeq” steeds kleiner blijft dan 10 dB.

Dierenwelzijn Gunstig onder voorwaarden

De stedelijke dienst dierenwelzijn heeft kennis genomen van het evenement ‘Sint Intrede 2022’ dat plaatsvindt op 12 november 2022 in 2000 Antwerpen en verleent positief advies op voorwaarde dat volgende richtlijnen strikt worden nageleefd:

 • De paarden moeten volgende verzorging krijgen: 10 minuten rust na een werktijd van 60 minuten, de paarden moeten tijdens de rust voldoende beschermd zijn tegen extreme weersomstandigheden en moeten voldoende drinkwater krijgen. 
 • De aanwezige dieren worden niet blootgesteld aan geluid dat hen angstig of onrustig maakt.
 • De aanwezige dieren worden na het evenement terug gebracht naar hun vertrouwde omgeving.
 • De organisator zorgt ervoor dat de veiligheid en het welzijn van de aanwezige dieren niet in het gevaar komt.
 • De organisator moet een contract hebben met een dierenarts die altijd bereikbaar is voor het geval de dieren medische hulp nodig hebben.  
 • Er is permanent toezicht door deskundig personeel op de interactie tussen mens en dier.
 • Het advies van de stedelijke dienst dierenwelzijn wordt integraal opgenomen in het collegebesluit.

Voor de koetspaarden geldt volgende: 

 • De koetsier moet volgende documenten bij zich hebben tijdens het evenement: een bewijs dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de exploitant en de koetsiers gedekt zijn tijdens het evenement, een kopie van het paspoort en een gezondheidsattest van de in te zetten paarden. Dit attest moet afgeleverd worden door een dierenarts en mag maximum 1 maand oud zijn. Het attest moet volgende gegevens bevatten: de paarden verkeren in goede gezondheid, de paarden zijn vrij van parasieten of hebben recent een antiparasitaire behandeling ondergaan, de paarden zijn gevaccineerd tegen griep en zijn geschikt om te worden ingezet. 
 • De paarden moeten volgende verzorging krijgen: 10 minuten rust na een werktijd van 60 minuten, de paarden moeten tijdens de rust voldoende beschermd zijn tegen extreme weersomstandigheden en moeten voldoende drinkwater krijgen. 
 • De aanwezige dieren worden na het evenement terug gebracht naar hun vertrouwde omgeving.
 • De organisator zorgt zelf voor het verwijderen van uitwerpselen van de paarden en eventueel ander afval tijdens de gehele rondrit. 
 • De koets moet voldoen aan de volgende voorwaarden:  
 • De wielen van de wagen moet op het loopvlak voorzien zijn van rubber beslag, maar mogen geen luchtbanden hebben. 
 • De wagen moet getrokken worden door één of twee paarden met een minimale schofthoogte van 147 cm. 
 • De maximale last die voortgetrokken mag worden, zijnde de totaalsom van het gewicht van de wagens, de eventuele passagiers en de koetsiers moet beantwoorden aan de volgende regel: op vlakke weg 3 x zijn eigen gewicht.
 • De koetsiers moeten de rijstijl aanpassen aan de weersomstandigheden en de ondergrond die hij of zij betreden om de veiligheid van de paarden en het publiek te vrijwaren.

Art. 19. § 1. Het is het verboden om deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden met dieren waarbij een bij artikel 17bis verboden ingreep is verricht. (3) (18) § 2. Het is verboden een dier dat een bij artikel 17bis verboden ingreep heeft ondergaan tot een tentoonstelling, keuring of wedstrijd toe te laten. (3) § 2bis. Paragraaf 1 en 2 zijn ook van toepassing op dieren die na de inwerkingtreding van het decreet van 23 maart 2018 houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, een ingreep ondergaan hebben als vermeld in artikel 17bis, § 2, 1°. (18) § 3. Het verhandelen van dieren waarbij een bij artikel 17bis verboden ingreep is verricht, is verboden. (3) § 4. De bepalingen van de voorafgaande paragrafen zijn niet van toepassing indien bewijzen kunnen worden voorgelegd dat de ingreep is verricht voor het van kracht worden van het in artikel 17bis bedoelde verbod. (3)                                                

Art. 17bis. § 1. Het is verboden één of meer ingrepen bij een gewerveld dier te verrichten, waarbij één of meerdere gevoelige delen van het lichaam worden verwijderd of beschadigd. (3) § 2. Het bepaalde in § 1 is niet van toepassing op : 1° ingrepen waarvoor een diergeneeskundige noodzaak bestaat; 2° ingrepen die op grond van de wetgeving inzake de dierenziektenbestrijding verplicht zijn; 3° ingrepen met het oog op het nutsgebruik van het dier of op de beperking van de voortplanting van de diersoort. De Koning stelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de lijst van deze ingrepen vast en bepaalt de gevallen waarin en de wijze waarop die ingrepen mogen worden uitgevoerd. (3)

Concreet: Dieren waarvan de oren of staart na 15 april 2018 gecoupeerd werd(en) mogen niet deelnemen aan wedstrijden, keuringen of tentoonstellingen ook niet als de ingreep plaats vond om medische redenen.

Brandweer - Preventie Gunstig onder voorwaarden

De organisator dient de standaardvoorwaarden voor evenementen van Brandweer Zone Antwerpen alsook de hieronder bijgevoegde extra voorwaarden strikt na te leven. 

Link naar standaardvoorwaarden: https://www.antwerpen.be/info/52d5051a39d8a6ec798b45ac/brandpreventieevenementen

Bijkomende voorwaarden en info bij de standaardvoorwaarden nr. 2221 - wand of omheining van uitsluitend volledig losse en met de hand verplaatsbare elementen.

Aan de doorgangen voor het publiek door de wandelzone van de Sint, zijn stewards aanwezig die in geval van nood de nadars open zetten zodat de uitgangen vlot bereikbaar worden voor het publiek. De brandweg langs het Steen dient te allen tijde vrij te zijn. 

De brandwegen rond het Reuzenrad ‘The View’ dienen eveneens te allen tijde vrij en berijdbaar te zijn.

Alle nooduitgangen en doorgangen doorheen de nadars dienen op hoogte gesignaleerd worden met tekstaanduiding en pictogrammen zodat deze te allen tijde zichtbaar zijn. 

In functie van de nuttige oppervlakte van de Grote Markt adviseert Brandweer Zone Antwerpen om het maximaal aantal personen dat tegelijkertijd aanwezig is, te beperken tot 4000 personen. 

Voor de overige betrokken delen bij het evenement adviseert Brandweer zone Antwerpen om het maximaal aantal personen dat tegelijkertijd aanwezig is, te beperkten tot max. 2 personen per nuttige bruikbare m². 

Aandacht bij standaardvoorwaarden nr. 2224 - grote tijdelijke inrichting (kraam, tent, container, wagen, kermisexploitatie, tribune, podium of gelijkaardig) met meer dan een gelijkvloers niveau of een totale oppervlakte groter dan 60 m² (meer dan 100 personen) of - voor een tribune - met meer dan 100 zit- of staanplaatsen.

Steenplein - noodtrap en podium over de waterkeringsmuur; de organisator dient een attest betreffende de stabiliteit kunnen voorleggen welke opgesteld werd door een onafhankelijk erkend keuringsorganisme. De noodtrap mag niet als tribune gebruikt worden en dient te allen tijde vrij te blijven om ingezet te kunnen  worden als nooduitgang. 

De organisator moet voor het podium een attest betreffende de stabiliteit kunnen voorleggen opgesteld door een onafhankelijk erkend keuringsorganisme.

De overige constructies (kranen, kabelbanen, (reclame)torens,…) dienen gekeurd te worden door een onafhankelijk erkend keuringsorganisme.

De constructies op de volledige site dienen afdoende beschermd en/of afgeschermd te worden zodat het niet mogelijk is om erin te klimmen.

Aandacht bij evenementen op de Grote Markt en/of de Kaasrui te Antwerpen.

Het podium met backstage staat in de vrije doorgang voor brandweerwagens. Dit kan uitzonderlijk toegestaan worden op voorwaarde dat een vrije doorgang wordt voorzien die voor het stadhuis en achter het podium loopt. Op deze weg mogen geen hindernissen zijn en mag niet doodlopend zijn. De draaistralen van minimaal 11m aan de binnenkant en 15m aan de buitenkant moeten gegarandeerd zijn. De vrije doorgang achter het podium dient overal minstens 6m te bedragen. In deze zone mag niets opgesteld worden. De vlaggenmasten tegen de gevels achter het podium dienen verwijderd te worden. Het meubilair van de terrassen Den Engel en Den Bengel dienen op 1 minuut verwijderd kunnen worden. De herassen en nadars ter hoogte van de doorgangen voor de hulpdiensten mogen niet slotvast gemaakt worden. 

Aandacht bij standaardvoorwaarden nr. 2283 - potentieel risico-evenement

De organisator neemt de nodige en voldoende maatregelen op het gebied van massabeheersing (crowd control) om drummen en gevaarlijk dichte concentraties van personen in het publiek te voorkomen en tijdig ongedaan te maken.

De organisator weet op elk moment hoeveel publiek aanwezig is op de afgesloten evenementensite. Bij oververzadiging van de afgesloten evenementensite communiceert de organisator dit op verschillende locaties naar het publiek (indien nodig ook buiten de evenementensite).

De organisator zorgt voor systeem van publieksinformatie dat eenvoudige boodschappen aan het publiek kan bezorgen. De informatiebronnen zijn strategisch opgesteld zodat ze kunnen bijdragen tot de massabeheersing. 

Gadgets, snoepgoed,… dienen uitgedeeld te worden aan het publiek. Het is niet toegestaan om deze in het publiek te gooien.

In de doodlopende zone aan de Suikerrui (ter hoogte van de ‘Buildrager’) dienen stewards voorzien worden. Deze zone dient door de organisatie in de diepte (t.h.v. de Kaasstraat) tijdig te kunnen worden afgesloten zodat geen overcrowding voordoet. De organisator dient de nodige maatregelen te nemen om deze zone tijdig af te sluiten.

district Antwerpen Gunstig advies
Politiezone Antwerpen - Openbare orde - evenementen Gunstig onder voorwaarden

Gunstig advies met standaardvoorwaarden.

Logistiek - bijzondere opdrachten en feestmateriaal Gunstig advies
EFMF - evenementen - acquisitie Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS03 - Evenementen
2BRS0303 - Gevarieerd evenementenaanbod / promotie A
2BRS030301 - Tradities en sterkhouders

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de effectieve organisatie door de stad Antwerpen en de VRT van de Sint intrede, zoals hierboven beschreven, op zaterdag 12 november 2022 in Antwerpen goed. De organisator dient hierbij de voorwaarden die in de adviezen worden vermeld na te leven. 

Artikel 2

Het college keurt de uitbetaling van de ondersteuning van 161.765,00 EUR goed aan De Vlaamse Radio- en televiesieomroeporganisatie nv, Auguste Reyerslaan 52 te 1030 Schaarbeek.

Artikel 3

Het college beslist om in afwijking van de betalingsregeling voorzien in het collegepunt van 27 november 2015 (jaarnummer 09823) het toelagebedrag eenmalig volledig uit te betalen.

Artikel 4

Het college keurt de afvaardiging goed van de burgemeester om de Sint te verwelkomen in Antwerpen. 

Artikel 5

Het college keurt goed dat op zaterdag 12 november 2022 ambulante standen of reclameacties van mensen en/of ondernemingen die geen partnership hebben met de organisatie van de Sint intrede, niet worden toegelaten binnen deze perimeter:

 • Steenplein;
 • de volledige kaaien tussen Sint-Jansvliet en Sint-Pietersvliet; 
 • Suikerrui en alle naastgelegen straten tussen de Vlasmarkt en de Palingbrug; 
 • de Grote Markt en naastgelegen straten.

Artikel 6

Het college geeft opdracht aan:
DienstTaak
SB/BOF
 • gratis ter beschikking stellen van het aangevraagde materiaal;
 • gratis transport van het aangevraagde materiaal;
 • gratis opbouw en afbouw van het gevraagde materiaal;
 • gratis ter beschikking stellen van vuilniscontainers en de lediging ervan;
 • gratis ter beschikking stellen van stroom- en watervoorziening;
 • plaatsen van de nodige infoborden langs het parcours, de parkings, fietsenstallingen en op de site;
 • plaatsen van nadars langs het parcours.  
LP/OO/EV
 • toezicht houden tijdens het evenement;
 • maatregelen nemen voor het parkeervrij maken van de straten langs het parcours;
 • toelating voor het plaatsen van wegwijzers en signalisatie;
 • afsluiten van de gevraagde straten en locaties noodzakelijk voor de organisatie van het evenement;
 • begeleiding van de deelnemers;
 • bemanning van de kruispunten;
 • maken van mobiliteitsafspraken met De Lijn;
 • geen toelating verlenen voor terrasuitbreiding aan horecazakenuitbaters rond het parcours;
SB/GB
 • twee tractors ter beschikking te stellen; 
 • de nodige chauffeurs ter beschikken te stellen voor het besturen van de tractors.
OS/Horeca en detailhandel
 • de horeca langs het parcours informeren;
 • de terrasuitbreidingen aan de horecauitbaters langs het parcours verbieden tijdens de opbouw en tijdens het evenement zelf. 
OS/Marketing en Communicatie
 • het opstellen en drukklaar maken van de bewonersbrief;
 • het drukken van de bewonersbrief;
 • de verdeling van de bewonersbrief;
 • bekendmaking van het evenement via de beschikbare stedelijke communicatiekanalen steeds mits toestemming van VRT.
SW/Mobiliteitsadvies en ondersteuning
 • bekendmaking van de mobiliteitsafhandeling via het kanaal 'Slim naar Antwerpen';
 • de parkinguitbaters langs het parcours informeren van de genomen verkeersmaatregelen. 

Artikel 7

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Sint intrede VRT

De Vlaamse Radio- en televisieomroeporganisatie nv
Auguste Reyerslaan 52
1030 Schaarbeek

Ondernemingsnummer: 0244.142.664
rekeningnummer: BE89 3751 1173 4985
161.765,00 EURbudgetplaats: 5373000000
budgetpositie: 6496600
functiegebied: 2BRS030301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA070719
budgetperiode: 2200
4505144003