Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08773 - Correctiebestelling - Rekruteringscampagne - RCA group nv - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08773 - Correctiebestelling - Rekruteringscampagne - RCA group nv - Goedkeuring 2022_CBS_08773 - Correctiebestelling - Rekruteringscampagne - RCA group nv - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college keurde op 17 juli 2020 (jaarnummer 6194) de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst mediaplanning, coördinatie en aankopen rekruteringscommunicatie, op basis van bestek GAC_2019_00997, aan RCA Group nv, Koningin Astridlaan 38, 3500 Hasselt, met ondernemingsnummer 0432.741.843

Stadsontwikkeling Omgevingsvergunningen verklaarde op dinsdag 11 oktober 2022 13 vacatures open.

Om een breed en relevant publiek van geïnteresseerde hoger opgeleide kandidaten te bereiken zijn de standaard wervingskanalen ontoereikend. Marketing en communicatie plant daarom een aparte wervingscampagne op maat van de beoogde doelgroep.

Deze online campagne startte op maandag 17 oktober 2022 en sluit af op vrijdag 28 oktober 2022, tevens de afsluitdatum voor sollicitanten om hun kandidaturen in te dienen.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het college na centraal visum

Aangezien deze rekruteringscampagne van start is gegaan op 17 oktober 2022 werd hiervoor een correctiebon opgemaakt. Bestelbon 4005531689  voor 14.291,73 EUR inclusief btw werd opgemaakt voor leverancier RCA Group nv met ondernemingsnummer BE 0432.741.843.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De middelen voor deze rekruteringscampagne werden voorzien op 5317600000 / 6141 / 2SBS060105A00000 / 2200.  De vastlegging voor de correctiebestelbon 4005531689 bedraagt 14.291,73 EUR inclusief btw.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4005531689 goed voor een bedrag van 14.291,73 EUR inclusief btw aan RCA Group nv, Koningin Astridlaan 38, 3500 Hasselt met ondernemingsnummer BE 0432.741.843 voor de recruteringscampagne van consulenten, experten en data- & financieel analisten. De campagne is gestart op 17 oktober 2022 en sluit af op 28 oktober 2022.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
RCA Group nv
Koningin Astridlaan 38
3500 Hasselt

NBE 0432.741.843

BE67363049348687


14.291,73 EUR incl. btwBudgetplaats: 5317600000

budgetpositie:  6141
functiegebied: 2SBS060105A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2200

4005531689