Terug
Gepubliceerd op 18/11/2022

2022_CBS_08714 - Beleids- en beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 stad en OCMW Antwerpen - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08714 - Beleids- en beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 stad en OCMW Antwerpen - Kennisneming 2022_CBS_08714 - Beleids- en beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 stad en OCMW Antwerpen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad heeft zijn deel van de jaarrekening 2021 van de stad en OCMW vastgesteld in de zitting van 30 mei 2022 (jaarnummer 280). Eveneens werd het deel van de jaarrekening 2021 goedgekeurd, zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, waardoor de jaarrekening 2021 in zijn geheel definitief vastgesteld werd. Na definitieve vaststelling van de jaarrekening werd de jaarrekening voor goedkeuring verzonden aan de gouverneur.

Argumentatie

De gouverneur heeft met besluit van 14 oktober 2022 de jaarrekening 2021 van de stad en OCMW Antwerpen goedgekeurd.

Met dit besluit wordt de goedkeuring van de gouverneur ter kennisneming gebracht aan de gemeenteraad.

Juridische grond

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017:

Overeenkomstig artikel 332 Â§ 1 wordt het besluit van de gouverneur ter kennis gebracht op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad en van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de gouverneur van 14 oktober 2022 waarbij jaarrekening 2021 van de stad en OCMW Antwerpen goedgekeurd wordt.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • G_ANTWERPEN_A_JR_2021_besluit_Gouverneur_getekend.pdf