Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08792 - De Grote Verbinding - Rapportering 10 programmaregisseur - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08792 - De Grote Verbinding - Rapportering 10 programmaregisseur - Kennisneming 2022_CBS_08792 - De Grote Verbinding - Rapportering 10 programmaregisseur - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Met “De Grote Verbinding� bouwt Antwerpen/Vlaanderen aan zijn internationale reputatie als stad/regio waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt de Antwerpse Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s onder de grond. Zo zorgen we voor een betere mobiliteit voor Vlaanderen, en maken we van de stad weer één geheel met meer groen en schonere lucht.

De afgelopen jaren hebben de stad, de haven, de burgerbewegingen, Lantis en andere Vlaamse partners samen met de intendant voor de Oosterweelverbinding de plannen vormgegeven. Tijdens de uitvoering zetten we samen zoveel mogelijk lokaal talent aan het werk. 

Op 5 april 2019 (jaarnummer 3081) keurde het college de bilaterale overlegstructuur voor De Grote Verbinding goed. Deze bestaan uit vier verschillende taskforces, de programmaregisseur en het college als beslissingsorgaan. 

Op 7 juni 2019 (jaarnummer 4895) keurde het college het plan van aanpak van De Grote Verbinding goed met de opstart van vier taskforces: 

 • Over De Ring
 • Oosterweel
 • Slim naar Antwerpen 
 • Maatschappelijke Meerwaarde 

Op 4 oktober 2019 keurde het college rapportage 1 goed (jaarnummer 8094). De 4 taskforces worden herleid tot 3.

Argumentatie

De programmaregisseur brengt drie keer per jaar een rapportering uit aan het college. Dit besluit is de tiende  rapportering van de programmaregisseur: 

 • Goedkeuring rapportage 1: 4 oktober 2019
 • Kennisname rapportage 2: 20 december 2019
 • Kennisname rapportage 3: 13 maart 2020
 • Kennisname rapportage 4: 19 juni 2020
 • Kennisname rapportage 5: 27 november 2020
 • Kennisname rapportage 6: 26 maart 2021
 • Kennisname rapportage 7: 23 juli 2021
 • Kennisname rapportage 8: 10 december 2021
 • Kennisname rapportage 9: 13 mei 2022

Over de Ring

Besluiten

 • 2022_GR_00275 - De Grote Verbinding - Ten Eekhovelei 327, 2100 Deurne. Aankoop – Goedkeuring
 • 2022_CBS_04416 - De Grote Verbinding. Ontwerpen Over de Ring - Park Brialmont Fase 2 - Definitief ontwerp – Goedkeuring
 • 2022_DCBE_00114 - De Grote Verbinding. Ontwerpen Over de Ring - Park Brialmont Fase 2 - Definitief ontwerp – Kennisneming
 • 2022_CBS_04664 - Districten Borgerhout en Deurne. De Grote Verbinding - Ringpark Het Schijn. SWOU12833 - Adviezen en wijzigingen voorontwerp – Goedkeuring
 • 2022_CBS_04668 - De Grote Verbinding. Ontwerpen over de Ring - Ringpark Het Schijn. Herlokalisatie van volkstuinen Papenhof te Deurne. Stedelijk patrimonium. Kattenweg, 2100 Deurne - Aankoop grond – Goedkeuring
 • 2022_CBS_04846 - Districten Antwerpen en Merksem. De Grote Verbinding. Ringpark Groenendaal - SWOU12267. Adviezen. Kennisname. Wijzigingen voorontwerp – Goedkeuring
 • 2022_CBS_04663 - De Grote Verbinding - Programmatie Ringparken – Goedkeuring
 • 2022_CBS_04665 - Districten Antwerpen en Merksem. De Grote Verbinding - Ringpark Lobroekdok. SWOU12832 - Adviezen en wijzigingen voorontwerp – Goedkeuring
 • 2022_CBS_04844 - District Antwerpen. De Grote Verbinding. Ringpark Noordkasteel - SWOU12261. Adviezen. Kennisname. Wijzigingen voorontwerp – Goedkeuring
 • 2022_CBS_04662 - De Grote Verbinding. Ontwerpen Over de Ring - Ringpark Het Schijn. Herlokalisatie van volkstuinen Papenhof te Deurne. Samenwerkingsovereenkomst stad Antwerpen - Lantis. Ondertekening – Goedkeuring
 • 2022_CBS_05105 - De Grote Verbinding. Ontwerpen Over de Ring - Ringpark Het Schijn. Herlokalisatie van volkstuinen Papenhof te Deurne naar de Katteweg te Deurne. Opdracht openbaar domein – Goedkeuring
 • 2022_GR_00427 - De Grote Verbinding. Ontwerpen Over de Ring - Ringpark Het Schijn. Herlokalisatie volkstuinen Papenhof te Deurne. Samenwerkingsovereenkomst Lantis. Ondertekening – Goedkeuring
 • 2022_DRBE_00039 - De Grote Verbinding. Ontwerpen Over de Ring - Park Brialmont Fase 2 - Definitief ontwerp – Kennisneming
 • 2022_DCAN_00332 - De Grote Verbinding. Ringpark Groene Vesten - Voorontwerp Pomppark Zuid – Goedkeuring
 • 2022_GR_00427 - De Grote Verbinding. Ontwerpen Over de Ring - Ringpark Het Schijn. Herlokalisatie volkstuinen Papenhof te Deurne. Samenwerkingsovereenkomst Lantis. Ondertekening – Goedkeuring
 • 2022_CBS_05549 - Districten Antwerpen, Merksem, Deurne, Ekeren. Flankerende maatregelen Oosterweelverbinding. Vervolledigen fietsnetwerk - Projectgebonden uitvoeringsovereenkomst. Ondertekening – Goedkeuring
 • 2022_CBS_05548 - De Grote Verbinding. Oosterweelverbinding. Fiets- en voetgangersonderdoorgang Turnhoutsebaan (SWOU12749) - Uitvoeringsovereenkomst. Addendum NR.1. Ondertekening – Goedkeuring
 • 2022_CBS_05786 - Districten Antwerpen, Wilrijk en Hoboken - De Grote Verbinding. Ringpark Zuid. SWOU12593. Voorontwerp – Goedkeuring
 • 2022_CBS_05801 - Districten Antwerpen en Merksem. De Grote Verbinding. Ringpark Groenendaal. SWOU12267 - Lichting voorwaardelijk gedeelte T.8 in regie – schets kap Groen Hart – Goedkeuring
 • 2022_CBS_05674 - De Grote Verbinding. Ringpark Groene Vesten - Voorontwerp Pomppark Zuid – Goedkeuring
 • 2022_CBS_05790 - District Antwerpen. De Grote Verbinding. Ringpark West, SWOU12268 en Scheldetunnel op Linkeroever - Uitvoeringsovereenkomst 'Oosterweelverbinding-Linkeroever' Lantis en stad Antwerpen. Ondertekening – Goedkeuring
 • 2022_CBS_06343 - De Grote Verbinding. Ontwerpen Over de Ring (Bestek JD/A/015399) - Deelopdracht Ringpark Noordkasteel (wijziging opdracht 2). Opdeling voorwaardelijke gedeelten – Goedkeuring
 • 2022_CBS_06344 - De Grote Verbinding. Ontwerpen Over de Ring (Bestek JD/A/015399) - Deelopdracht Ringpark Groenendaal (wijziging opdracht 4). Opdeling voorwaardelijke gedeelten – Goedkeuring
 • 2022_DCAN_00411 - Districten Antwerpen, Wilrijk en Hoboken - De Grote Verbinding. Ringpark Zuid. SWOU12593. Voorontwerp. Advies – Goedkeuring
 • 2022_DCHO_00209 - Districten Antwerpen, Wilrijk en Hoboken - De Grote Verbinding. Ringpark Zuid. SWOU12593. Voorontwerp. Advies – Goedkeuring
 • 2022_DRHO_00070 - Districten Antwerpen, Wilrijk en Hoboken - De Grote Verbinding. Ringpark Zuid. SWOU12593. Voorontwerp. Advies – Goedkeuring
 • 2022_CBS_07320 - De Grote Verbinding. Ten Eekhovelei 201, 2100 Deurne - Aankoop – Goedkeuring
 • 2022_DCWI_00178 - Districten Antwerpen, Wilrijk en Hoboken - De Grote Verbinding. Ringpark Zuid. SWOU12593. Voorontwerp. Advies – Goedkeuring
 • 2022_DRHO_00070 - Districten Antwerpen, Wilrijk en Hoboken - De Grote Verbinding. Ringpark Zuid. SWOU12593. Voorontwerp. Advies – Goedkeuring
 • 2022_DRAN_00110 - Districten Antwerpen, Wilrijk en Hoboken - De Grote Verbinding. Ringpark Zuid. SWOU12593. Voorontwerp. Advies – Goedkeuring

Overleg

Taskforce 8 juni 2022

Op de taskforce werd een toelichting gegeven over volgende onderwerpen: 

 • Ringparken Oosterweelverbinding Rechteroever
 • Krachtlijnen programmatie Ringparken
 • Voorontwerp Pomppark Zuid 

Taskforce 6 juli 2022

Op de taskforce werd een toelichting gegeven over volgende onderwerpen: 

 • Oosterweelverbinding Linkeroever, Scheldetunnel en Ringpark West: Uitvoeringsovereenkomst
 • Ringpark Zuid: Voorontwerp 

Realisaties

De voorontwerpen van de Ringparken Noordkasteel, Groenendaal, Lobroekdok en Het Schijn werden ter advies voorgelegd aan de betrokken districten, aan de leden van de stuurgroep Over de Ring, en aan Lantis. Het college keurde goed dat het voorontwerp samen met de vermelde (en in deze fase relevante) aandachtspunten uit de adviezen vanaf nu als kader zal dienen voor het verdere ontwerpproces van de betreffende Ringparken.

Het college keurde een overkoepelende visie goed op de bovenlokale programmatie van alle Ringparken en/of de ruimtelijke spreiding van sommige programma’s binnen de Ringparken. Het college keurde het voorontwerp goed van Ringpark Zuid en van Pomppark Zuid, waarna deze ter advies worden voorgelegd aan de districten.

Stad Antwerpen en Lantis hebben een uitvoeringsovereenkomst gesloten voor de infrastructuurwerken Linkeroever, de Scheldetunnel en Ringpark West omtrent: samenwerking, beheer en onderhoud na realisatie, samengevoegde werken en een leefbare werf in een bereikbare stad. Stad Antwerpen heeft ook haar klanteneisen meegegeven met Lantis.

Stad Antwerpen en Lantis sloten een addendum over een aantal aanpassingen (in functie van het verhogen van het fietscomfort) aan het ontwerp van de fietsonderdoorgang onder de Turnhoutsebaan, die door Lantis wordt gerealiseerd.

In de meerjarenplanning 2020-2025 werden projecten opgenomen die bijdragen aan het vervolledigen van het fietsnetwerk. Lantis wil bijdragen aan de financiering van deze werken en sloot hierover een overeenkomst met de stad.

Stad en Lantis sloten een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de herlokalisatie van de volkstuinen Papenhof te Deurne ten behoeve van de werken Oosterweelverbinding.   In het kader van die samenwerkingsovereenkomst koopt de stad de gronden gelegen aan de Kattenweg in Deurne.

De gemeenteraad keurt de aankoop van de gronden van de Belgische Staat in de Ringzone goed in functie van de realisatie van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in de Ringzone.

De vrijwillige aankoopoperatie in de Ten Eekhovelei loopt verder.  Tot op heden zijn er 105 schattingen uitgevoerd op vraag van de eigenaars.  In 2021 werden 16 aankopen gedaan.  In 2022 werden 24 bijkomende aankopen gedaan.  Mogelijks worden in 2022 nog 12 bijkomende aankopen afgerond.  De tijdelijke invulling van de aangekochte panden is in voorbereiding.

Communicatie, participatie & Innovatie 

Realisaties 

In het derde kwartaal werden de resultaten van de voorjaarscampagne opgeleverd via een variabele vragenset in de Antwerpse Monitor. Dankzij de voorjaarscampagne gaf 77% van de respondenten aan al gehoord te hebben over De Grote Verbinding. Dit is 28% meer dan in 2021. 35% gaf aan goed op de hoogte te zijn, een stijging met 17% tegenover 2021. Verder bleek 54% De Grote Folder gezien te hebben. 51% heeft deze publicatie gelezen, 15 % heeft ze zelfs bijgehouden.

In augustus vonden vervolgens twee informatievergaderingen plaats in het kader van de openbare onderzoeken voor werken aan de Oosterweelverbinding Rechteroever. 

Aanleiding van de week van de mobiliteit werd in september tRing gelanceerd, een fietstraject van 32 km langsheen de acht Ringplekken.

Werken, Leren en Huisvesting

Besluiten 
 • 2022_CBS_04260 - De Grote Verbinding. Ondersteuning. Werk – iedereen aan het werk - Reglement. Antwerpse jongeren aan het werk in de wegenbouw. Selectie opdrachtnemer, afsprakennota en uitbetaling – Goedkeuring
 • 2022_CBS_08406 - De Grote Verbinding - Gegevensverwerkingsovereenkomst VDAB Vacature Service. Uitwisseling data. Ondertekening - Goedkeuring
Realisaties 
Het project “Connecting Antwerp” van Extra Construct en Profo VZW werd op 1 juni gestart werd met steun van de stad. Dit project zal in 2023 minstens 50 Antwerpse jongeren begeleiden naar duurzame tewerkstelling in de wegenbouw.

De voorbereiding van het opleidingscentrum in de Vlijtstraat werd verder vorm gegeven. De omgevingsvergunning wordt verder voorbereid door VDAB.

Het infopunt bouw in de Nationalestraat is verder in voorbereiding. De oplevering wordt voorzien op het einde van het jaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de tiende rapportering van de programmaregisseur van ‘De Grote Verbinding’.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.