Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_07806 - Sociale Impactmeting - Addendum bij niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking en gegevensprotocol met Universiteit en Hogescholen Antwerpen. Ondertekening - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Verdaagd