Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08682 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 43 - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08682 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 43 - Kennisneming 2022_CBS_08682 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 43 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Tijdens week 43 ontving de dienst Bestuurszaken/Besluitvorming schriftelijke vragen van gemeenteraadsleden. 

Argumentatie

Wekelijks agendeert de dienst Bestuurszaken/Besluitvorming een bijgewerkte inventaris van de schriftelijke vragen, zodat de collegeleden steeds een duidelijk overzicht hebben.

Juridische grond

Artikel 31 van het Decreet lokaal bestuur voorziet dat de gemeenteraadsleden het recht hebben aan de burgemeester en aan het college mondelinge en schriftelijke vragen te stellen.

Artikel 10 van het basisreglement 'Bestuurlijke Organisatie stad Antwerpen' (BOSA) regelt de manier waarop op schriftelijke vragen wordt geantwoord.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van volgende schriftelijke vragen van week 43 (nieuwe vragen in grijstint):

Nummer  

Vraag van

Onderwerp

Gesteld aan

Opmerking

00168Peggy PootersRegels voor bewakingscamera's van particulieren en bedrijvende burgemeesterbeantwoord
00169Nahima LanjriMuziekkapel LPAde burgemeesterbeantwoord
00171Claude MarinowerVandalisme bij Merksemse club F.C. Sejade burgemeesterbeantwoord
00172Ilse van DienderenGeurhinder: overzichtgegevens van vaststellingen en handhavingde burgemeesterbeantwoord
00175Caroline BastiaensTuin Rubenshuisschepen Ait Daoudbeantwoord
00176Caroline BastiaensSluikstort en zwerfafvalschepen van Doesburgbeantwoord
00177Anke Van dermeersch
Sluikstort problemen
schepen van Doesburg
beantwoord
00178
Mie Branders
Transparantie bouwdossiers
schepen De Ridder
beantwoord
00179Sam VoetenOpvolgingsaanvraag retourbemalingschepen De Ridderbeantwoord
00181Anke Van dermeersch
De bouwshiftschepen De Ridderbeantwoord
00183Anke Van dermeersch
Energiebesparende maatregelen: de lijst van Bart Somersde burgemeester  schepen Kennisbeantwoord
00184Anke Van dermeersch
Hemelwater- en droogteplan
de burgemeester schepen Caluwaerts Meeuws
beantwoord
00185Niel StaesANPR-camera's en controles verkeersregels Turnhoutsebaan en Stenenbrugde burgemeesterbeantwoord
00186Niel StaesSlim naar Antwerpen in cijfersschepen Kennisbeantwoord
00188Anke Van dermeersch(Ontbrekend) Optreden van politie tegen foutparkeerders op marktplaatsende burgemeester
00189Peggy PootersHeraanleg van de Boekenberglei-Gitschotellei/Drakenhoflaan, verplaatsing van de keerlus tram, en tijdelijke verplaatsing van de marktschepen Wouters
00193Anke Van dermeerschHet aanvaarden van geschenken door mandatarissende burgemeester
00194Anke Van dermeerschEnergie-gerelateerde hulpvragenschepen Meeuws
00196Koen Laenens, Sanne Descamps, Nathalie van Baren
AG SO Beroepscommissies
schepen Beels

00197
Sam Voeten
P&R's
schepen Kennis

00200Peggy PootersGeleid bezoek aan het stadhuis voor de leden van de districtsradende burgemeester
00201Wim JochemsUitrol cameranetwerk Antwerpen en Merksemde burgemeester
00202Gerolf AnnemansBesteding subsidies Let's go Urbande burgemeester
00203Ilse van DienderenEvolutie van het aantal (ondergrondse parkeerplaatsen op eigen terrein, evolutie van het aantal parkeerplaatsen op openbaar domein
schepen De Ridder, schepen Kennis
00204Ilse van DienderenSinksenfoor - Sportpaleis: parkeerproblemen handhavingde burgemeester
00207Sam Van Rooy500.000 euro per jaar voor Afrikaschepen Ait Daoud
00208Sam Van RooyOpsluiting na rondleiding in het stadhuisde burgemeester
00209Sam Van RooyToetreding tot netwerk van boekenstedenschepen Ait Daoud
00210Sam Van RooyExtra controles op sluikstorten en zwerfvuilde burgemeester
00212Sam Van RooyVerbod BK Beerpongschepen Beels
00213Yasmia Settaafsprakennota's stadswerkersschepen Beels
00214Caroline Bastiaens
Personeelskader groep Antwerpenschepen Ait Daoud

00216Ilse van DienderenStraatverlichting en Fluvius - aanvullende vragen nav de beheersoverdrachtschepen Kennis


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.