Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08678 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08678 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming 2022_CBS_08678 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De stad ontving verscheidene schriftelijke aanvragen tot aanleg van een open horecaterras.

Argumentatie

De aanvragen werden getoetst aan voornoemd politiereglement en voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Juridische grond

Artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Regelgeving: bevoegdheid

Het politiereglement voor privatieve ingebruikname van de openbare ruimte voor open horecaterrassen, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 (jaarnummer 754) en gewijzigd in zitting van 22 september 2014 (jaarnummer 710), stelt dat in toepassing van artikel 3 een toelating van de burgemeester is vereist.

Artikel 63 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de burgemeester in het bijzonder belast is met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de politieverordeningen en de politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van zijn gemeente. Daarnaast is de burgemeester voor dringende politieverordeningen bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. De burgemeester informeert de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van het besluit van de burgemeester met betrekking tot de goedkeuring van de volgende open horecaterrasaanvragen:


Dossiernummer: S15/T/2022775

Aanvrager: TRUTZEL, Aziëlaan 1 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Aziëlaan 1 (zijde Atomiumlaan) te 2610 Wilrijk

Datum ontvangst aanvraag: 06/04/2022

 

Dossiernummer: S8/T/2022230

Aanvrager: SUZANNE & SUSANNE, Ruisstraat 85 te 9140 Temse

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras op een plein

Locatie: Londenstraat 23 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 15/03/2022

 

Dossiernummer: S2/T/2022249

Aanvrager: POLPO, Vlaamsekaai 43 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras en een eilandterras gedeeltelijk op het voetpad en gedeeltelijk op de parkeerstrook

Locatie: Vlaamsekaai 43 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 18/03/2022

 

Dossiernummer: S15/T/2022313

Aanvrager: TRUTZEL, Aziëlaan 1 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Omschrijving: plaatsen van een eilandterras

Locatie: Aziëlaan 1 te 2610 Wilrijk

Datum ontvangst aanvraag: 06/04/2022

 

Dossiernummer: S1/T/SZ/2022382

Aanvrager: THE BUDDHA OF LOVE AND LIGHT, Suikerrui 26 te 2000 Antwerpen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Suikerrui 26 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 04/05/2022

 

Dossiernummer: S1/T/SZ/2022387

Aanvrager: GO Thai Antwerpen Melkmarkt, Leeuweriklaan 11 te 2950 Kapellen

Omschrijving: plaatsen van een gevelterras

Locatie: Melkmarkt 28 te 2000 Antwerpen

Datum ontvangst aanvraag: 05/05/2022

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.