Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen

vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis

 • HD 1.

  2022_CBS_08814 - Plan-m.e.r.-screeningsnota: lozing bedrijfsafvalwater zonder of met gevaarlijke stoffen - Gunstig advies - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 2.

  2022_CBS_08815 - Stedelijk patrimonium. Fotografielaan z/n, 2610 Wilrijk - Ferrarisbos - Bijkomende aankoop - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 3.

  2022_CBS_08816 - Stedelijk patrimonium. Ondernemen en Stadsmarketing. Het Steen, Steenplein 1, 2000 Antwerpen - Elektriciteitswerken. Dading - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 4.

  2022_CBS_08817 - GAC_2022_02499 - Gedeeltelijke ontharding stedelijke basisschool ‘De wereldreiziger' - Overheidsopdracht van beperkte waarde via OZVB en gunning - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 5.

  2022_CBS_08818 - Handhaving veiligheid en rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen id505906 - Plaatsverbod - Bekrachtiging

  Aanvaard
 • HD 6.

  2022_CBS_08819 - Handhaving veiligheid en rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen id506218 - Plaatsverbod - Bekrachtiging

  Aanvaard
 • HD 7.

  2022_CBS_08820 - Handhaving veiligheid en rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen id506301 - Plaatsverbod - Bekrachtiging

  Aanvaard
 • BD 1.

  2022_CBS_08821 - Financiering investeringen AG Vespa - Principebeslissing en mini-competitie - Goedkeuring

  Aanvaard
 • HD 1.

  2022_CBS_08814 - Plan-m.e.r.-screeningsnota: lozing bedrijfsafvalwater zonder of met gevaarlijke stoffen - Gunstig advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 2.

  2022_CBS_08815 - Stedelijk patrimonium. Fotografielaan z/n, 2610 Wilrijk - Ferrarisbos - Bijkomende aankoop - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • HD 3.

  2022_CBS_08816 - Stedelijk patrimonium. Ondernemen en Stadsmarketing. Het Steen, Steenplein 1, 2000 Antwerpen - Elektriciteitswerken. Dading - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 4.

  2022_CBS_08817 - GAC_2022_02499 - Gedeeltelijke ontharding stedelijke basisschool ‘De wereldreiziger' - Overheidsopdracht van beperkte waarde via OZVB en gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 5.

  2022_CBS_08818 - Handhaving veiligheid en rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen id505906 - Plaatsverbod - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • HD 6.

  2022_CBS_08819 - Handhaving veiligheid en rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen id506218 - Plaatsverbod - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • HD 7.

  2022_CBS_08820 - Handhaving veiligheid en rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen id506301 - Plaatsverbod - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 1.

  2022_CBS_08624 - Politiezone Antwerpen - PRH2022068. Procedure correctionele rechtbank. Verweer. Weigering rechtshulp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_CBS_08625 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2013/1110 voor het full-omnium onderhoudscontract van samplingtoestellen. Vastleggen krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_CBS_08626 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2016/219. Ombouw van een anoniem politievoertuig. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_CBS_08627 - Politiezone Antwerpen - Mededingingsprocedure met onderhandeling PZA/2021/419. Raamovereenkomst voor het intekenen, leveren en plaatsen van magazijnrekken en toebehoren met het oog op de totaalinrichting van de magazijnen in het Mastergebouw van Politiezone Antwerpen. Sluitingsbrief. Ondertekening. Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_CBS_08628 - Politiezone Antwerpen - Meerjarige raamovereenkomst POLFED 2022R3082 van diensten voor het aanmaken, verdelen en beheren van elektronische maaltijdcheques - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_CBS_08629 - Politiezone Antwerpen - Onderhandelingsprocedure sui generis met voorafgaande bekendmaking PZA/2021/418. Raamovereenkomst met meerdere ondernemers voor het leveren, beheren, onderhouden en optimaliseren van het huidige en toekomstige transportmiddelenpark. Heroproep - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_CBS_08630 - Politiezone Antwerpen - Arbeidsongevallen. Consolidatie met 0 procent arbeidsongeschiktheid - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 8.

  2022_CBS_08631 - Politiezone Antwerpen - Opleiding. Professioneel communiceren in het Frans - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 9.

  2022_CBS_08632 - Politiezone Antwerpen - Uitslag mobiliteitsronde 2022-03 Deel 2. Vaststelling rangschikking. Benoeming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_CBS_08633 - Omgevingsvergunning - OMV_2022086273. Beatrijslaan 2-12, Blancefloerlaan 1. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_CBS_08634 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Gunstig advies - OMV_2022093826. Muisbroeklaan 47. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_CBS_08473 - Omgevingsvergunning - OMV_2022071876. Posthofbrug 25 en zonder nummer (zn). District Berchem - Weigering

  Afgevoerd
 • 13.

  2022_CBS_08635 - Omgevingsvergunning - OMV_2022113781. Ahornenlaan 32. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_CBS_08636 - Omgevingsvergunning - OMV_2022099911. Atletenstraat 12. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_CBS_08481 - Omgevingsvergunning - OMV_2022060851. Blancefloerlaan 100. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_CBS_08637 - Omgevingsvergunning - OMV_2022107720. Brederodestraat 96. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_CBS_08638 - Omgevingsvergunning - OMV_2022101172. Bresstraat 2. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_CBS_08639 - Omgevingsvergunning - OMV_2022055706. Coquilhatstraat 47. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_CBS_08640 - Omgevingsvergunning - OMV_2022075301. Frankrijklei 164-166, Leopoldplaats 8. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_CBS_08641 - Omgevingsvergunning - OMV_2022111291. Graaf van Egmontstraat 49. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_CBS_08642 - Omgevingsvergunning - OMV_2022059115. Joannasteeg 4. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_CBS_08643 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102978. Jonghelinckstraat 7. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_CBS_08644 - Omgevingsvergunning - OMV_2022111868. Jonghelinckstraat 25. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_CBS_08645 - Omgevingsvergunning - OMV_2022100743. Korte Leemstraat 10. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_CBS_08646 - Omgevingsvergunning - OMV_2022113705. Landbouwstraat 67. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_CBS_08647 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102842. Lange Altaarstraat 13. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2022_CBS_08648 - Omgevingsvergunning - OMV_2022117622. Lange Lozanastraat 233. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2022_CBS_08649 - Omgevingsvergunning - OMV_2022086585. Lange Riddersstraat 31. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2022_CBS_08650 - Omgevingsvergunning. Advies hogere overheid. Voorwaardelijk gunstig advies - OMV_2022096427. Scheldelaan 410 - Haven 503. District Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_CBS_08651 - Omgevingsvergunning - OMV_2022056495. Sint-Amandusstraat 19. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 31.

  2022_CBS_08652 - Omgevingsvergunning - OMV_2022099462. Twee Netenstraat 3. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 32.

  2022_CBS_08653 - Omgevingsvergunning - OMV_2022109344. Van Eycklei 31. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 33.

  2022_CBS_08654 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092266. Volhardingstraat 13. District Antwerpen - Weigering

  Goedgekeurd
 • 34.

  2022_CBS_08655 - Omgevingsvergunning - OMV_2022116764. De Lescluzestraat 51. District Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2022_CBS_08656 - Omgevingsvergunning - OMV_2022097573. Grotesteenweg 407- 409. District Berchem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 36.

  2022_CBS_08657 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102763. Statiestraat 57. District Berchem - Weigering

  Goedgekeurd
 • 37.

  2022_CBS_08658 - Omgevingsvergunning - OMV_2022091724. Monnikenhofstraat 267. District Berendrecht - Zandvliet - Lillo - Weigering

  Verdaagd
 • 38.

  2022_CBS_08659 - Omgevingsvergunning - OMV_2022045916. Duivelshofstraat 45. District Borgerhout - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 39.

  2022_CBS_08660 - Omgevingsvergunning - OMV_2022115505. Emiel Gebruersstraat 16. District Borgerhout - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 40.

  2022_CBS_08661 - Omgevingsvergunning - OMV_2022089664. Juul Grietensstraat 34. District Borgerhout - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 41.

  2022_CBS_08662 - Omgevingsvergunning - OMV_2022104702. Lange Kongostraat 90. District Borgerhout - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 42.

  2022_CBS_08663 - Omgevingsvergunning - OMV_2022106938. Stenenbrug 61. District Borgerhout - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 43.

  2022_CBS_08664 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102898. Vinçottestraat 75. District Borgerhout - Weigering

  Goedgekeurd
 • 44.

  2022_CBS_08665 - Omgevingsvergunning - OMV_2022100957. Zegepraalstraat 2. District Borgerhout - Weigering

  Goedgekeurd
 • 45.

  2022_CBS_08666 - Omgevingsvergunning - OMV_2022113845. Tweemontstraat 241. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 46.

  2022_CBS_08667 - Omgevingsvergunning - OMV_2022042062. Waalhofstraat 7. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 47.

  2022_CBS_08668 - Omgevingsvergunning - OMV_2022095726. Frans Standaertlei zn. District Ekeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 48.

  2022_CBS_08669 - Omgevingsvergunning - OMV_2022112356. Kruidenlaan 54. District Ekeren - Weigering

  Goedgekeurd
 • 49.

  2022_CBS_08670 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092351. Veltwijcklaan 94 en 98. District Ekeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 50.

  2022_CBS_08671 - Omgevingsvergunning - OMV_2022089821. Salesianenlaan 1 - 30. District Hoboken - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 51.

  2022_CBS_08672 - Omgevingsvergunning - OMV_2022111700. Sint-Bernardsesteenweg 466-468. District Hoboken - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 52.

  2022_CBS_08673 - Omgevingsvergunning - OMV_2022093095. Jozef Buerbaumstraat 20. District Merksem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 53.

  2022_CBS_08674 - Omgevingsvergunning - OMV_2022075409. Melgesdreef 242. District Merksem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 54.

  2022_CBS_08514 - Omgevingsvergunning - OMV_2022042967. Heistraat 321. District Wilrijk - Weigering

  Verdaagd
 • 55.

  2022_CBS_08675 - Omgevingsvergunning - OMV_2022014280. Oosterveldlaan 16. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 56.

  2022_CBS_08676 - Omgevingsvergunning - OMV_2022070668. Pater Damiaanstraat 97. District Wilrijk - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 57.

  2022_CBS_08677 - Omgevingsvergunning. Melding overdracht - Paleisstraat 83. District Antwerpen. Dossiernummer OMV_2022132404 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 58.

  2022_CBS_08678 - Open horecaterrassen - Lijst toelatingen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 59.

  2022_CBS_08679 - Weigering open horecaterras - 2022138. District Antwerpen. Lange Lozanastraat 288 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 60.

  2022_CBS_08680 - Weigering open horecaterras - 2022342. District Antwerpen. Pelikaanstraat 134 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 61.

  2022_CBS_08681 - College - Zittingen vrijdag 21 en maandag 24 oktober 2022. Verslagen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 62.

  2022_CBS_08682 - Gemeenteraad - Schriftelijke vragen raadsleden. Week 43 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 63.

  2022_CBS_08683 - Gemeenteraad - Zitting 28 november 2022. Ontwerpdagorde - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 64.

  2022_CBS_08684 - Binnengemeentelijke decentralisatie. 2022 week 43 - Toewijzing brieven en adviezen districten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 65.

  2022_CBS_08685 - Dossier digitt 504178. District Antwerpen, Volkstraat 36. - Verzoekschrift tot nietigverklaring. Voeren verweer. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 66.

  2022_CBS_08686 - Rechtsgeding. PRS2017001 - Betaling registratierechten - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 67.

  2022_CBS_08687 - Correctiebestelling Mobull BVBA - Regularisatie bestelbon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 68.

  2022_CBS_08688 - Receptie- en representatiekosten - Terugbetaling kosten. Periode oktober 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 69.

  2022_CBS_08689 - Rechtsgeding RVV/2022/009. Beroepsprocedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Verweer. Aanstelling advocaat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 70.

  2022_CBS_08690 - Ontvangst - Vereniging van Gewezen Vlaamse Volksvertegenwoordigers op 17 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 71.

  2022_CBS_08691 - Stadsdagen - Aanvraag AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten (Arenberg) gebruik Handelsbeurs op 4 november 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 72.

  2022_CBS_08692 - Stadsdagen - Aanvraag Junior Ballet Antwerp gebruik HETPALEIS op 16, 17 en 18 juni 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 73.

  2022_CBS_08693 - Samenwerkingsovereenkomst Talentoscoop - Stand van zaken actieplan en verlenging samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 74.

  2022_CBS_08694 - Fondsen. Eurodesk - Deelname oproep pilootprojecten in Horizon Europe-Missie '100 klimaatneutrale en slimme steden tegen 2030' - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 75.

  2022_CBS_08695 - Fondsen. Eurodesk - Ondersteuning LIFE-projectvoorstel 'LIFE BE FREE'. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 76.

  2022_CBS_08696 - Fietsleasing. Verwerkingsovereenkomst - Stad Antwerpen en KBC Autolease NV. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 77.

  2022_CBS_08697 - Principebesluit iedereen bediende - Precisering modaliteiten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 78.

  2022_CBS_08698 - Overname Museumstichting en Arenbergschouwburg - Uitvoering pensioenovereenkomst met provincie Antwerpen. Terugstorting responsabiliseringsbijdrage 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 79.

  2022_CBS_08699 - Ondersteuning - Digitale Inclusie. Reglement: Iedereen digitaal Antwerpen. Eerste themaoproep - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 80.

  2022_CBS_08700 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Jeugd. Herontwikkeling. Jeugdheem, Sint-Catharinaplein 1, Antwerpen - Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 81.

  2022_CBS_08701 - Districten Antwerpen en Merksem. De Grote Verbinding. Ringpark Lobroekdok - Richtkader Kop Asiadok - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 82.

  2022_CBS_08702 - Stad aan het Water. Scheldekaaien. Centraal Deel Noord en Steenplein - Voorontwerp - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 83.

  2022_CBS_08703 - Stedelijk patrimonium. Arenawijk Deurne - Vastgoedafspraken Woonhaven Antwerpen en stad Antwerpen - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 84.

  2022_CBS_08352 - Extern patrimonium. Sociale Dienstverlening. vzw CAW Antwerpen. Blindestraat 6-8, 2000 Antwerpen - Kosteloze terbeschikkingstelling voor daginloop voor dak- en thuislozen in Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 85.

  2022_CBS_08704 - Stedelijk patrimonium. AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Generaal Lemanstraat 27, 2018 Antwerpen - Buurtfietsenstalling. Inhuurneming van nv Antonissen Development Project en bvba Grand Yard. Toekenning tijdelijk gebruiksrecht aan AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 86.

  2022_CBS_08354 - Stedelijk patrimonium - Sociale Dienstverlening. Park Groot Schijn, 2100 Deurne. Terbeschikkingstelling grond voor de aanleg van een voedselbos - Bekrachtiging

  Verdaagd
 • 87.

  2022_CBS_08705 - Stedelijk patrimonium. MAS, Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen. P1009. Conceptstudie. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 88.

  2022_CBS_08706 - Parkeren Scheldekaaien - Loodswezen - Kennisname technische haalbaarheidsstudie. Plaatsingsprocedure en vergunningstraject - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 89.

  2022_CBS_08707 - Parkeerretributies - Uitvoerbaarverklaring dwangbevelen. Week 43 van 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 90.

  2022_CBS_08708 - Meerjarenplan 2020-2025 - Stedelijke restmiddelen AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed. Boekjaar 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 91.

  2022_CBS_08709 - Meerjarenplan 2020-2025 - Stedelijke restmiddelen AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten. Boekjaar 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 92.

  2022_CBS_08710 - Ondersteuning. Cultuur. Stadsbioscoop Cartoons BV - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 93.

  2022_CBS_08711 - Cultuur. Streetart - Project Velodome en binnenplein brouwerij De Koninck. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 94.

  2022_CBS_08712 - Ondersteuning. Onderwijs - Terugvordering Teach for Belgium vzw - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 95.

  2022_CBS_08713 - Sport - Bestek, procedure en gunning – Begeleidingstraject digitale marketing voor topsportorganisaties en topsporters. Correctiebestelbon - Bekrachtiging

  Verdaagd
 • 96.

  2022_CBS_08714 - Beleids- en beheerscyclus - Goedkeuring gouverneur jaarrekening 2021 stad en OCMW Antwerpen - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 97.

  2022_CBS_08715 - Gemeentelijke fiscaliteit - Nieuw belastingreglement op woningen zonder inschrijving. Aanpassing belastingreglementen 2023-2025 - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 98.

  2022_CBS_08550 - Financiering - Thesauriebeheer. Aanvraag bulletkrediet. Delegatie. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 99.

  2022_CBS_08716 - Financiering - Thesauriebeheer. Aanvraag investeringskrediet. Delegatie. - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 100.

  2022_CBS_08717 - Financiering - Thesauriebeheer. Aanvraag voorschottenlijn. Delegatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • BD 1.

  2022_CBS_08821 - Financiering investeringen AG Vespa - Principebeslissing en mini-competitie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 101.

  2022_CBS_08718 - Raamovereenkomst GAC_2017_00097 voor de plaatsing van folderdisplays en verdeling van culturele folders en flyers in stedelijke culturele locaties in Antwerpen en districten - Wijziging opdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 102.

  2022_CBS_08719 - Bestek GAC_2021_01946. Raamovereenkomst schilderwerken (pool van aannemers voor het uitvoeren van kleine schilderwerken, behangwerken en plaatsen van halfzachte vloerbekleding) - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 103.

  2022_CBS_08720 - Bestek GAC_2021_01996. Raamovereenkomst voor de controle, ijking en herstelling van weegbruggen in Recyclageparken - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 104.

  2022_CBS_08721 - Bestek GAC_2022_02107 - Sneeuw- en ijzelvrij houden van enkele voetpaden voor en rond stadsgebouwen - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 105.

  2022_CBS_08722 - Bestek GAC_2022_02110 - Raamovereenkomst voor het maaien van grasmatten in Antwerpen tegen resultaatsverbintenis - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 106.

  2022_CBS_08723 - Bestek GAC_2022_02202. Raamovereenkomst voor het huren van huisvuilwagens, veegmachines, kippers met kraan, containertrekkers en fietspadstrooiers - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 107.

  2022_CBS_08724 - Bestek GAC_2022_02268 - Ontwerper luifels voor de 'Slimme Schakels' - Selectie en bestek - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 108.

  2022_CBS_08725 - Bestek GAC_2022_02344 - Raamovereenkomst inzake consultancy voor duurzaamheidsadviezen - Stopzetting - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 109.

  2022_CBS_08726 - Bestek GAC_2022_02466. Eenmalige aankoop voor de levering van 8 ladekasten - Stopzetting - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 110.

  2022_CBS_08727 - Bestek GAC_2022_02488 (V02037). Stabiliteitswerken, Steenplein 7, 2000 Antwerpen - Bestek en procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 111.

  2022_CBS_08728 - Fiscale bezwaren - Belasting op drijfkracht - Dossiernummers 48186 tot en met 48189 - Gedeeltelijke aanvaarding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 112.

  2022_CBS_08729 - Fiscale bezwaren - Belasting op de uitbatingsvergunningen - Dossiernummer 48245 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 113.

  2022_CBS_08730 - Fiscale bezwaren - Belasting op uiterlijk verwaarloosde onroerende goederen - Dossiernummer 49012 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 114.

  2022_CBS_08731 - Fiscale bezwaren - Belasting op uiterlijk verwaarloosde onroerende goederen - Dossiernummer 48203 - Laattijdig - Ambtshalve ontheffing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 115.

  2022_CBS_08732 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 47640 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 116.

  2022_CBS_08733 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 47653 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 117.

  2022_CBS_08734 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 47827 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 118.

  2022_CBS_08735 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 47934 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 119.

  2022_CBS_08736 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 48234 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 120.

  2022_CBS_08737 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 45733 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 121.

  2022_CBS_08738 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 45762 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 122.

  2022_CBS_08739 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 48031 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 123.

  2022_CBS_08740 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 48244 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 124.

  2022_CBS_08741 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 46027 - Gedeeltelijke aanvaarding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 125.

  2022_CBS_08742 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 47624 - Gedeeltelijke aanvaarding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 126.

  2022_CBS_08743 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummer 48123 - Gedeeltelijke aanvaarding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 127.

  2022_CBS_08744 - Fiscale bezwaren - Belasting op takelingen - Dossiernummers 47088 en 47679 - Gedeeltelijke aanvaarding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 128.

  2022_CBS_08745 - Fiscale bezwaren - Belasting op leegstand - Dossiernummer 48231 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 129.

  2022_CBS_08746 - Fiscale bezwaren - Belasting op de valse alarmmeldingen - Dossiernummer 45666 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 130.

  2022_CBS_08747 - Fiscale bezwaren - Belasting op vestigingen - Dossiernummers 46367 en 46368 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 131.

  2022_CBS_08748 - Fiscale bezwaren - Belasting op vestigingen - Dossiernummer 48051 - Gedeeltelijke aanvaarding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 132.

  2022_CBS_08749 - Fiscale bezwaren - Belasting op de tweede verblijven - Dossiernummer 48215 - Afwijzing

  Goedgekeurd
 • 133.

  2022_CBS_08750 - Register uiterlijke verwaarlozing - Beroep tegen opname - Administratieve akte nummer 20220037 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 134.

  2022_CBS_08751 - Bestelbons - Week 43 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 135.

  2022_CBS_08752 - Interne Audit - Opdrachtdefinitie Audit op Audit - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 136.

  2022_CBS_08753 - Ondersteuning - Economie en Industrie. Oproep innovatieve ontwikkelingsprojecten KMO voor mode en design. Selectie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 137.

  2022_CBS_08754 - Ondersteuningsproduct - Economie en Industrie - Reglement ondernemerscoaching. The Circular Hub bv. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 138.

  2022_CBS_08755 - Gemeentelijke fiscaliteit - Afgifte van administratieve stukken. Administratieve prestaties. Aanpassing retributiereglementen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 139.

  2022_CBS_08756 - Ondersteuning. Sociale Economie. JobRoad ivzw - Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 140.

  2022_CBS_08757 - Loketwerking - Adresaanpassing van ambtswege - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 141.

  2022_CBS_08758 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Aanvraag referentieadres - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 142.

  2022_CBS_08759 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Nieuwe bewoners - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 143.

  2022_CBS_08760 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Onderzoek over zes maanden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 144.

  2022_CBS_08761 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Referentieadres - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 145.

  2022_CBS_08762 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Uithuiszetting gerechtsdeurwaarder - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 146.

  2022_CBS_08763 - Loketwerking - Afvoering van ambtswege - Zichtbare leegstand - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 147.

  2022_CBS_08764 - Loketwerking - Niet verstrekken van adres - Aanvraag inwoner - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 148.

  2022_CBS_08765 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Heer van Bergenstraat 14/6 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 149.

  2022_CBS_08766 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Polostraat 69 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 150.

  2022_CBS_08767 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Van Heetveldelei 26 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 151.

  2022_CBS_08768 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Heirmanstraat 53 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 152.

  2022_CBS_08769 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Schotensesteenweg 137/101 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 153.

  2022_CBS_08770 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Oudevaartplaats 4/201 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 154.

  2022_CBS_08771 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Oudevaartplaats 4/406 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 155.

  2022_CBS_08772 - Loketwerking - Inschrijving van ambtswege - Blindestraat 6 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 156.

  2022_CBS_08773 - Correctiebestelling - Rekruteringscampagne - RCA group nv - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 157.

  2022_CBS_08774 - Marktonderzoek - Antwerpse monitor. Indicatoren 2022. Golf 8 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 158.

  2022_CBS_08775 - Gemeentelijke administratieve sancties - Sluiting publiek toegankelijke inrichting. District Antwerpen, Volkstraat 44 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 159.

  2022_CBS_08776 - Gemeentelijke administratieve sancties - Sluiting publiek toegankelijke inrichting. District Ekeren, Veltwijcklaan 2 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 160.

  2022_CBS_08777 - Gemeentelijke administratieve sancties - Sluiting publiek toegankelijke inrichting. District Ekeren, Ferdinand Pauwelsstraat 4 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 161.

  2022_CBS_08778 - Gemeentelijke administratieve sancties - Sluiting publiek toegankelijke inrichting. District Merksem, Bredabaan 396-398 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 162.

  2022_CBS_08779 - Ondersteuning. Sociale Zaken. Intrafamiliaal geweld. CGG Vagga - Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota Hoorizon en uitbetaling 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 163.

  2022_CBS_08780 - Herstelbeleid - Herstelvordering inbreuken Vlaamse Codex Wonen van 2021. Lange Dijkstraat 2 te 2060 Antwerpen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 164.

  2022_CBS_08430 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Klimaatplatform Antwerpen vzw - Ondersteuningsovereenkomst - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 165.

  2022_CBS_08781 - Ondersteuning - Harmonieuze Stad - Pimento vzw - Addendum afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 166.

  2022_CBS_07806 - Sociale Impactmeting - Addendum bij niet geïnstitutionaliseerde horizontale samenwerking en gegevensprotocol met Universiteit en Hogescholen Antwerpen. Ondertekening - Bekrachtiging

  Verdaagd
 • 167.

  2022_CBS_08782 - 1 Gezin 1 Plan - Projectvoorstel Upstream - Principebeslissing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 168.

  2022_CBS_08783 - Ondersteuningsproduct - Harmonieuze stad - Ondersteuningsreglement investeringen aan eredienstgebouwen - Kerkfabriek Heilige Lodewijk Van Montfortkerk. Ondertekening - Goedkeuring

  Afgevoerd
 • 169.

  2022_CBS_08784 - Sneeuw- en ijzelbestrijding - Calamiteiten organisatieplan 2022-2023 - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 170.

  2022_CBS_08785 - Ondersteuning. Evenementen. - Organisatie, logistieke en financiële ondersteuning Sint intrede. Zaterdag 12 november 2022. Steenplein en Grote Markt - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 171.

  2022_CBS_08786 - Horizon 2020 Joint Undertaking REVIVE - Verkoop tweede waterstofvoertuig aan E-trucks Europe - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 172.

  2022_CBS_08787 - Wagenpark stadsbeheer - Bestek GAC/2018/00638. Raamcontract voor het leveren van vloeibare brandstoffen voor motorvoertuigen en bijhorend tankkaartsysteem. Bijkomende vastlegging krediet 2022 (dossier SB/VC VK2217 - 18115) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 173.

  2022_CBS_08788 - Wagenpark Stadsbeheer - Parking huren Groothandelsmarkt voertuigen stad Antwerpen. Vastlegging krediet 2023 (dossier SB/VC VK2319) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 174.

  2022_CBS_08789 - UNESCO-werelderfgoed - Hosting en participatie bijeenkomst managers werelderfgoedsites Benelux - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 175.

  2022_CBS_08790 - Klimaat & Leefmilieu - Klimaatbeleid. Emissie-inventaris. Resultaten 2020 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 176.

  2022_CBS_08791 - Ondersteuning. Klimaat & Leefmilieu - Klimaatplatform Antwerpen vzw. Afsprakennota. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 177.

  2022_CBS_08792 - De Grote Verbinding - Rapportering 10 programmaregisseur - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 178.

  2022_CBS_08793 - District Antwerpen. Generaal Simondslaan, Bostonstraat, Montrealstraat en binnengebieden woonblokken. Infrastructuurproject Woonhaven. Nieuw Openbaar Domein. SWPR13182 - Voorontwerp - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 179.

  2022_CBS_08794 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Uitvoering Lillo-fort (fase 2). SWOU12168 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 180.

  2022_CBS_08795 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Wijk Molengeest wegeniswerken en vergroenen (Klimaatstraat). SWOU12259 - Voorontwerp - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 181.

  2022_CBS_08796 - District Deurne. Frank Craeybeckxlaan, Te Couwelaarlei. Wegeniswerken. SWOU10552 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 182.

  2022_CBS_08612 - District Ekeren. Eugeen Van Mieghemstraat, Karel Candaelstraat, Lodewijk De Vochtstraat. Bouwveld 15A Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWPR13217. Voorontwerp. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 183.

  2022_CBS_08613 - District Ekeren. Renaat Veremansstraat. Bouwveld 10 Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWOU12084. Voorontwerp. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 184.

  2022_CBS_08797 - Correctiebestelling 4105061477 op deelopdracht GAC/2019/01001/CB30. Alfons Schneiderlaan. Plaatsen rijbaankussens - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 185.

  2022_CBS_08798 - District Antwerpen. Alfred Coolsstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 186.

  2022_CBS_08799 - District Antwerpen. Frans de Cortstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 187.

  2022_CBS_08800 - District Antwerpen. Grotebeerstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 188.

  2022_CBS_08801 - District Antwerpen. Rotterdamstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 189.

  2022_CBS_08802 - District Antwerpen. Welvaartstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 190.

  2022_CBS_08803 - District Ekeren. Molenstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 191.

  2022_CBS_08804 - District Hoboken. Catharina Lundenhof - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 192.

  2022_CBS_08805 - District Hoboken. Van de Perrelei - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 193.

  2022_CBS_08806 - District Wilrijk. Frans Stienletlaan - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 194.

  2022_CBS_08807 - District Wilrijk. Valkstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 195.

  2022_CBS_08808 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Bestuurderspas - Weigering

  Goedgekeurd
 • 196.

  2022_CBS_08809 - Taxi - Individueel bezoldigd personenvervoer. Verlenen vergunning aan verschillende exploitanten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 197.

  2022_CBS_08810 - Wijziging opdracht - Bestek GAC_2018_00636. Meerjarenopdracht voor de organisatie van Antwerpen Autovrij, edities 2020 tot en met 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 198.

  2022_CBS_08811 - Correctiebestelling - Huurvergoeding grond Konijnenwei in eigendom van NMBS. September 2022 tot en met augustus 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 199.

  2022_CBS_08812 - District Antwerpen. Beddenstraat, Eiermarkt, Groenkerkhofstraat, Groenplaats, Huidevettersstraat, Israelietenstraat, Kammenstraat, Meirbrug, Nationalestraat, Schoenmarkt, Sint-Katelijnevest. SWOU10766K - Correctiebestelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 200.

  2022_CBS_08813 - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Nieuw Zuid. Gedeeltelijke herziening via vereenvoudigde planprocedure - Gunning deelopdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd