Terug college van burgemeester en schepenen

Fri 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Buiten agenda punten toe te laten tot de zitting

Hoogdringende punten

Politiezone Antwerpen

A-punten

Juridische dienst

Personeel

B-punten

Financiën, Aankopen en Facturatie

Personeel

Stadsontwikkeling / Vergunningen

A-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen

B-punten

Milieuvergunningen

Stedenbouwkundige Vergunningen / Toelatingen

Bestuurszaken

A-punten

Besluitvorming

Districtswerking

Juridische Dienst

Team Stadhuis

B-punten

Beleidsondersteunend Team

Juridische Dienst

Team Stadhuis

Personeel & Organisatie

A-punten

Loopbaancentrum

Strategische Coördinatie

B-punten

Remuneratie en Tijd

Innovatie en Digitalisering

A-punten

Innovatie en Digitalisering

AG VESPA

A-punten

Bouwprojecten Stad

Stadsprojecten

Vastgoed

B-punten

Bouwprojecten Stad

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

A-punten

Stafdienst

B-punten

Stafdienst

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving

A-punten

Cultuur

B-punten

Cultuur

Onderwijs

Sport

Financiën

A-punten

Boekhouding

Fiscaliteit / Vaststelling

Thesaurie

B-punten

Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

Fiscaliteit / Bezwaren

Fiscaliteit / Vaststelling

Stafdienst

Interne Audit

B-punten

Interne Audit

Ondernemen en Stadsmarketing

A-punten

Business en Innovatie

Klantencontacten en Dienstverlening

Werk

B-punten

Klantencontacten en Dienstverlening

Marketing en Communicatie

Maatschappelijke Veiligheid

A-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale Interventie

B-punten

Bestuurlijke Handhaving

Sociale Dienstverlening

A-punten

Gemeenschapsvorming

Stafdienst

Welzijn

B-punten

Stafdienst

Stadsbeheer

A-punten

Stadsreiniging

B-punten

Publiek Domein en Vergunningen / Evenemententeam

Voertuigencentrum

Stadsontwikkeling

A-punten

Erfgoed

Leefmilieu

Mobiliteit

Openbaar Domein

B-punten

Mobiliteit

Openbaar Domein

Ruimtelijke Ordening


Publicaties

Besluitenlijst