Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_GR_00687 - Sport - Stedelijke sportaccommodaties. Retributiereglementen. Wijziging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00687 - Sport - Stedelijke sportaccommodaties. Retributiereglementen. Wijziging - Goedkeuring 2022_GR_00687 - Sport - Stedelijke sportaccommodaties. Retributiereglementen. Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 26 september 2022 (jaarnummer 486) de aanpassing goed van het retributiereglement voor het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties door scholen, verenigingen, federaties en vast particulier gebruik enerzijds en van het retributiereglement eenmalig particulier gebruik anderzijds.

Als gevolg van de sterk stijgende inflatie en hogere energieprijzen is de stad genoodzaakt de retributies op het gebruik van stedelijke zwembaden aan te passen aan de gestegen levensduurte. De laatste aanpassing werd doorgevoerd in 2011.

Argumentatie

In het retributiereglement voor scholen, verenigingen, federaties en vast (serieel) particulier gebruik wordt slechts een aanpassing gedaan. Het betreft een correctie van een fout tarief bij het gebruik van sporthallen van categorie 2 zodat dit overeenstemt met het gelijkaardige tarief bij éénmalig particulier gebruik. Het tarief is immers bij de andere categorieën ook gelijk.

Het retributiereglement voor éénmalig particulier gebruik wordt wel aangepast voor wat betreft de tarieven voor individueel gebruik in stedelijke zwembaden.

  • Het standaardtarief voor zwembeurten voor inwoners van de stad Antwerpen in een 25m en een 50m bad wordt met 1,00 EUR verhoogd.
  • Alle afgeleide tarieven voor bezoekers van buiten de stad Antwerpen, 12-beurtenkaarten, jaarabonnementen en het kansentarief worden evenredig aangepast.

Deze aanpassingen worden doorgevoerd vanaf 1 januari 2023.

Juridische grond

De gecoördineerde Grondwet verleent bij artikels 41 en 173 aan de gemeenten fiscale autonomie.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 40 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de gemeentelijke belastingen en retributies.
Artikel 41 §2 14° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat deze bevoegdheid niet aan het college van burgemeester en schepenen kan toevertrouwd worden.

Algemene financiële opmerkingen

De inkomsten die voortkomen uit het innen van retributie zullen vanaf het jaar 2023 jaarlijks stijgen gezien de gestegen prijs van zwembeurten en de correctie in het groepstarief bij sporthallen van categorie 2.

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0501 - Sporthoofdstad Vlaanderen
2BRS050101 - Onderhoud en toegankelijkheid sportinfrastructuur

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het retributiereglement voor particulieren voor het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties goed, geldig van 1 januari 2023 en eindigend op 31 december 2025.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement voor particulieren voor het gebruik van de stedelijke sportaccommodaties.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het retributiereglement voor scholen, verenigingen, federaties en vast particulier gebruik van de stedelijke sportaccommodaties goed, geldig vanaf 1 januari 2023 en eindigend op 31 december 2025.

Artikel 4

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement voor scholen, verenigingen, federaties en vast particulier gebruik van de stedelijke sportaccommodaties.

Artikel 5

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Inkomsten toegangsgelden
zwembaden
7.050.000,00 EUR
budgetplaats: 5114500000
budgetpositie: 701
functiegebied:2BRS050101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA070742
budgetperiode: 2300 tot en met 2500

Inkomsten huurgelden sporthallen
2.200.000,00 EUR
budgetplaats: 5114000000
budgetpositie: 702
functiegebied:2BRS050101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA070742
budgetperiode: 2300 tot en met 2500

Tussenkomst district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

5.000,00 EUR


budgetplaats: 5114500000
budgetpositie: 701
functiegebied:2BRS050101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA070742
budgetperiode: 2300 tot en met 2500