Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_GR_00667 - Tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie - Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00667 - Tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie - Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring 2022_GR_00667 - Tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie - Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 17 december 2019 (jaarnummer 772) keurde de gemeenteraad het retributiereglement voor de tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie goed.

Argumentatie

Parkeerplaatsen tijdelijk vrijhouden in het kader van evenementen, verhuizen, het leveren van meubels, het plaatsen van een container, enz. is soms nodig om de activiteit comfortabel en veilig te laten doorgaan. De stad vindt het belangrijk dat organisatoren kritisch nadenken over het aantal vrij te houden parkeerplaatsen omdat dit gevolgen heeft voor zowel bewoners als bezoekers. Daarom worden in de meeste gevallen kosten aangerekend voor tijdelijke parkeerverboden via een retributiereglement. De prijs hangt af van hoeveel ruimte er wordt ingenomen en voor welke periode. 

Sinds het najaar van 2021 treedt een versnelling op van de inflatie-evolutie. Stijgende energieprijzen drijven de inflatie in de eerste plaats op, maar sijpelen intussen door naar andere uitgaven. Om die reden wordt voorzien in een eenmalige inhaalbeweging van de tariefzetting van deze vergoeding voor de geleverde diensten.

Het huidige retributiereglement voor de tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie werd vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019 en is in werking getreden op 1 januari 2020. Sedert 1 januari 2020 zijn de retributietarieven aldus ongewijzigd gebleven. Op basis van de prognoses van het Federale Planbureau zal de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen tussen 1 januari 2020 en 1 januari 2023 met 17,45% geëvolueerd zijn. De aanpassing aan de retributietarieven wordt hierop gebaseerd. 

Overzicht van de geactualiseerde tarieven (inclusief btw):


Nieuwe aanvraag
Verlenging
StandaardprocedureHuidige bedragNieuw bedragHuidige bedragNieuw bedrag
Vaste administratieve kost€ 25,00€ 30,00 - 
Variabele kost€ 3,00€ 3,50€ 3,00€ 3,50
Minimaal tarief€ 49,00€ 58,00dossierafhankelijk op basis van de berekening voorzien in het retributiereglement
SpoedprocedureHuidige bedragNieuw bedragHuidige bedragNieuw bedrag
Vaste administratieve kost€ 75,00€ 90,00€ 50,00€ 59,00
Variabele kost€ 3,00€ 3,50€ 3,00€ 3,50
Minimaal tarief€ 99,00€ 118,00€ 50,00€ 59,00


De aanpassingen (toevoegingen/schrappingen) zijn in het grijs gemarkeerd. Alle wijzigingen aan het retributiereglement treden in werking op 1 januari 2023.

Juridische grond

Artikels 41, 162/2°, 170/§4 en 173 van de gecoördineerde Grondwet verlenen aan de gemeenten fiscale autonomie.

Artikels 285 en volgende van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen de wijze van bekendmaking van de reglementen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 40, §3 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de gemeentelijke belastingen en retributies.

Artikel 41, §14 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen. Deze bevoegdheid kan niet aan het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd worden.

Algemene financiële opmerkingen

In de beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (2019_GR_00738), afgesloten voor de periode 2020-2025, is in artikel 4, §8 voorzien dat het AG ook instaat voor de organisatie en het beheer van de diensten die in voorliggend retributiereglement worden beoogd en dat het AG de daaraan verbonden retributies int in eigen naam en voor eigen rekening. Bijgevolg heeft de wijziging van het reglement geen directe financiële gevolgen voor het meerjarenplan van de stad. AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen treedt aldus in het kader van dit retributiereglement op als bevoegde dienst.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het retributiereglement op de tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie goed met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement voor de tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.