Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_GR_00705 - Ondersteuningsreglementen. Onderwijs - Uitzondering op indiendatum - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00705 - Ondersteuningsreglementen. Onderwijs - Uitzondering op indiendatum - Goedkeuring 2022_GR_00705 - Ondersteuningsreglementen. Onderwijs - Uitzondering op indiendatum - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 20 december 2021 (jaarnummer 787) keurde de gemeenteraad het ondersteuningsreglement 'Smakelijke School' goed.
Op 14 december 2020 (jaarnummer 772) werden enkele wijzigingen aan het reglement Sociaal Fonds door de gemeenteraad goedgekeurd.
Op 14 december 2020 (jaarnummer 773) werden enkele wijzigingen aan het reglement meerdaagse uitstappen door de gemeenteraad goedgekeurd.
Op 27 juni 2022 (jaarnummer 414) keurde de gemeenteraad het ondersteuningsreglement Kleutermenu goed. Dit is geldig voor het schooljaar 2022-2023.

Argumentatie

De stad Antwerpen heeft verschillende reglementen voor financiële ondersteuning gericht op scholen op het grondgebied van de stad Antwerpen:

  • Smakelijke school: Gezonde voeding aangeboden door scholen voor alle leerlingen tijdens de schooluren, de middagpauze op reguliere lesdagen.
  • Sociaal Fonds: De scholen gebruiken de ondersteuning als extra financiële tussenkomst voor betalende klasactiviteiten/digitale ondersteuning in functie van de leerloopbaan voor alle leerlingen die nood hebben aan deze ondersteuning.
  • Meerdaagse uitstappen: Een ondersteuning om alle leerlingen de kans te geven op een betaalbare manier deel te nemen aan de meerdaagse uitstappen georganiseerd door de school.
  • Kleutermenu en Buitengewoonmenu: Een financiële ondersteuning voor een vooraf bepaald aanbod van sport- en culturele activiteiten voor leerlingen van de derde kleuterklas of gelijkaardige klasgroepen van het buitengewoon onderwijs.

De deadline voor het indienen van de aanvragen tot ondersteuning is 30 september. De aanvraagperiode wordt gecommuniceerd via de algemene nieuwsbrief naar de scholen, via websitekanalen en een extra herinneringsemail verzonden op 28 september 2022 naar de scholen die vorig schooljaar een aanvraag deden en dit jaar nog niet.

Onderstaande scholen vragen een uitzondering om na de deadline alsnog een ondersteuning aan te vragen.
De scholen geven verschillende redenen aan voor het niet op tijd kunnen indienen van een aanvraagdossier:

OrganisatieOndernemingsnummerGevraagde ondersteuning(en) Argumentatie laattijdig indienen
Stedelijke basisschool De horizon
0824.037.071
Smakelijke schoolDe school had inspectie tijdens de tweede helft van september. De focus van de school was volledig gevestigd op de inspectie. Hierdoor werd de deadline van Smakelijke school uit het oog verloren. 
Stedelijke kleuterschool Koekatoe
0824.037.071
KleutermenuDe school deed nog nooit eerder aanvraag voor het kleutermenu en was hierdoor nog niet op de hoogte van de procedure. 
GO! basisschool Het Laerhof Merksem
0267.374.857
Sociaal FondsDe school realiseerde zich te laat dat de deadline was verstreken. 
Stedelijk Lyceum Pestalozzi I en II
0824.037.071
Sociaal FondsDe directie van Pestalozzi I (29017) was afwezig wegens ziekte (tot 17/10/22) en werd niet vervangen. De directie van Pestalozzi II (126854) nam deze functie bijkomend op. De uitzonderlijke extra druk tijdens september maakt dat door tijdsgebrek bepaalde zaken last minute werden opgenomen. De herinneringsmail van het sociaal fonds is verzonden naar een algemeen mailadres waartoe de collega van de boekhouding geen toegang heeft. Op maandag 3 oktober hadden de scholen van het Stedelijk Onderwijs facultatief verlof. Dinsdag 4 oktober 2022 hebben zowel de directie als de collega van de boekhouding het sociaal fonds gecontacteerd of ze het dossier nog konden indienen.
Vrije Basisschool De Reuzenpoort
0406.726.146 KleutermenuDe school realiseerde zich te laat dat de deadline was verstreken.
Stedelijke Basisschool De Zonnebloem
0824.037.071
Meerdaagse uitstappen en Sociaal Fonds

Door de hectische periode in september behandelde de school de aanvraag niet onmiddellijk en verloor deze uit het oog.
De directie leest dagelijks de schoolmail, de secretaresse beperkt. Donderdag 29 en vrijdag 30 september ging de directie op tweedaagse bijscholing en is daar ziek geworden waardoor de schoolmail niet werd gelezen. De secretaresse werkt nooit op vrijdag en maandag 3 oktober was de school gesloten wegens facultatieve verlofdag. Op dinsdag 4 oktober las de secretaresse de herinneringsmail.


Sint-Jozefinstituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs
 0406.726.146
Sociaal FondsDe verantwoordelijke die de aanvragen voor ondersteuningen opvolgt, was door omstandigheden niet aanwezig op donderdag 29 september en vrijdag 30 september. Maandag 3 oktober is de aanvraag als eerste werk van de dag in orde gebracht.
Vrije Basisschool - Sint-Rumoldus
0413.940.669
Meerdaagse uitstappen De school heeft een nieuwe directie sinds 1 september 2022. De nieuwe directie wist enkel dat de ondersteuning kon aangevraagd worden voor de derde graad en wist niet dat dit ook kon voor de tweede graad. De school vraagt het reeds aangevraagde dossier uit te breiden.
Vrije Basisschool De Zevensprong
0406.726.146
Meerdaagse uitstappen en KleutermenuDe school heeft eind juni en begin september een hectische periode gehad met het zoeken van leerkrachten, in- en uitschrijven van leerlingen en het inwerken van een nieuwe secretariaatsmedewerker. De aanvraag voor ondersteuning meerdaagse uitstappen voor de tweede graad werd ingediend. De aanvraag voor de ondersteuning kleutermenu werd gestart maar ingevuld noch verzonden. De school vraagt het reeds aangevraagde dossier uit te breiden alsook het dossier van kleutermenu verder aan te vullen.
GO! Basisschool VONK!
0267.374.857
Sociaal FondsInitieel werd de aanvraag ondersteuning Sociaal Fonds aangevraagd op 1 september door de stopgezette vestigingsplaats van GO!Muzische basisschool K'DO.
Bij administratieve controle door de stad Antwerpen op 28 september kwam aan het licht dat deze organisatie niet langer actief was op de KBO. De onderwijsdatabank van de stad archiveert dan automatisch de school, zonder dat de school zich er bewust van is.
Op 30 september was de school vervolgens niet bereikbaar wegens een pedagogische studiedag.
Bij het aanmaken van een nieuwe organisatie in Beheer-je-vereniging, dient er rekening gehouden te worden met een nachtverwerking alvorens de nieuwe organisatie te zien is in de onderwijsdatabank waardoor de deadline voor de aanvraag verstreken was.


Er wordt aan het college en de gemeenteraad gevraagd om enkel voor deze scholen uitzonderlijk een eenmalige uitzondering toe te kennen op de reglementen.

Scholen die door het college en de gemeenteraad een eenmalige uitzondering goedgekeurd krijgen, kunnen alsnog de aanvraag indienen.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 over de controle en de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid 23° van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van ondersteuningsreglementen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0201 - Onderwijshoofdstad van Vlaanderen
2LWS020103 - Brede leeromgeving
6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0202 - Welzijn en excelleren in het onderwijs
2LWS020201 - Maaltijden op school
6 - Lerende en werkende stad
2LWS02 - Onderwijs
2LWS0202 - Welzijn en excelleren in het onderwijs
2LWS020204 - Actief burgerschap

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed dat Stedelijke basisschool De horizon (ondernemingsnummer 0824.037.071) in afwijking van het ondersteuningsreglement Smakelijke school met betrekking tot de deadline van indiendata alsnog éénmalig uitzonderlijk een aanvraag tot ondersteuning voor schooljaar 2022-2023 kan indienen.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed dat Stedelijke basisschool Koekatoe (ondernemingsnummer 0824.037.071) in afwijking van het ondersteuningsreglement Kleutermenu met betrekking tot de deadline van indiendata alsnog éénmalig uitzonderlijk een aanvraag tot ondersteuning voor schooljaar 2022-2023 kan indienen.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt goed dat GO! basisschool Het Laerhof Merksem (ondernemingsnummer 0267.374.857 in afwijking van het ondersteuningsreglement Sociaal Fonds met betrekking tot de deadline van indiendata alsnog éénmalig uitzonderlijk een aanvraag tot ondersteuning voor schooljaar 2022-2023 kan indienen.

Artikel 4

De gemeenteraad keurt goed dat Stedelijk Lyceum Pestalozzi I en II (ondernemingsnummer 0824.037.071) in afwijking van het ondersteuningsreglement Sociaal Fonds met betrekking tot de deadline van indiendata alsnog éénmalig uitzonderlijk een aanvraag tot ondersteuning voor schooljaar 2022-2023 kan indienen.

Artikel 5

De gemeenteraad keurt goed dat Vrije Basisschool De Reuzenpoort (ondernemingsnummer 0406.726.146) in afwijking van het ondersteuningsreglement Kleutermenu met betrekking tot de deadline van indiendata alsnog éénmalig uitzonderlijk een aanvraag tot ondersteuning voor schooljaar 2022-2023 kan indienen.

Artikel 6

De gemeenteraad keurt goed dat Vrije Basisschool - Sint-Rumoldus (ondernemingsnummer 0413.940.669) in afwijking van het ondersteuningsreglement Meerdaagse uitstappen met betrekking tot de deadline van indiendata alsnog éénmalig uitzonderlijk een aanvraag tot ondersteuning voor schooljaar 2022-2023 kan indienen

Artikel 7

De gemeenteraad keurt goed dat Sint-Jozefinstituut voor Buitengewoon Secundair (ondernemingsnummer 0406.726.146) in afwijking van het ondersteuningsreglement Sociaal Fonds met betrekking tot de deadline van indiendata alsnog éénmalig uitzonderlijk een aanvraag tot ondersteuning voor schooljaar 2022-2023 kan indienen.

Artikel 8

De gemeenteraad keurt goed dat GO! Basisschool VONK! (ondernemingsnummer 0267.374.857) in afwijking van het ondersteuningsreglement Sociaal Fonds met betrekking tot de deadline van indiendata alsnog éénmalig uitzonderlijk een aanvraag tot ondersteuning voor schooljaar 2022-2023 kan indienen.

Artikel 9

De gemeenteraad keurt goed dat Vrije Basisschool De Zevensprong (ondernemingsnummer 0406.726.146) in afwijking van de ondersteuningsreglementen Kleutermenu en Meerdaagse uitstappen met betrekking tot de deadline van indiendata alsnog éénmalig uitzonderlijk een aanvraag tot ondersteuning voor schooljaar 2022-2023 kan indienen.

Artikel 10

De gemeenteraad keurt goed dat Stedelijke Basisschool De Zonnebloem (ondernemingsnummer 0824.037.071) in afwijking van de ondersteuningsreglementen Sociaal Fonds en Meerdaagse uitstappen met betrekking tot de deadline van indiendata alsnog éénmalig uitzonderlijk een aanvraag tot ondersteuning voor schooljaar 2022-2023 kan indienen.

Artikel 11

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.