Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_GR_00691 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - KU Leuven en Karel de Grote Hogeschool vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00691 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - KU Leuven en Karel de Grote Hogeschool vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring 2022_GR_00691 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - KU Leuven en Karel de Grote Hogeschool vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) keurde het college de principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op het exploitatiebudget aan derden goed.

Op 22 oktober 2021 (jaarnummer 8524) keurde het college de afsprakennota goed met KU Leuven en Karen de Grote Hogeschool voor het uitvoeren van het eerste onderzoekjaar van een praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen. De goedkeuring van een verder zetting van het onderzoek in een tweede onderzoekjaar zou na positieve evaluatie van het eerste onderzoekjaar in het najaar 2022 ter goedkeuring worden voorgelegd.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Met dit besluit wordt de lijst van nominatieve toekenningen aangepast in functie van de nieuwe maatschappelijke noden. 

Argumentatie

De afsprakennota voor de ondersteuning van het eerste onderzoekjaar van het 'Praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen', die liep van 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022,  kan eenmalig worden verlengd met een tweede onderzoeksjaar mits positieve evaluatie en goedkeuring door de ondersteuningsverstrekker.

De KU Leuven en KdG Hogeschool leverden ondertussen het rapport op over het eerste onderzoekjaar van het 'Praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen'. Het rapport biedt relevante en nuttige inzichten die uit het onderzoek zijn voort gekomen, en waarmee concreet aan de slag kan worden gegaan binnen het samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen om de werking en effectiviteit te verbeteren. Op basis van deze positieve evaluatie, zal een afsprakennota voor ondersteuning van het tweede onderzoekjaar aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd.

Voor het tweede onderzoekjaar hebben de ontvangers, wegens de gestegen loonkosten, een extra ondersteuning gevraagd ten opzichte van het initieel ingediende projectvoorstel, namelijk 28.840,00 EUR per ontvanger in plaats van 25.000,00 EUR. In totaal komt dit op 57.680,00 EUR in plaats van de initieel voorziene 50.000,00 EUR voor het tweede onderzoekjaar.

De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen door het college worden opgenomen in een afsprakennota voor het tweede onderzoeksjaar. Deze afsprakennota bevat bepalingen over onder meer:  het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.  

Exploitatietoelage aan KU leuven en Karel de Grote Hogeschool vzw:

Budgetplaats 

Functiegebied

Budgetpositie

Project

Uitvoerder

Budget 2022

Budget 2023

5402505000

2HMS040201A00000

6496800

Praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen - 2e onderzoeksjaar (2022-2023)

KU Leuven

14.420,00 EUR

14.420,00 EUR
5402505000
2HMS040201A00000
6496800

Praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen - 2e onderzoeksjaar (2022-2023)


KdG Hogeschool vzw14.420,00 EUR
14.420,00 EUR


Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

Budgetjaar

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder - project

2022

5402505000

2HMS040201A00000

6496800

nog te bepalen30.000,00 EUR -3.840,00 EUR26.160,00 EUR

/

2022
5402505000
2HMS040201A00000
6496800
KU Leuven25.000,00 EUR
+1.920,00 EUR
26.920,00 EUR
Praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen
2022

5402505000

2HMS040201A00000

6496800

KdG Hogeschool vzw
25.000,00  EUR

+1.920,00 EUR

26.920,00  EURPraktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen
20235402505000
2HMS040201A00000
6496800
nog te bepalen61.200,00 EUR-3.840,00 EUR
57.360,00 EUR/
2023
5402505000

2HMS040201A00000

6496800

KU Leuven12.500,00 EUR


+1.920,00 EUR


14.420,00  EUR

Praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen
20235402505000
2HMS040201A00000
6496800
KdG Hogeschool vzw
12.500,00 EUR


+1.920,00 EUR

14.420,00  EUR

Praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, tweede lid 23° van het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0402 - De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren.
2HMS040201 - Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning goed aan KU Leuven, Oude markt 13, 3000 Leuven, OND 0419 052 173, voor een ondersteuning van het 'praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1G1P Groot Antwerpen' voor:

  • budgetjaar 2022: 26.920,00 EUR (12.500,00 EUR voor de tweede schrijf van het eerste onderzoekjaar; 14.420,00 EUR voor de eerste schijf van het tweede onderzoekjaar);
  • budgetjaar 2023: 14.420,00 EUR.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning goed aan KdG Hogeschool, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, OND 0458 402 105, voor een ondersteuning van het 'praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1G1P Groot Antwerpen' voor:

  • budgetjaar 2022: 26.920,00 EUR (12.500,00 EUR voor de tweede schrijf van het eerste onderzoekjaar; 14.420,00 EUR voor de eerste schijf van het tweede onderzoekjaar);
  • budgetjaar 2023: 14.420,00 EUR.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.