Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_GR_00699 - Financiën - Leningovereenkomst AG Vespa. Ondertekening - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00699 - Financiën - Leningovereenkomst AG Vespa. Ondertekening - Goedkeuring 2022_GR_00699 - Financiën - Leningovereenkomst AG Vespa. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 21 september 2009 (jaarnummer 1419) keurde de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de stad Antwerpen en de lokale politie Antwerpen en AG Vespa met betrekking tot het beheer van het politiepatrimonium. De samenwerkingsovereenkomst voorziet in financiering voor de bouwprojecten van het politiepatrimonium. 

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019-2024 met AG Vespa goed. Artikel 10, §4, 1e lid van de beheersovereenkomst bepaalt dat AG Vespa een lening kan aangaan bij de stad.

Argumentatie

AG Vespa investeert in de ontwikkeling van diverse projecten in Antwerpen. In het bijzonder in het kader van het masterplan huisvesting van de Politiezone Antwerpen worden er momenteel meerdere regiokantoren gerealiseerd. In het kader van de uitvoering van deze projecten heeft AG Vespa nood aan lange termijn financiering. De stad Antwerpen is bereid hiertoe een intrestvrije lening aan AG Vespa te verstrekken met volgende modaliteiten: 

  • Type: investeringskrediet
  • Bedrag: 41.000.000,00 EUR
  • Opnamedatum: 2 december 2022
  • Renteloos
  • Looptijd: 21 jaar, inclusief een grace period van 13 maanden.
  • Kapitaalsaflossingen: vaste aflossingen op kwartaalbasis, gespreid over 20 jaar.
  • Start van de aflossingen: de eerste kapitaalsaflossing van 512.500,00 euro zal gebeuren op 30/01/2024 en de laatste op 30/10/2043.

AG Vespa zal geen financieringskost aanrekenen aan de Politiezone Antwerpen voor de realisatie (voor het deel) van de investeringsprojecten die gefinancierd worden middels deze toegestane lening. 

Juridische grond

Overeenkomstig artikel 240 §1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 kan het autonoom gemeentebedrijf leningen aangaan binnen de grenzen vastgesteld in de statuten en de beheersovereenkomst.

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 40, §1 van het Decreet over het Lokaal Bestuur beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid voor aangelegenheden van gemeentelijk belang.

Algemene financiële opmerkingen

De lening wordt toegekend onder voorbehoud van beschikbaarheid van de nodige kredieten na de 6e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, die zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 28 november 2022.

AG Vespa zal de aflossingen kunnen terugbetalen door middel van de bijkomende huurinkomsten van de te realiseren projecten. 

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de toegestane lening aan AG Vespa voor een bedrag van 41.000.000,00 EUR met een looptijd tot uiterlijk 30 oktober 2043 goed. 

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de leningovereenkomst met AG Vespa goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Toegestane lening aan AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen
KBO nr. 0267.402.076
41.000.000,00 EUR budgetplaats:5174540000
budgetpositie: 2903430
functiegebied:2SBS070203A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA080119
budgetperiode: 2200
nvt
Terugbetaling kapitaal door AG Vespa 2.050.000,00 EUR per jaar budgetplaats:517454000
budgetpositie:4943430
functiegebied:2SBS070203A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA080119
budgetperiode: 2400-4300
nvt