Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_GR_00692 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Welzijnskansen. Voedselhulporganisaties. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00692 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Welzijnskansen. Voedselhulporganisaties. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00692 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Welzijnskansen. Voedselhulporganisaties. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) keurde het college de principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op het exploitatiebudget aan derden goed.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 28 juni 2021 (jaarnummer 429) keurde de gemeenteraad de nieuwe versie van het ondersteuningsreglement voedselhulp goed.

Met dit besluit wordt de lijst van nominatieve toekenningen aangepast in functie van de nieuwe maatschappelijke noden. 

Argumentatie

De stad zet de strijd tegen armoede verder. Dit project draagt bij aan deze doelstelling.

De werking van de bestaande voedselbedelingen en sociale kruideniers is in het gedrang gekomen door:

  • enerzijds de toename van het aantal burgers die hun inkomen zagen verminderen waardoor zij ook een beroep moeten doen op voedselhulp;
  • anderzijds door de stijging van de voedselprijzen en de daling van de voedselstromen bestemd voor voedselhulp. 

Er is een grote nood aan bijkomende ondersteuning  bij de verschillende voedselhulporganisaties, zowel voor diegenen die zijn ingestapt als diegenen die niet zijn ingestapt in het reglement.

Met deze bijkomende noodondersteuning wil de stad tegemoetkomen aan de stijgende noden. Dit in de volgende vorm: 

  1. Voedselhulporganisaties helpen om hun rol te vervullen door de aankoop van voedings- en hygiënische producten.
  2. De kwaliteit van voedselhulporganisaties verbeteren voor mensen in armoede in de vorm van inzetten op warm onthaal, ontmoeting, keuzevrijheid en voedselverspilling vermijden.
  3. Bestaande en nieuwe vrijwilligers ondersteunen.

De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen door de bedrijfsdirecteur worden opgenomen in afsprakennota's met daarin bepalingen over onder meer: het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvangers zal worden uitgevoerd.

De verdeling van de bijkomende noodondersteuning wordt gemaakt op basis van het aantal begunstigden, meer bepaald het aantal gezinnen die per voedselhulporganisatie worden geholpen. Er wordt een verschil gemaakt tussen een klein (< 100 begunstigden), midden (> 100 begunstigden) en groot (> 500 begunstigden) bereik van de verschillende organisaties.

Exploitatieondersteuning aan onderstaande partners in het kader van voedselhulp:

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Project

Uitvoerder

Budget

Ondernemingsnummer

5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Tele-Dienst VZW

3.550,00 EUR

BE0408.474.720


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Onthaal Sint Antonius van Padua VZW

6.000,00 EUR

BE0646.941.597


5402505000

2HMS050101A00000

6496800 

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Welzijnsschakels vzw
(Voedselhulp Wederzijds Kristus Koning)

3.550,00 EUR

BE0458.084.478


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Zenith VZW

6.000,00 EUR

BE0448.666.669


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Club De Grijze Kat VZW

3.550,00 EUR

BE0409.930.809


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

De Toevlucht VZW

6.000,00 EUR

BE0453.976.331


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

S.O.S Hamin VZW

6.000,00 EUR

BE0440.666.446


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Al-Ikram VZW

6.000,00 EUR

BE0827.384.561


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

C Dienst VZW

6.000,00 EUR

BE0416.016.271


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Moeders voor Moeders VZW

6.000,00 EUR

BE0452.975.944


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Buurthuis Stroboertje VZW

6.000,00 EUR

BE0812.338.079


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

SINT-VINCENTIUS A PAULOVERENIGING, PROVINCIALE RAAD VAN ANTWERPEN

3.550,00 EUR

BE0836.054.480


5402505000

2HMS050101A00000

6496480

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Kerkfabriek Heilig Sacrament Berchem

(Sint-Vincentius VZW-Heilig Sacrament VZW)

2.683,33 EUR

BE0211.233.831


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Welzijnsschakel Wilrijk VZW

3.550,00 EUR

BE0732.840.542


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Welzijnsschakel Hoboken VZW

6.000,00 EUR

BE0897.689.666


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Leger des Heils VZW

2.683,34 EUR

BE0416.251.744


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Polderhart VZW

2.683,33 EUR

BE0783.787.615


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Filet Divers VZW

6.000,00 EUR

BE0810.084.810


5402505000
2HMS050101A000006496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties
Solidariteit Eva VZW3.550,00 EUR

BE0413.518.225


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Sociaal Winkelpunt vzw

  • Sociale kruidenier Kiel
  • Sociale Kruidenier 't Winkeltje
  • Sociale Kruidenier Deurne

10.650,00 EUR

BE0829.292.590
Voor deze ondersteuning wordt er met een IKA-light 2.683,33  EUR verschoven:

BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieJaar SubsidieOorspronkelijk bedragWijzigingNieuw bedragToewijzing aan
54025050002HMS050101A0000064968002022SUB_NR2.833.036,80 EUR-2.683,33 EUR2.830.353,47 EUROndersteuning voedselhulporganisatie Kerkfabriek Heilig Sacrament te Berchem
54025050002HMS050101A0000064964802022SUB_NR0,00 EUR+ 2.683,33  EUR2.683,33 EUROndersteuning voedselhulporganisatie Kerkfabriek Heilig Sacrament te Berchem


Bovenstaande toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieJaar SubsidieOorspronkelijk bedragWijzigingNieuw bedragToewijzing aan
54025050002HMS050101A0000064968002022SUB_NR367.450,86 EUR-100.000,00 EUR 267.450,86 EURReglement voedselhulp
54025050002HMS050101A000006496800/64964802022SUB_NR0,00 EUR+ 100.000,00 EUR100.000,00 EUROndersteuning voedselhulporganisaties

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige ondersteuningen is van toepassing.

Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, tweede lid 23° van het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

Om de geldelijke ondersteuning te bekomen mag de uitvoerder geen openstaande, niet-betwiste vervallen schulden hebben ten aanzien van de stad.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0501 - De stad zet de strijd tegen armoede verder
2HMS050101 - We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning goed aan onderstaande partners:


OrganisatieAdresOndernemingsnummerBedrag
1.Tele-Dienst vzwSchermersstraat 7, 2000 Antwerpen
0408 474 720
3.550,00 EUR
2.Onthaal Sint Antonius van Padua VZW
Paardenmarkt 109, 2000 Antwerpen
0646 941 597
6.000,00 EUR
3.Welzijnsschakels vzw
(Voedselhulp Wederzijds Kristus Koning)
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
0458 084 478
3.550,00 EUR
4.Zenith VZW
Biekorfstraat 92, 2060 Antwerpen
0448 666 669
6.000,00 EUR
5.Club De Grijze Kat VZW
Damplein 12, 2060 Antwerpen
0409 930 809
3.550,00 EUR
6.De Toevlucht VZW
Poederleeseweg 5, 2290 Vorselaar
0453 976 331
6.000,00 EUR
7.S.O.S Hamin VZW
Leeuwlantstraat 129, 2100 Antwerpen
0440 666 446
6.000,00 EUR
8.Al-Ikram VZW
Laar 72, 2140 Antwerpen
0827 384 561
6.000,00 EUR
9.Compagnons Depanneurs – C. Dienst VZW
Ijskelderstraat 37, 1060 Sint-Gillis (Brussel)
 0416 016 271
6.000,00 EUR
10.Moeders voor Moeders VZW
Helmstraat 87/89, 2140 Antwerpen
0452 975 944
6.000,00 EUR
11.Buurthuis Stroboertje VZW
Bredabaan 531, 2170 Antwerpen
0812 338 079
6.000,00 EUR
12.SINT-VINCENTIUS A PAULOVERENIGING, PROVINVIALE RAAD VAN ANTWERPEN
Sint-Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen
0836 054 480
3.550,00 EUR
13.Kerkfabriek Heilig Sacrament VZW
Pervijzestraat 52, 2600 Antwerpen
0211 233 831
2.683,33 EUR
14.Welzijnsschakel Wilrijk VZW
Koornbloemstraat 57, 2610 Antwerpen
0732 840 542
3.550,00 EUR
15.Welzijnsschakel Hoboken VZW
Broydenborglaan 2-1, 2660 Antwerpen
0897 689 666
6.000,00 EUR
16.Leger des Heils VZW (Oeuvres Sociales de l'Armée du Salut en Belgique)
Nieuwe Graanmarkt 34, 1000 Brussel
0416 251 744
2.683,34   EUR
17.Polderhart VZW
Antwerpsebaan 251, 2040 Berendrecht
0783 787 615
2.683,33 EUR
18.Filet Divers VZW
Rolwagenstraat 49, 2018 Antwerpen
0810 084 810
6.000,00 EUR
19.EVA-Centrum vzw, (Solidariteit Eva)
Kattenberg 54, 2180 Antwerpen
0413 518 225
3.550,00 EUR
20.Sociaal Winkelpunt vzw (Sociale kruidenier Kiel)
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
(vestiging 
0829 292 590
3.550,00 EUR
21.Sociaal Winkelpunt vzw
 (Sociale kruidenier 't Winkeltje)
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
0829 292 590
3.550,00 EUR
22.Sociaal Winkelpunt vzw (Sociale kruidenier Deurne)

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
0829 292 590
3.550,00 EUR


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.