Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_GR_00698 - Ondersteuning. Gelijke kansen - Wel Jong vzw en Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00698 - Ondersteuning. Gelijke kansen - Wel Jong vzw en Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00698 - Ondersteuning. Gelijke kansen - Wel Jong vzw en Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor Wel Jong  vzw, Kammerstraat 22, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0471.513.436 en voor het Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen (UZA), Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem, ondernemingsnummer 0874.619.603 . 

Wel Jong vzw organiseert van 23 tot 27 november 2022 een 'Wel jongerencongres' in Antwerpen. Daarmee wil Wel Jong vzw sensibiliseren rond seksuele en genderdiversiteit en aan de hand van workshops, activiteiten en theater  LGBTQ+ jongeren de kans geven om elkaar te ontmoeten. Op woensdag 23 november 2022 staat het congres geheel in teken van het jeugdwerk. Wel Jong vzw vraagt of de stad Antwerpen dit congres wil ondersteunen.

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (UZA) bestaat in 2022 één jaar. Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (UZA) wil via een symposium in Antwerpen aandacht vragen voor slachtoffers van seksueel geweld en bruggen slaan tussen zorgpartners. Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (UZA) vraagt of de stad Antwerpen dit symposium wil ondersteunen.

Argumentatie

De stad Antwerpen  wil een plek zijn waar elke bewoner zich 100% Antwerpenaar kan voelen, ongeacht gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of beperking. Wel Jong vzw en Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen (UZA) dragen bij aan deze doelstellingen en ontvangen daarom een ondersteuning. 

Er wordt een afsprakennota afgesloten met Wel Jong vzw voor de organisatie van het 'Wel Jongerencongres' van 23 tot 27 november 2022 in Antwerpen. Dit congres staat in het thema van “De gedeelde strijd” waarbij de intersectionele benadering van het jeugdwerk centraal staat. Hierbij komen kruispunten zoals seksualiteit, genderidentiteit of expressie, afkomst, religie en zo meer aan bod. 

Er wordt een afsprakennota afgesloten met Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen (UZA) voor de organisatie van een symposium naar aanleiding van hun 1-jarig bestaan. Via dit symposium wil het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (UZA) delen wat er ondertussen verwezenlijkt is en de gelegenheid aangrijpen  om samen met de stakeholders na te denken over de toekomst. Er zijn het laatste jaar ongeziene bruggen geslagen tussen zorgpartners, politie en parket om slachtoffers van acuut seksueel geweld allesomvattende, gespecialiseerde zorg te kunnen bieden. En dit alles onder één warm en veilig dak.

De bedrijfsdirecteur zal de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota  die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Voor deze toewijzing zal een ika-light uitgevoerd worden met volgende verschuiving

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder - project

5403520000

2HMS070201A00000

6141

486.899,44

7.500,00 EUR

479.399,44 EUR

NVT

5403520000

2HMS070301A00000

6496800

0,00 EUR

3.000,00EUR

3.000,00 EUR

Wel Jong vzw - 

Organisatie Wel Jongerencongres

5403520000

2HMS070301A00000

6496800

0,00 EUR

4.500,00 EUR

4.500,00 EUR

Zorgcentrum na Seksueel Geweld (UZA) - Organisatie Symposium


Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS07 - Gelijke kansen
2HMS0703 - Holebi's en transgender

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 3.000,00 EUR nominatief toe te kennen aan Wel Jong vzw, Kammerstraat 22, 9000 Gent, ondernemingsnummer BE 0471.513.436.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 4.500,00 EUR nominatief toe te kennen aan Zorgcentrum na Seksueel Geweld (UZA), Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem, ondernemingsnummer BE 0874.619.603.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.