Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_GR_00686 - Sport - Sportactiviteiten en uitlenen sportmateriaal. Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00686 - Sport - Sportactiviteiten en uitlenen sportmateriaal. Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring 2022_GR_00686 - Sport - Sportactiviteiten en uitlenen sportmateriaal. Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 17 december 2019 (jaarnummer 800) de aanpassing goed van het retributiereglement voor sportactiviteiten die door de stad Antwerpen worden georganiseerd alsook het uitlenen van sportmateriaal. 

Als gevolg van de sterk stijgende inflatie en hogere organisatiekosten, is de stad genoodzaakt de retributies op eigen georganiseerde sportactiviteiten aan te passen aan de gestegen levensduurte. 

Argumentatie

De prijzen werden sinds 1 januari 2020 niet meer aangepast. De voorbije jaren steeg de levensduurte sterk en om in lijn te blijven met andere aanbieders van sportweken en lessenreeksen dient een prijsverhoging zich aan. De prijsverhogingen zijn in lijn met de gestegen loonkosten van partners en in lijn met de evolutie op de markt van sportaanbieders. De stad zorgt ervoor dat ze zo concurrentieel blijft en toch niet marktverstorend werkt. 

1. De sportweken worden 10,00 euro duurder voor een sportweek van vijf dagen. Al naargelang het inhoudelijk aanbod varieert de prijs. Er zijn drie soorten sportweken:

  • omnisportkampen gaan van 80,00 euro naar 90,00 euro;
  • zwemkampen gaan van 95,00 euro naar 105,00 euro;
  • sportkampen in een gespecialiseerd aanbod (bv. padel, motorische ontwikkeling of adventure) gaan van 130,00 euro naar 140,00 euro.

De deelnameprijs voor personen die recht hebben op het kansentarief blijft 20% (80/20 regel) van het basistarief. 

2. Het sport en beweeg mee aanbod van de stad wordt verhoogd met 1,00 euro per lesuur.

  • Standaardaanbod (aerobics, dans, BBB, ...) gaat van 4,00 euro naar 5,00 euro;
  • zweminitiatieven (Start to's) gaan van 4,50 euro naar 5,50 euro;
  • fitnessvarianten in water (aquabootcamp, ...) gaan van 6,00 euro naar 7,00 euro;
  • motorische ontwikkeling gaat van 6,00 euro naar 7,00 euro;
  • gespecialiseerde lessenreeksen (tennis, padel,...) gaan van 8,00 euro naar 9,00 euro;
  • beurtenkaarten fitness of groepslessen bij externe partners gaan van 9,00 euro naar 10,00 euro.

De deelnameprijs voor personen die recht hebben op het kansentarief blijft 20% (80/20 regel) van het basistarief. 

3. Voor laagdrempelig sportaanbod in aandachtwijken wordt enkel het zwemaanbod verhoogd in prijs (conform de gestegen ticketprijs voor een zwembeurt).

  • Een zwemles wordt verhoogd van 4,50 euro naar 5,50 euro.

De deelnameprijs voor personen die recht hebben op het kansentarief blijft 20% (80/20 regel) van het basistarief. 

Juridische grond

De gecoördineerde Grondwet verleent bij artikels 41 en 173 aan de gemeenten fiscale autonomie.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 40 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de gemeentelijke belastingen en retributies.
Artikel 41 §2 14° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat deze bevoegdheid niet aan het college van burgemeester en schepenen kan toevertrouwd worden.

Fasering

Het aanbod dat start per 1 januari 2023 zal deze prijzen volgen. Communicatie en inschrijvingsperiodes voor dit aanbod lopen mogelijk nog in november en december 2022. 

Algemene financiële opmerkingen

De inkomsten die voortkomen uit het innen van retributie zullen vanaf het jaar 2023 stijgen. 

Beleidsdoelstellingen

7 - Bruisende stad
2BRS05 - Sport
2BRS0501 - Sporthoofdstad Vlaanderen
2BRS050102 - Verhogen sportparticipatie

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het retributiereglement voor sportactiviteiten die door de stad worden georganiseerd, alsook het uitlenen van sportmateriaal met ingang vanaf 1 januari 2023 goed.  

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement voor sportactiviteiten die door de stad worden georganiseerd, alsook het uitlenen van sportmatieraal. 

Artikel 3

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Retributie geheven op stedelijke
sportactiviteiten alsook het uitlenen
van sportmateriaal
1.300.000,00 euro
budgetplaats: 5113500000
budgetpositie: 701
functiegebied: 2BRS050101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA070742
budgetperiode: 2300 t.e.m. 2500