Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_GR_00702 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00702 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring 2022_GR_00702 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 legde de heer Mark Tijsmans de eed af als gemeenteraadslid (jaarnummer 15).
De voorzitter van de gemeenteraad werd met brief van 25 oktober 2022 op de hoogte gebracht van het ontslag van de heer Mark Tijsmans als gemeenteraadslid.  

Om in de vervanging van raadslid Mark Tijsmans te voorzien, werd de vijfde opvolger, mevrouw Fatima Talhaoui, aangeschreven.
Mevrouw Fatima Talhaoui gaf aan dit mandaat in de gemeenteraad van Antwerpen te willen opnemen.

 • Mevrouw Fatima Talhaoui gaf haar ontslag als districtsraadslid van het district Borgerhout op 8 november 2022. 
 • Mevrouw Fatima Talhaoui heeft zo een einde gemaakt aan haar onverenigbaarheid en kan bijgevolg op de gemeenteraad van 28 november 2022 de eed afleggen.

Argumentatie

De geloofsbrieven van mevrouw Fatima Talhaoui werden tijdig aan de algemeen directeur bezorgd.
Mevrouw Fatima Talhaoui  voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • Artikel 13 stelt dat het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, dat schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt. Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
 • Artikel 14 regelt dat:
  - het gemeenteraadslid dat ontslag genomen heeft, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
  - de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3;
  - de vervanger de eed aflegt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
 • Artikel 119 stelt dat:
  •  er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van gemeenteraadslid en lid van de districtsraad;
  •  artikel 13 van toepassing is op de districtsraden en hun leden, met dien verstande dat "de gemeenteraad" wordt gelezen als "de districtsraad", "de voorzitter van de gemeenteraad" wordt gelezen als "de voorzitter van de districtsraad", "het gemeenteraadslid" wordt gelezen als "het districtsraadslid":
   Artikel 13: Het districtsraadslid dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de districtsraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de districtsraad de kennisgeving ontvangt. Het lid van de districtsraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Mark Tijsmans als gemeenteraadslid.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt er kennis van dat mevrouw Fatima Talhaoui  het mandaat van gemeenteraadslid - als opvolger van de heer Mark Tijsmans - zal opnemen.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van mevrouw Fatima Talhaoui goed.

Artikel 4

Mevrouw Fatima Talhaoui legt de volgende eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
De voorzitter verklaart mevrouw Fatima Talhaoui aangesteld in het mandaat van gemeenteraadslid.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.