Terug
Gepubliceerd op 01/12/2022

2022_MOT_00095 - Voorstel tot motie van raadsleden Karen Maes, Yasmia Setta: afschaffing verbod op levensbeschouwelijke tekens in het stedelijk onderwijs

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_MOT_00095 - Voorstel tot motie van raadsleden Karen Maes, Yasmia Setta: afschaffing verbod op levensbeschouwelijke tekens in het stedelijk onderwijs 2022_MOT_00095 - Voorstel tot motie van raadsleden Karen Maes, Yasmia Setta: afschaffing verbod op levensbeschouwelijke tekens in het stedelijk onderwijs

Motivering

Koppeling aan agendapunt

Indiener(s)

Karen Maes, Yasmia Setta

Gericht aan

Jinnih Beels

Tijdstip van indienen

ma 21/11/2022 - 16:21

Toelichting

De gemeenteraad beslist dat het verbod op levensbeschouwelijke tekens voor leerkrachten én leerkrachten in opleiding, in het stedelijk onderwijs wordt afgeschaft.

Initiatiefrecht

Volgende interpellaties en motie worden tezamen behandeld.

  • 2022_IP_00243 - Interpellatie van raadsleden Karen Maes, Yasmia Setta: hoofddoekenverbod in het stedelijk onderwijs
  • 2022_MOT_00095 - Voorstel tot motie van raadsleden Karen Maes, Yasmia Setta: afschaffing verbod op levensbeschouwelijke tekens in het stedelijk onderwijs 
  • 2022_IP_00246 - Interpellatie van raadslid Anke Van dermeersch: Hoofddoekenverbod in het stedelijk onderwijs

Raadsleden Setta en Van dermeersch houden hun interpellaties. Raadslid Setta licht ook haar motie toe.
Schepen Beels geeft antwoord op de vragen.
Raadsleden Setta en Van dermeersch houden nog een wederwoord.

De gemeenteraad verwerpt de voorliggende motie: 5 stemmen voor de motie, 31 stemmen tegen de motie en 12 raadsleden brachten geen stem uit.  

  • Stemden voor de motie (5): Branders Mie, Maes Karen, Setta Yasmia, van Dienderen Ilse en Staes Niel. 
  • Stemden tegen de motie (31): Dewinter Filip, Gantman André, De Wever Bart, Van dermeersch Anke, Kennis Koen, Ait Daoud Nabilla, Klaps Johan, Bastiaens Caroline, Meirsman Danielle, Vrints Martine, Laenens Koen, Loveniers Franky, Vereecken Kevin, De Ridder Annick, Beels Jinnih, Meeuws Tom, Somers Kristel, Altintas Sevilay, Descamps Sanne, van Doesburg Elisabeth, Van Werde Manuëla, van Baren Nathalie, Van den Abbeele Patrick, Wouters Peter, El Mzairh Hicham, Van Rooy Sam, Caluwaerts Erica, Scheck Tatjana, Jochems Wim, Mintjens Lotte en Talhaoui Fatima.
  • Brachten geen stem uit (12): Marinower Claude, Annemans Gerolf, Penris Jan, Turan Güler, Bachar Karim, Mertens Peter, Homans Liesbeth, Giebens Joris, Saidi Mazarou Nordine, Fathi Omar, Voeten Sam en De Vylder Koenraad.


Het volledige debat is opgenomen en raadpleegbaar via de website van de stad Antwerpen.