Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_IP_00245 - Interpellatie van raadslid Ilse van Dienderen: AROP site: vergunning vernietigd, wat nu? graag een invulling van de buurtnoden

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_IP_00245 - Interpellatie van raadslid Ilse van Dienderen: AROP site: vergunning vernietigd, wat nu? graag een invulling van de buurtnoden 2022_IP_00245 - Interpellatie van raadslid Ilse van Dienderen: AROP site: vergunning vernietigd, wat nu? graag een invulling van de buurtnoden

Motivering

Indiener(s)

Ilse van Dienderen

Gericht aan

Annick De Ridder

Tijdstip van indienen

ma 21/11/2022 - 20:05

Toelichting

Schepen

Opnieuw is er iets loos met een vastgoeddossier.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt dat er in het AROP-project te weinig open ruimte komt. De wettelijk verplichte 20% open ruimte is niet voorzien in het plan. Het project duikt onder de wettelijke norm met een open ruimte aandeel van 15%, en dat in Borgerhout, het dichtst bebouwde district van Antwerpen.

Door de diensten van de stadsbouwmeester is ontwerpend onderzoek uitgevoerd om op de AROP-site de door de stad gewenste ontwikkeling te realiseren.

Verbazingwekkend toch dat bij dit ontwerpend onderzoek door de eigen stadsdiensten de wettelijke normen uit de Antwerpse bouwcode niet zijn nageleefd.

En net daarover struikelt de raad voor vergunningsbetwistingen.

Ten gronde hebben wij grote bedenkingen t.a.v. het project: 

Al van bij de start pleitten we ervoor om de AROP-site een buurtgerichte invulling te geven. Er zijn genoeg noden in de buurt: een school, een kinderopvang, een buurtsporthal en veel buurtgroen. Het huidige plan zou de buurt onredelijk belasten met nog meer autoverkeer. Een supermarkt, extra appartementen en een ondergrondse parkeergarage met 219 parkeerplaatsen met toegang in de Fonteinstraat.

Het masterplan publieke functies voor Borgerhout is al meer dan een decennium oud. Ook rond de invulling van de Moorkenssite klinkt er gemor bij district en buurt. De Peperbus en de kerk van het Koxplein moeten op zoek naar een nieuwe invulling.

En dan is er nog iets bizars: de vergunning voor de ontwikkeling van de site resulteerde in een SOK, voor het Spoorpark. Riskant dus om SOKs te innen voor projecten op een andere plek.

Wij hebben over deze gang van zaken volgende vragen:

  • welke lessen leert u uit dit traject?
  • bent u bereid uw werkwijze tav het faciliteren van projectontwikkelaars te herzien, gezien de juridische bezwaren?
  • de site heeft enorme potenties om de buurttekorten in Borgerhout op te vangen: er is meer groen nodig, er zijn buurtfuncties nodig - een school, een kinderopvang, een buurtsporthal. Is de stad/Vespa bereid de site aan te kopen om hier een buurtgericht project op te starten?
  • is de schepen bereid om de noden en potentie onder de loep te nemen en een nieuw masterplan publieke functies te laten opmaken?
  • gaat u in overleg met de buurtbewoners en district om hen te betrekken bij de nieuwe invulling van de site?
  • geen vergunning, geen opbrengst van de SOK; welke is hiervan de impact op het Spoorpark?