Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_IP_00242 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Peter Mertens, Lise Vandecasteele: Antwerpse houding en toepassing van nieuwe rechtspositieregeling en ontslagregeling voor statutaire ambtenaren

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Verdaagd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_IP_00242 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Peter Mertens, Lise Vandecasteele: Antwerpse houding en toepassing van nieuwe rechtspositieregeling en ontslagregeling voor statutaire ambtenaren 2022_IP_00242 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Peter Mertens, Lise Vandecasteele: Antwerpse houding en toepassing van nieuwe rechtspositieregeling en ontslagregeling voor statutaire ambtenaren

Motivering

Indiener(s)

Peter Mertens, Lise Vandecasteele, Mie Branders

Gericht aan

Nabilla Ait Daoud

Tijdstip van indienen

ma 21/11/2022 - 13:12

Toelichting

De Vlaamse regering wil een nieuwe rechtspositieregeling doorvoeren voor lokale besturen en wil een nieuw ontslagdecreet voor statutaire ambtenaren doorvoeren. De rechtspositieregeling zou nog maar weinig overkoepelen en de rechtsbescherming en de arbeidsvoorwaarden van personeelsleden kunnen door lokale besturen autonoom en dus verschillend worden ingevuld. Het nieuwe ontslagdecreet voor statutaire ambtenaren maakt ontslaan van deze werknemers veel gemakkelijker.

De nieuwe Vlaamse rechtspositieregeling zorgt voor veel commotie, maakt het personeel ongerust over de toekomst en verziekt de verhoudingen in comité C1, het Vlaamse onderhandelingscomité tussen politieke overheid en vakbonden. Werkgevers en vakbonden hadden zich veel moeite getroost om een compromis te bereiken, maar dit werd door de Vlaamse Regering geweigerd. 

Personeelsleden en vakbonden stellen zich zeer ernstige vragen bij deze werkwijze, waardoor aanpassingen zijn doorgevoerd zonder rekening te houden met de inbreng van de sociale partners. Volgens het gemeenschappelijke vakbondsfront (ACV, openbare diensten, ACOD en VSOA) zetten de maatregelen de deur open voor politieke willekeur, voor het opheffen van vaste salarisschalen en voor een concurrentieslag tussen lokale besturen, waarbij rijkere besturen competente medewerkers van andere besturen kunnen wegsnoepen.

Vragen:

Welke rol heeft het stadsbestuur van Antwerpen in dit proces opgenomen als grootste stad van Vlaanderen? Is het Antwerpse stadsbestuur bereid om de Vlaamse Regering te vragen het compromisvoorstel alsnog te valideren?

Is de stad Antwerpen van plan om haar rechtspositieregeling na 1/1/2023 grondig te wijzigen?

Vindt u, als schepen van personeel van de grootste stad van Vlaanderen, en als werkgever van 1862 statutaire personeelsleden dat de bescherming tegen ontslag van deze mensen afgebouwd mag worden?