Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

Besluitenlijst  gemeenteraad

ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis

 • Opening zitting

  Behandeld

  - De notulen van de fysieke zitting van 24 oktober 2022 zijn digitaal beschikbaar in eBv.

 • 1.

  2022_GR_00702 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_GR_00703 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde gemeenteraadsleden - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 3.

  2022_GR_00704 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling 2022 (4) - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2022_GR_00669 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 25 oktober 2022-28 november 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 5.

  2022_GR_00701 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Raad van bestuur. Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_GR_00678 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius opdrachthoudende vereniging. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_GR_00708 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius Antwerpen. Buitengewone algemene vergadering. Tramontana. Beheersoverdracht openbare verlichting. Statutenwijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_GR_00679 - Opdracht stadsafgevaardigde - water-link. Bijzondere algemene vergadering - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_GR_00680 - Opdracht stadsafgevaardigde - Pontes. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_GR_00681 - Binnengemeentelijke decentralisatie - District Merksem. Waarnemend districtssecretaris - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_GR_00700 - Stedelijk patrimonium. Ondernemen en Stadsmarketing. Het Steen, Steenplein 1, 2000 Antwerpen - Elektriciteitswerken. Dading - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 74.

  2022_AM_00061 - Amendement van raadsleden Ilse van Dienderen, Joris Giebens: groene verbinding met achtergelegen natuur

  Niet goedgekeurd
 • 12.

  2022_GR_00682 - Stedelijk patrimonium. Fotografielaan z/n, 2610 Wilrijk. Ferrarisbos - Bijkomende aankoop - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_GR_00707 - Financiën - Toegekende lening aan gemeente Borsbeek. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_GR_00689 - Code van politiereglementen - Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_GR_00694 - Politiezone Antwerpen - Wijziging drempelbedragen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_GR_00698 - Ondersteuning. Gelijke kansen - Wel Jong vzw en Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_GR_00706 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Kiddo's vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_GR_00691 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - KU Leuven en Karel de Grote Hogeschool vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_GR_00692 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Welzijnskansen. Voedselhulporganisaties. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_GR_00675 - Omgevingsvergunning. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022073314. Laaglandlaan ZN , Laarsebaan ZN. District Merksem - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_GR_00676 - Omgevingsvergunning hogere overheid. Aanleg, wijziging van een gemeenteweg - OMV_2022087290. Eksterlaar ZN. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_GR_00677 - Omgevingsvergunning hogere overheid. Opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022087290. Eksterlaar ZN. District Deurne - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_GR_00684 - Ondersteuning. Onderwijs - Meerdaagse uitstappen voor scholen. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_GR_00685 - Ondersteuning. Onderwijs - Sociaal Fonds. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_GR_00705 - Ondersteuningsreglementen. Onderwijs - Uitzondering op indiendatum - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_GR_00688 - Financiële rapportering - Jaarrapportering financieel directeur 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 27.

  2022_GR_00665 - Beleids- en beheerscyclus. Stad en OCMW Antwerpen - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 6 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 75.

  2022_AM_00062 - Amendement van raadslid Ilse van Dienderen: buurtfietsenstalling in leegstaande woningen of gebouwen

  Niet goedgekeurd
 • 28.

  2022_GR_00664 - Nieuw belastingreglement: woningen zonder inschrijving - Belastingreglementen 2023-2025: opheffing en nieuwe versies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2022_GR_00699 - Financiën - Leningovereenkomst AG Vespa. Ondertekening - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_GR_00693 - Beleids- en beheerscyclus. AG Energiebesparingsfonds - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 6 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 31.

  2022_GR_00663 - Groepsarchitectuur. AG Mobiliteit en Parkeren Antwerpen - Kapitaalinbreng en wijziging statuten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 32.

  2022_GR_00683 - Beleids- en beheerscyclus. Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG - Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing 7 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2022_GR_00659 - Afgifte van administratieve stukken. Administratieve prestaties - Retributiereglementen. Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2022_GR_00673 - Politiezone Antwerpen - Gebruik infrastructuur, materiaal en diensten 2020-2025. Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2022_GR_00674 - Politiezone Antwerpen - Politiebegroting 2023. Gewone en buitengewone begroting - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 36.

  2022_GR_00690 - vzw Integratie & Inburgering Antwerpen. Algemene vergadering - Tweede begrotingswijziging 2022 en begrotingsopmaak 2023. Steminstructie stadsafgevaardigde - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 76.

  2022_AM_00063 - Amendement van raadslid Ilse van Dienderen: gratis GFT-zak

  Niet goedgekeurd
 • 37.

  2022_GR_00668 - Aanbieden huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval - Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 38.

  2022_GR_00667 - Tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie - Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 39.

  2022_GR_00666 - Tijdelijke inname van de openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken - Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 40.

  2022_GR_00709 - Afleveren stedenbouwkundige uittreksels en vastgoedinformatie - Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 41.

  2022_GR_00686 - Sport - Sportactiviteiten en uitlenen sportmateriaal. Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 42.

  2022_GR_00687 - Sport - Stedelijke sportaccommodaties. Retributiereglementen. Wijziging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 43.

  2022_GR_00658 - Beleids- en beheerscyclus. Stad en OCMW Antwerpen - Jaarrekening 2021. Goedkeuring gouverneur - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 44.

  2022_GR_00583 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00188 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 45.

  2022_GR_00588 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00193 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 46.

  2022_GR_00638 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00199 - van raadslid Sam Voeten aan Koen Kennis - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 47.

  2022_GR_00641 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00201 - van raadslid Wim Jochems aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 48.

  2022_GR_00642 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00202 - van raadslid Gerolf Annemans aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 49.

  2022_GR_00643 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00203 - van raadslid Ilse van Dienderen aan Annick De Ridder, Koen Kennis - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 50.

  2022_GR_00644 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00204 - van raadslid Ilse van Dienderen aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 51.

  2022_GR_00645 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00207 - van raadslid Sam Van Rooy aan Nabilla Ait Daoud - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 52.

  2022_GR_00647 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00209 - van raadslid Sam Van Rooy aan Nabilla Ait Daoud - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 53.

  2022_GR_00648 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00210 - van raadslid Sam Van Rooy aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 54.

  2022_GR_00649 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00212 - van raadslid Sam Van Rooy aan Jinnih Beels - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 55.

  2022_GR_00650 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00213 - van raadslid Yasmia Setta aan Jinnih Beels - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 56.

  2022_GR_00651 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00214 - van raadslid Caroline Bastiaens aan Nabilla Ait Daoud - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 57.

  2022_GR_00652 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00216 - van raadslid Ilse van Dienderen aan Koen Kennis - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 58.

  2022_GR_00654 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00217 - van raadslid Sanne Descamps aan Peter Wouters - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 59.

  2022_GR_00655 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00218 - van raadslid Ilse van Dienderen aan Annick De Ridder - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 60.

  2022_GR_00656 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00219 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Koen Kennis - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 61.

  2022_GR_00657 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00220 - van raadslid Anke Van dermeersch aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 62.

  2022_GR_00661 - schriftelijke vraag nr 2022_SV_00223 - van raadslid Niel Staes aan Bart De Wever - Kennisneming

  Afgevoerd
 • 71.

  2022_MV_00083 - Mondelinge vraag van raadslid Anke Van dermeersch: Drugscriminaliteit in Wilrijk

  Behandeld
 • 72.

  2022_MV_00089 - Mondelinge vraag van raadsleden Yasmia Setta, Karen Maes: gesprek jeugdwerkers

  Behandeld
 • 73.

  2022_MV_00090 - Mondelinge vraag van raadslid Filip Dewinter: Rellen n.a.v. voetbalwedstrijd België - Marokko

  Behandeld
 • 63.

  2022_IP_00237 - Interpellatie van raadsleden Peter Mertens, Lise Vandecasteele, Mie Branders: ontslag stadsdichters

  Behandeld
 • 64.

  2022_IP_00242 - Interpellatie van raadsleden Mie Branders, Peter Mertens, Lise Vandecasteele: Antwerpse houding en toepassing van nieuwe rechtspositieregeling en ontslagregeling voor statutaire ambtenaren

  Verdaagd
 • 65.

  2022_IP_00243 - Interpellatie van raadsleden Karen Maes, Yasmia Setta: hoofddoekenverbod in het stedelijk onderwijs

  Behandeld
 • 69.

  2022_IP_00246 - Interpellatie van raadslid Anke Van dermeersch: Hoofddoekenverbod in het stedelijk onderwijs

  Behandeld
 • 66.

  2022_MOT_00095 - Voorstel tot motie van raadsleden Karen Maes, Yasmia Setta: afschaffing verbod op levensbeschouwelijke tekens in het stedelijk onderwijs

  Niet goedgekeurd
 • 67.

  2022_IP_00244 - Interpellatie van raadslid Imade Annouri: Uitspraak Lantis ivm nood aan meer middelen voor Antwerpse VVR en modal shift

  Verdaagd
 • 68.

  2022_IP_00245 - Interpellatie van raadslid Ilse van Dienderen: AROP site: vergunning vernietigd, wat nu? graag een invulling van de buurtnoden

  Behandeld
 • 70.

  2022_IP_00248 - Interpellatie van raadsleden Ilse van Dienderen, Joris Giebens: Metamorfose Boerentoren - wat denkt het college ervan? hoe wordt de Antwerpenaar betrokken?

  Behandeld
 • Notulen zitting

  Behandeld

  - Er werden geen opmerkingen gemaakt over de notulen van de zitting van 24 oktober 2022, bijgevolg worden zij als goedgekeurd beschouwd.