Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

Notulen  gemeenteraad

ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter

Agendapunten

Opening zitting

Behandeld

Opening zitting

Opening zitting

Motivering

- De notulen van de fysieke zitting van 24 oktober 2022 zijn digitaal beschikbaar in eBv.

1.

2022_GR_00702 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
1.

2022_GR_00702 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

2022_GR_00702 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 legde de heer Mark Tijsmans de eed af als gemeenteraadslid (jaarnummer 15).
De voorzitter van de gemeenteraad werd met brief van 25 oktober 2022 op de hoogte gebracht van het ontslag van de heer Mark Tijsmans als gemeenteraadslid.  

Om in de vervanging van raadslid Mark Tijsmans te voorzien, werd de vijfde opvolger, mevrouw Fatima Talhaoui, aangeschreven.
Mevrouw Fatima Talhaoui gaf aan dit mandaat in de gemeenteraad van Antwerpen te willen opnemen.

 • Mevrouw Fatima Talhaoui gaf haar ontslag als districtsraadslid van het district Borgerhout op 8 november 2022. 
 • Mevrouw Fatima Talhaoui heeft zo een einde gemaakt aan haar onverenigbaarheid en kan bijgevolg op de gemeenteraad van 28 november 2022 de eed afleggen.
Argumentatie

De geloofsbrieven van mevrouw Fatima Talhaoui werden tijdig aan de algemeen directeur bezorgd.
Mevrouw Fatima Talhaoui  voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • Artikel 13 stelt dat het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, dat schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de gemeenteraad de kennisgeving ontvangt. Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
 • Artikel 14 regelt dat:
  - het gemeenteraadslid dat ontslag genomen heeft, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
  - de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3;
  - de vervanger de eed aflegt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."
 • Artikel 119 stelt dat:
  •  er een onverenigbaarheid bestaat tussen het mandaat van gemeenteraadslid en lid van de districtsraad;
  •  artikel 13 van toepassing is op de districtsraden en hun leden, met dien verstande dat "de gemeenteraad" wordt gelezen als "de districtsraad", "de voorzitter van de gemeenteraad" wordt gelezen als "de voorzitter van de districtsraad", "het gemeenteraadslid" wordt gelezen als "het districtsraadslid":
   Artikel 13: Het districtsraadslid dat ontslag wil nemen, deelt dat schriftelijk mee aan de voorzitter van de districtsraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de districtsraad de kennisgeving ontvangt. Het lid van de districtsraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag van de heer Mark Tijsmans als gemeenteraadslid.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt er kennis van dat mevrouw Fatima Talhaoui  het mandaat van gemeenteraadslid - als opvolger van de heer Mark Tijsmans - zal opnemen.

Artikel 3

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven van mevrouw Fatima Talhaoui goed.

Artikel 4

Mevrouw Fatima Talhaoui legt de volgende eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
De voorzitter verklaart mevrouw Fatima Talhaoui aangesteld in het mandaat van gemeenteraadslid.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2022_GR_00703 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde gemeenteraadsleden - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2.

2022_GR_00703 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde gemeenteraadsleden - Kennisneming

2022_GR_00703 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde gemeenteraadsleden - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De voorzitter van de gemeenteraad werd met brief van 25 oktober 2022 op de hoogte gebracht van het ontslag van de heer Mark Tijsmans als gemeenteraadslid.  
Mevrouw Fatima Talhaoui legde op de gemeenteraad van 28 november 2022 de eed af als opvolger van de heer Mark Tijsmans. 

Argumentatie
De rangorde van de gemeenteraadsleden moet volgens het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur alleen verplicht worden vastgesteld tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad, toch is het nuttig dit te doen ook bij een vervanging omdat verschillende artikelen van het decreet verwijzen naar 'de rang van het gemeenteraadslid'.

Juridische grond

Artikel 6 § 7 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de rangorde van de gemeenteraadsleden tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad onmiddellijk na de eedaflegging van de gemeenteraadsleden wordt vastgesteld.
Hetzelfde artikel bepaalt dat de opvolgers die na de installatievergadering als gemeenteraadslid worden geïnstalleerd, een rang innemen in volgorde van hun eedaflegging.

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de bijgevoegde rangorde van de gemeenteraadsleden.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2022_GR_00704 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling 2022 (4) - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
3.

2022_GR_00704 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling 2022 (4) - Kennisneming

2022_GR_00704 - Gemeenteraad legislatuur 2019-2024 - Gemeenteraadscommissies. Wijziging samenstelling 2022 (4) - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op 7 januari 2019 vond de installatievergadering van de gemeenteraad plaats.
Op 28 januari 2019 nam de gemeenteraad (jaarnummer 55) kennis van het vergaderschema van de gemeenteraadscommissies, keurde het de planning van de commissiezittingen en de planning van de zittingen gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn voor 2019 goed. Bijkomend keurde de gemeenteraad de evenredige verdeling van de mandaten van de leden van de gemeenteraadscommissies op basis van de methode D'Hondt goed en nam de gemeenteraad kennis van de voordrachten van de leden van de raadscommissies en de commissievoorzitters.

De N-VA-fractie wenst enkele  aanpassingen door te voeren in de samenstelling van de raadscommissies naar aanleiding van de eedaflegging van mevrouw Fatima Talhaoui.

Argumentatie

De N-VA-fractie wenst volgende wissels te doen in de samenstelling van de raadscommissies. 

Gemeenteraadscommissie
Huidig lid
Nieuw(e) lid/leden
bestuurszaken, evenementen, externe relaties en erfgoed
= BRCKB
Mark Tijsmans Franky Loveniers 
haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium = BRCKH
Mark Tijsmans 
Fatima Talhaoui
economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken = BRCKE
Mark Tijsmans 
Fatima Talhaoui
onderwijs en jeugd = BRCKO
Mark Tijsmans 
Fatima Talhaoui
cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking = BRCKC
Mark Tijsmans 
Martine Vrints 
sport, diamant, en markten en foren = BRCKD
Mark Tijsmans 
Fatima Talhaoui
wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg  = BRCKW
Mark Tijsmans 
Fatima Talhaoui
gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw = BRCKI
Mark Tijsmans 
Fatima Talhaoui


Juridische grond

Artikel 37 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur regelt de werking en samenstelling van de gemeenteraadscommissies.
Artikel 37 §3, lid 2 bepaalt dat tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad een fractie wordt geacht hetzelfde aantal leden in de commissies te behouden. 

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de gewijzigde samenstelling van de gemeenteraadscommissies. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2022_GR_00669 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 25 oktober 2022-28 november 2022 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
4.

2022_GR_00669 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 25 oktober 2022-28 november 2022 - Kennisneming

2022_GR_00669 - Mededelingen gemeenteraad - Periode 25 oktober 2022-28 november 2022 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Het college moet een aantal van zijn mededelingen ter kennis geven aan de gemeenteraad.
Argumentatie
Al de mededelingen die binnenkomen tussen de vorige gemeenteraadszitting en de huidige zitting worden hierbij meegedeeld aan de gemeenteraadsleden.

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van het volgende besluit.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de volgende mededelingen:

 • het overzicht van de schriftelijke vragen van september 2022;
 • collegebesluit van 10 november 2022 (jaarnummer 9084): Handhaving drugsoverlast. Publiek toegankelijke inrichting - 9bis Drugwet - District Deurne, Bisschoppenhoflaan 383 - Bekrachtiging;
 • collegebesluit van 10 november 2022 (jaarnummer 9085): Handhaving drugsoverlast. Publiek toegankelijke inrichting - 9bis Drugwet - District Hoboken, Julius De Geyterstraat 18 - Bekrachtiging.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2022_GR_00701 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Raad van bestuur. Wijziging - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
5.

2022_GR_00701 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Raad van bestuur. Wijziging - Goedkeuring

2022_GR_00701 - Afvaardigingen legislatuur 2019-2024. Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen - Raad van bestuur. Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stad Antwerpen is deelnemer in verschillende externe verenigingen, stichtingen en vennootschappen. In die hoedanigheid draagt zij bestuurders voor in de bestuursorganen van deze entiteiten.

Argumentatie

Overeenkomstig de statuten van Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen is de raad van bestuur samengesteld uit (de vaste vertegenwoordigers van) de stad Antwerpen, OCMW Antwerpen, Medzina vzw, Gasthuiszusters Antwerpen vzw en een onafhankelijke bestuurder die in gezamenlijk overleg door Medzina vzw, stad Antwerpen en OCMW Antwerpen wordt voorgedragen.
Met dit besluit draagt de stad Antwerpen een nieuw onafhankelijk bestuurder voor.

Juridische grond

Artikel 386 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat gemeenten verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk kunnen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen als die verenigingen, stichtingen en vennootschappen met sociaal oogmerk niet belast worden met de verwezenlijking van welbepaalde taken van gemeentelijk belang.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het Lokaal Bestuur stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot het oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen en het beslissen tot het oprichten van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Besluit

De gemeenteraad neemt kennis van artikel 2.
Bij artikel 1 wordt er geheim gestemd.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist - met 33 stemmen tegen 1, er zijn 9 onthoudingen en 3 raadsleden brachten geen stem uit - om de heer Eddy Aerts voor te dragen als onafhankelijk bestuurder namens stad Antwerpen in de raad van bestuur van Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2022_GR_00678 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius opdrachthoudende vereniging. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
6.

2022_GR_00678 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius opdrachthoudende vereniging. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

2022_GR_00678 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius opdrachthoudende vereniging. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De stad Antwerpen is deelnemer in Fluvius opdrachthoudende vereniging.

Fluvius opdrachthoudende vereniging meldt dat op woensdag 7 december 2022 om 18.30 uur de buitengewone algemene vergadering op digitale wijze zal plaatshebben, met volgende agendapunten:

 1. bespreking in het kader van artikel 432 van het decreet lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van het door de raad van bestuur opgestelde budget voor 2023;
 2. statutaire benoemingen;
 3. statutaire mededelingen.
Argumentatie
De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging van 7 december 2022 en het stemgedrag van de stadsafgevaardigde te bepalen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 25 februari 2019 (jaarnummer 00123) om de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, aan te duiden als stadsafgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad.

Inspectie Financiën adviseert de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging van 7 december 2022 goed te keuren.
Juridische grond
Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Deze worden voor de gemeenten rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 454, van voorgenoemd decreet, nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging van 7 december 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de afvaardiging van de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, naar de buitengewone algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging van 7 december 2022, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad, waarbij de stadsafgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad.

Artikel 3

De gemeenteraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van Fluvius opdrachthoudende vereniging van 7 december 2022 alle agendapunten goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2022_GR_00708 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius Antwerpen. Buitengewone algemene vergadering. Tramontana. Beheersoverdracht openbare verlichting. Statutenwijziging - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
7.

2022_GR_00708 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius Antwerpen. Buitengewone algemene vergadering. Tramontana. Beheersoverdracht openbare verlichting. Statutenwijziging - Goedkeuring

2022_GR_00708 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius Antwerpen. Buitengewone algemene vergadering. Tramontana. Beheersoverdracht openbare verlichting. Statutenwijziging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De stad Antwerpen is deelnemer in de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen. 

Fluvius Antwerpen meldt dat op 14 december 2022 om 18.00 uur de buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden in het Radisson Blu Astrid Hotel, Koning Astridplein 7, 2018 Antwerpen. Samengevat staan volgende punten op de agenda:

 1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana);
 2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen;
 3. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van bijkomende aandelen Ae binnen de activiteit elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel;
 4. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout over te brengen naar Iverlek (overnemende vereniging);
 5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het WVV van Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte en Strategische Participaties (Publi-T) met betrekking tot de gemeente Zelzate over te brengen naar Imewo (overnemende vereniging);
 6. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het WVV van Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en Strategische Participaties (Publi-T) met betrekking tot de gemeenten Essen en Merksplas over te brengen naar Iveka (overnemende vereniging);
 7. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het WVV van Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten aardgas en warmte van de gemeente Laakdal over te brengen naar Fluvius Limburg (overnemende vereniging);
 8. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het WVV van Iveka (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting van de gemeente Grobbendonk over te brengen naar Fluvius Antwerpen (overnemende vereniging);
 9. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de raad van bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 en 13 bij authentieke akte te doen vaststellen;
 10. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2023;
 11. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende van het WVV;
 12. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap:
 13. Statutaire benoemingen;
 14. Statutaire mededelingen.
Argumentatie

Dossier Tramontana (agendapunten 1 tot en met 3)

De stad Antwerpen doet voor de aanleg, exploitatie en beschikbaar stellen van elektronisch-communicatienetwerken beroep op Fluvius Antwerpen. De stad deed hiertoe in het verleden een beheersoverdracht ‘openbare elektronische-communicatienetwerken’ aan Integan. Door de fusie tussen IMEA, Integan en Iveg is deze beheersoverdracht op heden toegekend aan Fluvius Antwerpen.

Fluvius Antwerpen doet op haar beurt voor de uitvoering van deze activiteiten en de daarmee verband houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv.

Fluvius System Operator cv en Telenet BV hebben op 18 juli 2022 een bindend akkoord bereikt om samen het ‘datanetwerk van de toekomst’ (met inbegrip van de fiber-to-the-home-technologie) in Vlaanderen te realiseren. Dit ‘datanetwerk van de toekomst’ zal: 

 • open zijn met niet-discriminerende  toegangsvoorwaarden voor aanbieders en diensten;
 • ultraperformant zijn door hogere datasnelheden;
 • toegankelijk zijn voor alle Vlaamse gezinnen en bedrijven en dit zowel in stedelijk als in landelijke gebieden;
 • met de laagst mogelijke kosten voor de samenleving worden uitgerold.

Fluvius System Operator cv en Telenet BV zullen met dit doel een dochteronderneming (werknaam NetCo) uitbouwen die financieel en operationeel zelfstandig zal zijn. De aandelen van NetCo (in het bezit van Fluvius System Operator cv en Telenet BV), zullen vervolgens worden ingebracht in een andere (nieuw in dit kader op te richten onderneming) HoldCo. De oprichting van HoldCo biedt de mogelijkheid om in een (tussentijdse en tijdelijke) uitkering van cashmiddelen te kunnen voorzien voor de aandeelhouders en, bij uitbreiding, de lokale besturen.

In NetCo zullen de elektronische-communicatienetwerken (meer specifiek het bestaande Hybrid Fiber Coax (HFC) - netwerk en de overige glasvezelinfrastructuur) worden ingebracht. Na de inbreng zal NetCo instaan voor de aanleg, het beheer, de exploitatie en het beschikbaar stellen van de hogervermelde ingebrachte netwerken alsook voor de uitrol van het datanetwerk van de toekomst. 

De raad van bestuur van Fluvius Antwerpen heeft, overeenkomstig de artikelen 12:10 en 12:93 en volgende van het WVV, in zitting van 6 september 2022 het voorstel tot inbreng van de bedrijfstak openbare elektronische-communicatienetwerken in Fluvius System Operator cv opgesteld en goedgekeurd. 

Aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen ligt enerzijds een agendapunt voor om kennis te nemen van het project en anderzijds aan wijziging aan de statuten om dit project mogelijk te maken.

Gebiedsuitwisselingen (agendapunten 2 en 4 tot en met 8)

Conform artikel 4.1.1. van het Energiedecreet, waarbij wordt bepaald dat er aaneensluitende geografisch afgebakende gebieden moeten worden gevormd inzake het beheer van het elektriciteits- en aardgasdistributienet, worden er verplichte gebiedsuitwisselingen voorbereid:

 • de partiële splitsing van de gemeente Grobbendonk van Iveka naar Fluvius Antwerpen;
 • de partiële splitsing van de gemeenten Essen en Merksplas van Fluvius Antwerpen naar Iveka;
 • de partiële splitsing van de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel van Fluvius Antwerpen naar Iverlek;
 • de partiële splitsing van de gemeente Zelzate van Fluvius Antwerpen naar Imewo;
 • de partiële splitsing van de gemeente Laakdal van Fluvius Antwerpen naar Fluvius Limburg.

Statutenwijziging (agendapunt 2)

De statuten van Fluvius Antwerpen worden gewijzigd. In hoofdzaak zijn de wijzigingen als volgt samen te vatten: 

 1. Wijzigingen in kader van het dossier Tramontana;
 2. Wijzigingen in kader van de gebiedsuitwisseling;
 3. Wijzigingen in kader van gewijzigde regelgeving (bv. wegvallen openbare dienstverplichting openbare verlichting,  de invoeging en/of actualisering van een aantal definities,...).

(Beheers)overdracht openbare verlichting (agendapunt 12)

De gemeenteraad keurde in zitting van 26 september 2022 (jaarnummer 563) principieel de beheersoverdracht aan Fluvius Antwerpen goed betreffende de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen inzake de openbare verlichting. 

Het betreft in het bijzonder verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen inzake openbare verlichting die zich situeren op of langs de openbare weg of op terreinen die publiek toegankelijk zijn en die toebehoren aan het lokale bestuur, met name:

 • functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten is van wegen, oversteekplaatsen, fiets- en wandelpaden, tunnels, waterlopen en pleinen met uitzondering van de installaties in het beheer van het Agentschap voor Wegen en Verkeer;
 • bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het verlichtingstoestel zelf dienst doet als ‘optical guidance’;
 • monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …) en ondersteuning geeft aan taken van de functionele verlichting. Het te verlichten monument moet gelegen zijn langs een openbare weg of plein;
 • straatmeubilairverlichting, zijnde aparte verlichtingsinstallaties in/op straatmeubilair (fietsenstalling, zitbanken, vuilbakken, wegwijzers, …) en die eigendom zijn en in beheer van het lokaal bestuur.

De stad Antwerpen neemt op heden nog  geen beslissing inzake de inbreng van de openbare verlichting van de semi-openbare ruimten en hun netten (concreet: openbare terreinverlichting en architecturale verlichting). De beslissing omtrent eventuele inbrengen in dit kader zal later op projectbasis gebeuren. 

De beslissing inzake de beheersoverdracht in dit kader werd (in het eerdere principebesluit) afhankelijk gemaakt van het verlenen van een positieve steminstructie aan de stadsafgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius Antwerpen betreffende het agendapunt waarmee Fluvius Antwerpen deze beheersoverdracht aanvaardt.

Agendapunt 12 bevat, onder meer, het aanvaarden van deze beheersoverdracht inzake de openbare verlichting  voor de stad Antwerpen door Fluvius Antwerpen. Deze beheersoverdracht gaat in op 14 december 2022.  

Afvaardiging

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 14 december 2022 en het stemgedrag van de stadsafgevaardigde te bepalen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 25 februari 2019 (jaarnummer 119) om mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking, aan te duiden als stadsafgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius Antwerpen, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad.

Inspectie Financiën adviseert de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 14 december 2022 goed te keuren, maar vraagt aandacht voor haar advies in bijlage betreffende het dossier Tramontana. 

Juridische grond

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Deze worden voor de gemeenten rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 454, van voorgenoemd decreet, nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

Artikel 427 van het Decreet over het lokaal bestuur stelt dat de statuten of de wijzigingen in de statuten en in de bijlagen artikelsgewijs aangebracht worden door de algemene vergadering met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.

Artikel 398 van het Decreet over het lokaal bestuur stelt dat de gemeenten beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig de statuten van het samenwerkingsverband. Onder beheersoverdracht wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband van de uitvoering van door hen genomen beslissingen in het kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de deelnemende gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen met derden dezelfde opdracht uit te voeren.

Artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018 stelt dat de uitgavenkredieten limitatief zijn op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld.

Algemene financiële opmerkingen

Dossier Tramontana en aandeel Ae (agendapunt 3)

Bij de oprichting van NetCo/Holdco, en de herbevestiging van de beheersoverdracht met betrekking tot de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken zal de stad Antwerpen één bijkomend aandeel Ae (aandeel elektriciteit) van Fluvius Antwerpen onderschrijven. Dit aandeel heeft een waarde van 25,00 euro. Dit aandeel Ae zal vervolgens omgezet worden in een aandeel Aek. 

Fluvius Antwerpen zal de volstorting van het aandeel verrekenen met het uit te betalen dividend elektriciteit van het jaar van volstorting (SUB_NR/INTERN/5231004000/750/2SBS040401A00000/2SA080660 in 2023). De aangepaste dividendprognose en de volstorting van één aandeel in dit kader zal na de effectieve operationalisering van het Tramontana – project budgettair verwerkt worden in de volgende aanpassing (nr. 7) van het stedelijk meerjarenplan.  

(Beheers)overdracht openbare verlichting (agendapunt 12)

Financiële constructie

De beheersoverdracht van de stad inzake de openbare verlichting aan Fluvius Antwerpen per 14 december 2022 betekent dat de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen inzake de openbare verlichting die de stad op dat moment in eigendom heeft worden overgedragen aan Fluvius Antwerpen. De inbrengwaarde, gebaseerd op een gedetailleerde inventaris op 14 december 2022, wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen en armaturen en rekening houdende met de door Fluvius gehanteerde afschrijvingstermijnen. De stad ontvangt voor deze inbreng enerzijds een vergoeding in cash (25%)  en anderzijds nieuwe niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde aandelen Aov (aandelen openbare verlichting) (75%). 

Vanaf 14 december 2022 komen alle nieuwe investeringen inzake de openbare verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen ten laste van Fluvius Antwerpen en in haar volle eigendom als activa. 

Zowel de overname van de bestaande openbare verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van de stad Antwerpen als de nieuwe investeringen in dit kader die Fluvius Antwerpen voor haar rekening neemt, worden aan de zijde van de stad verwerkt als een leaseconstructie, conform boekingsfiche 5110 van het Agentschap Binnenlands Bestuur. De leaseschuld wordt als volgt terugbetaald:

 • De leaseschuld voor nieuwe investeringen en voor het deel van de overname van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen dat in cash wordt vergoed, zit vervat in de jaarlijkse forfait die Fluvius Antwerpen aan de stad aanrekent. Deze forfait wordt verrekend via het dividend elektriciteit van Fluvius Antwerpen aan de stad (SUB_NR/INTERN/5231004000/750/2SBS040401A00000 / 2SA080660);
 • De leaseschuld voor het deel van de overname van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen dat vergoed werd in aandelen, wordt afgelost via 12 jaarlijkse kapitaalverminderingen.

Concrete verwerking

De inbrengwaarde betreffende de overdracht van de bestaande openbare verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van de stad per 14 december 2022 bedraagt 18.689.826,19  EUR en zal door Fluvius Antwerpen worden vergoed door enerzijds de uitgifte van 560.694 nieuwe Aov aandelen (met een waarde van 14.017.350,00 EUR) en anderzijds een betaling van 4.672.476,19 EUR in cash. De inbreng wordt gestaafd met een revisoraal verslag dd. 19 oktober 2022. 

De budgettaire verwerking van deze overdracht is momenteel niet verwerkt in het meerjarenplan van de stad. Voor de budgettaire verwerking van deze overdracht dient gewerkt te worden binnen de totaalbudgetten van de investeringskredieten, zoals voorzien in artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018. 

Ook de activering van de leasing voor de investeringen in de openbare verlichting in de periode tussen 14 december 2022 en 31 december 2022 zal op deze manier verwerkt worden. De budgettaire verwerking van deze investeringen in 2022 middels de nieuwe constructie van de beheersoverdracht aan Fluvius Antwerpen zal, op basis van de effectief gerealiseerde investeringen, later aan het college worden voorgelegd.

De benodigde aanpassingen voor 2023 en later zullen in de volgende aanpassing van de meerjarenplannen van de stad en de districten worden verwerkt. 

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: PVDA. 

Hebben zich onthouden: Groen. 

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 14 december 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de afvaardiging van mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking, naar de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen op 14 december 2022, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad, waarbij de stadsafgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad.

Artikel 3

De gemeenteraad herbevestigt de beheersoverdracht openbare elektronische-communicatienetwerken (zoals omschreven in 3.A.2 van de statuten) toevertrouwd aan Fluvius Antwerpen. Fluvius Antwerpen zal, door middel van haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv, hiervoor een beroep doen op haar dochtervennootschap NetCo (conform artikel 3.B van de statuten).  Dit impliceert eveneens dat de stad één bijkomend aandeel Ae ter waarde van 25,00 euro zal onderschrijven (dat omgezet zal worden in een aandeel Aek).

Artikel 4

De gemeenteraad keurt de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius Antwerpen goed.

Artikel 5

De gemeenteraad beslist om vooralsnog niet aan te sluiten voor de nieuw toegevoegde activiteit waterdistributie.

Artikel 6

De gemeenteraad keurt de partiële splitsingen (en de daarbij horende statutenwijzigingen) in kader van gebiedsuitwisselingen van de gemeenten Steenokkerzeel, Kampenhout, Zelzate, Essen, Merksplas, Laakdal en Grobbendonk goed. 

Artikel 7

De gemeenteraad geeft een positieve steminstructie met betrekking tot agendapunt 12, waardoor de beheersoverdracht aan Fluvius Antwerpen betreffende de openbare verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen wordt bevestigd. 

Artikel 8

De gemeenteraad keurt goed om de inbreng die de stad heeft gedaan overeenkomstig het artikel 9 van de statuten van Fluvius Antwerpen uit te breiden met de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen. De inbrengwaarde bedraagt 18.689.826,19 EUR (op basis van de inventariswaarde per 14 december 2022) en wordt vergoed door enerzijds de uitgifte van 560.694 nieuwe Aov aandelen (met een waarde van 14.017.350,00 EUR) en anderzijds een betaling van 4.672.476,19 EUR in cash.

Artikel 9

De gemeenteraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 14 december 2022 alle agendapunten goed te keuren.

Artikel 10

De gemeenteraad beslist de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur aan te duiden om als gevolmachtigde van de stad de authentieke akte te ondertekenen alsook de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij het overschrijven van de inbrengakte. Bij verhindering van één van bovengenoemde personen kan elkeen van hen, overeenkomstig de artikelen 281 en 283 van het Decreet over het lokaal bestuur, schriftelijk op een informatiedrager naar keuze een bevoegde persoon aanduiden om in zijn/haar opdracht als gevolmachtigde de voormelde ondertekening te volbrengen.

Artikel 11

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt: 

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Vordering overdracht openbaar verlichtingsnet
18.689.826,19 EUR
budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 260i
functiegebied: 2LMS030112A00000
subsidie: Sub_nr
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA020670
budgetperiode: 2200
NVT
Volstorting kapitaal distributienetbeheerder
14.017.350,00 EUR
budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 2811
functiegebied: 2LMS030112A00000
subsidie: Sub_nr
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA020670
budgetperiode: 2200
NVT
Aanrekening schuld overname
18.689.826,19 EUR
budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 250
functiegebied: 2LMS030112A00000
subsidie: Sub_nr
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA020670
budgetperiode: 2200
NVT
Aanrekening vordering leasingschuld
18.689.826,19 EUR
budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 1720
functiegebied: 2LMS030112A00000
subsidie: Sub_nr
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA020670
budgetperiode: 2200
NVT
Onderschrijving bijkomend aandeel Ae
25,00 EUR

budgetplaats: 5231004000
budgetpositie:2811
functiegebied: 2SBS040401A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma: 2SA080660
budgetperiode:2300

 

Mits goedkeuring van de zevende aanpassing van het meerjarenplan door college en gemeenteraad.
NVT
8.

2022_GR_00679 - Opdracht stadsafgevaardigde - water-link. Bijzondere algemene vergadering - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
8.

2022_GR_00679 - Opdracht stadsafgevaardigde - water-link. Bijzondere algemene vergadering - Goedkeuring

2022_GR_00679 - Opdracht stadsafgevaardigde - water-link. Bijzondere algemene vergadering - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De stad Antwerpen is deelnemer in de opdrachthoudende vereniging water-link. 

Water-link meldt dat op donderdag 15 december 2022 om 16.00 uur een bijzondere algemene vergadering zal plaatshebben in de kantoren van water-link, Mechelsesteenweg 66 te 2018 Antwerpen, met volgende agendapunten:

 1. begroting 2023 in het kader van het businessplan 2019-2024;
 2. benoeming lid raad van bestuur;
 3. jaarlijkse rapportering ingezette uitzendkrachten in het licht van het decreet Interimarbeid Lokaal Bestuur;
 4. varia en mededelingen.
Argumentatie

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de bijzondere algemene vergadering van water-link van 15 december 2022 en het stemgedrag van de stadsafgevaardigde te bepalen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 25 februari 2019 (jaarnummer 121) om de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, aan te duiden als stadsafgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering van water-link, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad.

Inspectie Financiën adviseert de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van water-link van 15 december 2022 goed te keuren.
Juridische grond

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Deze worden voor de gemeenten rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 454, van voorgenoemd decreet, nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: PVDA. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van water-link van 15 december 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de afvaardiging van de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, naar de bijzondere algemene vergadering van water-link van 15 december 2022, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad, waarbij de stadsafgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad.

Artikel 3

De gemeenteraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om op de bijzondere algemene vergadering van water-link van 15 december 2022 alle agendapunten goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
9.

2022_GR_00680 - Opdracht stadsafgevaardigde - Pontes. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
9.

2022_GR_00680 - Opdracht stadsafgevaardigde - Pontes. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

2022_GR_00680 - Opdracht stadsafgevaardigde - Pontes. Buitengewone algemene vergadering - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De stad Antwerpen is deelnemer in de opdrachthoudende vereniging Pontes.
Pontes meldt dat op donderdag 15 december 2022 om 19.00 uur de buitengewone algemene vergadering plaatsvindt, via het digitaal platform Zoom, met volgende agendapunten:

 1. verslag 23 juni 2022 – goedkeuring;
 2. beleidsnota 2023 – goedkeuring;
 3. budget 2023 – goedkeuring;
 4. presentiegelden bestuursorganen (bestuursperiode 2019-2024) – wijziging;
 5.  actuele dossiers – toelichting;
 6. Varia en rondvraag.
Argumentatie

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 15 december 2022 en het stemgedrag van de stadsafgevaardigde te bepalen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 25 februari 2019 ( jaarnummer 118) om de heer Koen Kennis, schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie, aan te duiden als stadsafgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering van Pontes, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad.

Mevrouw Danielle Meirsman, gemeenteraadslid, zal de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 15 december 2022 bijwonen, ter vervanging van de heer Koen Kennis.

Inspectie Financiën adviseert de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 15 december 2022 goed te keuren.

Juridische grond

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Deze worden voor de gemeenten rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 454, van voorgenoemd decreet, nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de beslissingen tot oprichting van, deelname aan of vertegenwoordiging in agentschappen, instellingen, verenigingen en ondernemingen.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 15 december 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de afvaardiging van de mevrouw Danielle Meirsman, gemeenteraadslid, naar de buitengewone algemene vergadering van Pontes van 15 december 2022, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad, waarbij de stadsafgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad.

Artikel 3

De gemeenteraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om op de buitengewone algemene van Pontes van 15 december 2022 alle agendapunten goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
10.

2022_GR_00681 - Binnengemeentelijke decentralisatie - District Merksem. Waarnemend districtssecretaris - Goedkeuring

Goedgekeurd
10.

2022_GR_00681 - Binnengemeentelijke decentralisatie - District Merksem. Waarnemend districtssecretaris - Goedkeuring

2022_GR_00681 - Binnengemeentelijke decentralisatie - District Merksem. Waarnemend districtssecretaris - Goedkeuring
11.

2022_GR_00700 - Stedelijk patrimonium. Ondernemen en Stadsmarketing. Het Steen, Steenplein 1, 2000 Antwerpen - Elektriciteitswerken. Dading - Goedkeuring

Goedgekeurd
11.

2022_GR_00700 - Stedelijk patrimonium. Ondernemen en Stadsmarketing. Het Steen, Steenplein 1, 2000 Antwerpen - Elektriciteitswerken. Dading - Goedkeuring

2022_GR_00700 - Stedelijk patrimonium. Ondernemen en Stadsmarketing. Het Steen, Steenplein 1, 2000 Antwerpen - Elektriciteitswerken. Dading - Goedkeuring
74.

2022_AM_00061 - Amendement van raadsleden Ilse van Dienderen, Joris Giebens: groene verbinding met achtergelegen natuur

Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
74.

2022_AM_00061 - Amendement van raadsleden Ilse van Dienderen, Joris Giebens: groene verbinding met achtergelegen natuur

2022_AM_00061 - Amendement van raadsleden Ilse van Dienderen, Joris Giebens: groene verbinding met achtergelegen natuur
Koppeling aan agendapunt
Indiener(s)
Joris Giebens, Ilse van Dienderen
Gericht aan
Bart De Wever
Tijdstip van indienen
ma 28/11/2022 - 17:30
Toelichting

motivering

In 2013 werd een deel van het waardevolle ferrarisbos gekapt. Ondertussen is er op die plek een parking. In 2018 is er achter het ferrarisbos gebouwd. Waardoor de groene verbinding naar het achtergelegen groengebied sterk gereduceerd werd. Nu wilt de POM nog een extra stuk achter het ferrarisbos gaan ontwikkelen, waardoor er echt niets meer zou overblijven van de groene verbinding tussen ferarrisbos en achtergelegen groengebied aan het klaverbladkasteel.


Amendement

De raad verzoekt het college om geen recht van doorgang te creëren en om gesprekken op te starten om ook het andere deel (lot 1) achter het ferrarisbos te vrijwaren van ontwikkeling. Op die manier kan de groene verbinding tussen het ferrarisbos en het achtergelegen groengebied op termijn versterkt worden in plaats van opgeheven.

Initiatiefrecht

De gemeenteraad verwerpt bij monde van de fractievoorzitters het voorliggende amendement. 

Stemgedrag
Stemden voor het amendement: Groen en PVDA. 
Stemden tegen het amendement: N-VA, Vooruit, Vlaams Belang, CD&V en Open VLD.

12.

2022_GR_00682 - Stedelijk patrimonium. Fotografielaan z/n, 2610 Wilrijk. Ferrarisbos - Bijkomende aankoop - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
12.

2022_GR_00682 - Stedelijk patrimonium. Fotografielaan z/n, 2610 Wilrijk. Ferrarisbos - Bijkomende aankoop - Goedkeuring

2022_GR_00682 - Stedelijk patrimonium. Fotografielaan z/n, 2610 Wilrijk. Ferrarisbos - Bijkomende aankoop - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 10 juli 2015 (jaarnummer 6015) besliste het college tot opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Ter Beke Zuid. 

Op 7 juli 2017 (jaarnummer 6026) keurde het college het ontwerp-eindrapport goed van de waterstudie voor Ter Beke, opgemaakt door Sweco Belgium nv. Hierbij werd beslist om het robuust watersysteem als leidraad te nemen voor het toekomstig gebied als startpunt voor de technische uitwerking van de deelprojecten. 

Op 17 november 2017 (jaarnummer 9418) keurde het college het eerste voorontwerp-RUP "Ter Beke Zuid" goed. 

Op 1 juni 2018 (jaarnummer 5026) keurde het college het tweede voorontwerp-RUP "Ter Beke Zuid" goed. Het planproces voor dit RUP werd on hold gezet na de tweede plenaire vergadering van 28 juni 2018. 

Op 10 februari 2020 (jaarnummer 1305) besliste het college het RUP “Ter Beke Zuid” opnieuw op te starten en hiervoor een deelopdracht te gunnen aan Sweco Belgium nv. Het plangebied van het RUP “Ter Beke Zuid” zal nu verruimd worden in noordelijke richting met als doel alle kritische locaties op te nemen om het robuust watersysteem voor het bedrijventerrein vorm te geven en om een antwoord te bieden aan de noodzakelijke herbestemmingen voor het aanpakken van de waterproblematiek in het bedrijventerrein. Het Ferrarisbos zal zich nu mee bevinden in het plangebied.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 348) keurde de gemeenteraad de aankoop goed van de gronden gelegen aan de Fotografielaan z/n, 2610 Wilrijk, kadastraal gekend onder Antwerpen 44ste afdeling, Wilrijk 3de afdeling, sectie D nummers 156b, 155a/deel en 537a/deel met een totale oppervlakte van 35.612,25 m², dit aan de prijs van 2.848.980,00 EUR. 

Op 14 oktober 2022 (jaarnummer 8438) keurde het college het afbakeningsvoorstel met de oppervlaktes voor bedrijventerrein, collectieve waterbuffering en behoud Ferrarisbos principieel goed.

Huidig besluit betreft de bijkomende aankoop van het resterende stuk van het Ferrarisbos en een naastliggend stuk braakliggend terrein, met name de grond gelegen aan de Fotografielaan z/n in 2610 Wilrijk, kadastraal gekend onder Antwerpen, 44ste afdeling, Wilrijk 3de afdeling, sectie D, nummer 157c/deel met een  oppervlakte van 21.848,00 m², zoals afgebeeld in blauwe kleur als lot 2 op het splitsingsplan opgemaakt door landmeterskantoor Geerts op 17 oktober 2022.

Argumentatie
Het industriegebied Ter Beke in Wilrijk kenmerkt zich door een hoge graad aan verharding met een beperkt volume aan waterbuffering op perceelniveau, met regelmatige overstromingen als gevolg. Vanuit het bovenlokaal groenplan van de stad Antwerpen werd gezocht naar opportuniteiten om bovenlokale groenstructuren te versterken die geënt zijn op het watersysteem. 

Dit gaf aanleiding tot een alternatief concept dat inzet op gedecentraliseerde, open waterberging (dwars op de topografie) en het realiseren van groenblauwe verbindingen. Hiertoe werd een waterstudie Ter Beke Zuid uitgevoerd en goedgekeurd door het college op 7 juli 2017 (jaarnummer 6026). Onderdeel van het robuust netwerk dat wordt voorgesteld in de waterstudie als oplossing voor de waterproblematiek is onder andere een gemeenschappelijk bufferbekken in het Ferrarisbos aan de Fotografielaan. 

Het bestuursakkoord 2019-2024 vermeldt de realisatie van het bufferbekken in het Ferrarisbos onder punt 64: ‘Wateropvang zal een heel belangrijke rol spelen in de toekomst, zowel op publiek als privaat domein. In het kader van klimaatadaptatie en -mitigatie wordt bijvoorbeeld een collectief watersysteem aangelegd op het bedrijventerrein Ter Beke in Wilrijk, waardoor het Ferrarisbos wordt bewaard en ingeschakeld als waterbuffer’.

De aankoop van het grootste deel van het Ferrarisbos (in eigendom van firma Essers) werd reeds door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 30 mei 2022 (jaarnummer 348). De notariële akte zal verleden worden op 24 november 2022. 

De aankoop van dit bijkomend perceel (in eigendom van ING België) is een verdere stap in de richting van de realisatie van een robuust waternetwerk. Binnen de huidige juridische context is hier niet voldoende ruimte voor gereserveerd. Het is dus het opzet om de aan te kopen percelen van het Ferrarisbos te beschermen als bos en een deel van de grond naast het Ferrarisbos in te zetten als collectieve waterbuffer. Het in opmaak zijnde RUP Ter Beke Zuid beoogt de nodige groene verbindingen te faciliteren en het bos te beschermen. 

De stad Antwerpen kwam door overleg en onderzoek met Aquafin, ING België, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen, Sweco Belgium en BUUR part of SWECO tot een afbakeningsvoorstel zoals uitgewerkt op het splitsingsplan in bijlage. De POM Antwerpen wil een deel van 10.804,00 m² (lot 1 op plan) aankopen van ING België N.V. ter ontwikkeling tot bedrijventerrein en ontsluiting van dit bedrijventerrein. De oppervlakte en vorm van dit deel werd bepaald in functie van ontwikkelbaarheid van dit terrein voor bedrijven in Antwerpen. De POM Antwerpen wil deze grond in de markt zetten. Op deze grond zal het nodige medegebruik voor nooddiensten en nutsdiensten voorzien worden.

Tussen lot 1 (POM Antwerpen) en lot 2 (stad Antwerpen) zullen wederzijdse rechten van doorgang gecreëerd worden, dit in het kader van bereikbaarheid voor onder andere de hulpdiensten/brandweer. 

De stad Antwerpen zal na aankoop een traject voor het groenbeheerplan van het Ferrarisbos opstarten. Dit in samenwerking met onder andere Aquafin, Natuurpunt en de verschillende stadsdiensten.

Met de verkoper (ING België) werd een aankoopprijs bedongen van 80,00 EUR/m² voor het beboste gedeelte (12.398 m²) en 200,00 EUR voor het deel in industriegebied (9.450,00 m²). Voor de aan te kopen oppervlakte van 21.848,00 m² geeft dit een totale aankoopprijs van 2.881.840,00 EUR. Deze prijs werd door de afdeling landmeters en schatters van AG Vespa als marktconform bevonden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, 11° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het stellen van daden van beschikking over onroerende goederen, behalve die vermeld in artikel 56, §3, 8°, b.

Artikel 6, §3.2 en artikel 7 van de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2019 (jaarnummer 652), bepaalt dat AG Vespa instaat voor de uitvoering en afhandeling van alle in- en uitgaande overdrachten van zakelijke rechten met betrekking tot het stedelijk patrimonium. De beleidsbeslissing hiertoe ligt bij de stad. Een gemeenteraadsbeslissing is vereist voor elke beslissing tot verwerving of vervreemding van zakelijke rechten op stedelijk patrimonium.

Algemene financiële opmerkingen

De totale aankoopprijs bedraagt 2.881.840,00 EUR. De aktekosten zijn ten laste van de stad Antwerpen en worden geraamd op 4.840,00 EUR inclusief btw. 

De objectcode van het aan te kopen terrein is 31275 en het vastgoednummer is 30949.

Besluit

Bij dit besluit werd een amendement ingediend: 2022_AM_00061 - Amendement van raadsleden Ilse van Dienderen, Joris Giebens: groene verbinding met achtergelegen natuur. 

De gemeenteraad keurde dit amendement niet goed. 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de aankoop goed van de grond gelegen aan de Fotografielaan z/n, 2610 Wilrijk, kadastraal gekend onder Antwerpen 44ste afdeling, Wilrijk 3de afdeling, sectie D nummers 157c/deel, met een oppervlakte van 21.848,00 m², zoals afgebeeld in blauwe kleur als lot 2 op het splitsingsplan opgemaakt door landmeterskantoor Geerts op 17 oktober 2022, en dit voor een bedrag van 2.881.840,00,00 EUR.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt goed dat er op het aangekochte perceel (lot 2 op splitsingsplan) een recht van doorgang wordt gecreëerd ten voordele van het aanpalende perceel (lot 1), aangekocht door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Aankoop grond uit te betalen aan:

ING België NV

Marnixlaan 24

1000 Brussel 

Ondernemingsnummer: BE0403200393

betaling via derdenrekening
Notaris Patrick Vandeputte
Lammekensstraat 79
2140 Borgerhout

Ondernemingsnummer: BE 0471866101
IBAN: BE72 7360 0432 1416
2.881.840,00 EURbudgetplaats: 5152000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2WNS030202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA050600
budgetperiode: 2200
4005535921
Aktekosten en ereloon uit te betalen aan:

Notaris Patrick Vandeputte
Lammekensstraat 79
2140 Borgerhout

Ondernemingsnummer: BE 0471866101
IBAN: BE72 7360 0432 1416
4.840,00 EUR, inclusief btw
budgetplaats: 5291500000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2SBS070203A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA080119
budgetperiode: 2200
4505144972
13.

2022_GR_00707 - Financiën - Toegekende lening aan gemeente Borsbeek. Ondertekening - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
13.

2022_GR_00707 - Financiën - Toegekende lening aan gemeente Borsbeek. Ondertekening - Goedkeuring

2022_GR_00707 - Financiën - Toegekende lening aan gemeente Borsbeek. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 21 februari 2022 (jaarnummer 117) keurde de gemeenteraad principieel de vrijwillige samenwerking van de stad met de gemeente Borsbeek goed.

De gemeente Borsbeek investeert in haar scholen en zoekt bijkomende financiering voor zowel investerings - als werkingsuitgaven. 

Argumentatie

De gemeente Borsbeek zoekt bijkomende financiering voor investerings - en exploitatieuitgaven verbonden aan haar scholen. Om bijkomende externe financieringskosten te vermijden, is het aangewezen dat de stad een renteloze bulletlening toestaat aan de gemeente Borsbeek.

Er werd een leningovereenkomst opgemaakt, waarvan de voornaamste krachtlijnen de volgende zijn:

 • Maximum te ontlenen bedrag: 3,5 miljoen euro;
 • Opnameperiode: vanaf datum ondertekening tot uiterlijk 31 december 2023;
 • Looptijd: vanaf datum ondertekening tot 31 december 2026;
  • NB: Op het ogenblik dat de voorgenomen fusie definitief wordt, zal de lening van rechtswege tenietgaan, aangezien kredietnemer en kredietgever dan dezelfde rechtspersoon zullen zijn (schuldvermenging).
 • Terugbetaling kapitaal: eenmalig op eindvervaldag (“bulletlening”);
 • Rente: geen.
Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 40, §1 van het Decreet Lokaal Bestuur beschikt de gemeenteraad over de volheid van bevoegdheid voor aangelegenheden van gemeentelijk belang.

Algemene financiële opmerkingen

De lening wordt toegekend onder voorbehoud van beschikbaarheid van de nodige kredieten na de 6e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, die zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 28 november 2022.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Stemden nee: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de mogelijkheid goed om, aan de gemeente Borsbeek, een renteloze lening toe te staan voor een maximumbedrag van 3.5 miljoen euro met een looptijd tot 31 december 2026.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt het ontwerp van overeenkomst met de gemeente Borsbeek goed, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van Borsbeek. 

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Toegestane lening aan Gemeente Borsbeek; 
de Robianostraat 64
2150 Borsbeek
KBO nr. 0207.509.229
1.750.000,00 EUR budgetplaats: 5171500000
budgetpositie: 2903410
functiegebied:2SBS040502A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA080111
budgetperiode: 2200
nvt
Toegestane lening aan Gemeente Borsbeek;
de Robianostraat 64
2150 Borsbeek
KBO nr. 0207.509.229
1.750.000,00 EUR budgetplaats: 5171500000
budgetpositie:2903410
functiegebied: 2SBS040502A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080111
budgetperiode: 2300
nvt
Raming terugbetaling leningen in 2026 3.500.000,00 EUR budgetplaats:517150000
budgetpositi2903I410
functiegebied: 2SBS040502A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2SA080111
budgetperiode: 2600
nvt

 

14.

2022_GR_00689 - Code van politiereglementen - Wijziging - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
14.

2022_GR_00689 - Code van politiereglementen - Wijziging - Goedkeuring

2022_GR_00689 - Code van politiereglementen - Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 17 mei 2005 (jaarnummer 1202) keurde de gemeenteraad de code van gemeentelijke politiereglementen van de stad Antwerpen goed. Inbreuken op de code van gemeentelijke politiereglementen kunnen sindsdien gesanctioneerd worden met administratieve sancties waaronder een administratieve geldboete.

Deze code van politiereglementen werd later nog verscheidene keren gewijzigd. De nieuwe gecoördineerde versie werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 753). De laatste wijziging werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 september 2022 (jaarnummer 528).

Argumentatie

1. Openbare veiligheid en vlotte doorgang - drones

De Gedelegeerde verordening (EU) 2019/945 van de Commissie van 12 maart 2019 inzake onbemande luchtvaartuigsystemen en uit derde landen afkomstige exploitanten van onbemande luchtvaartuigsystemen (hierna Verordening 2019/945) en de Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (hierna Verordening 2019/947), zijn van toepassing sedert 31 december 2020. De Verordening 2019/945 en Verordening 2019/947 hebben rechtstreekse werking en voorzien in een uitgebreid regelgevend kader dat geldt bij het besturen van onbemande luchtvaartuigen in de EU, zoals onder meer drones.   

Het Koninklijk besluit van 8 november 2020 tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen voert Verordening 2019/947 uit. 

De voorschriften in artikel 101bis van de code van politiereglementen stemmen niet overeen met het huidige kader dat door de hogere regelgeving wordt voorzien en dienen hieraan aangepast te worden. 

Overeenkomstig Verordening 2019/947 is het vliegen met een onbemand luchtvaartuig, zoals een drone, boven bijeenkomsten van mensen in verschillende gevallen niet toegelaten. Artikel 2, 2. van de Verordening 2019/947 verduidelijkt dat “bijeenkomsten van mensen” bijeenkomsten zijn waar zoveel mensen aanwezig zijn dat het niet mogelijk is uit de weg te gaan. Verdere richtlijnen worden er niet bepaald in de hogere regelgeving. De beoordeling of er al dan niet sprake is van een bijeenkomst van mensen, wordt bij gebreke aan verdere verduidelijking overgelaten aan de bestuurder van het onbemand luchtvaartuig. 

Het vliegen met een onbemand luchtvaartuig over een groot evenement, vormt steeds een risico voor de openbare veiligheid en dit ongeacht of er op het ogenblik van de vlucht al zoveel mensen aanwezig zijn dat het niet mogelijk is om uit de weg te gaan. Grote evenementen zijn overeenkomstig artikel 104, §2 code van politiereglementen evenementen waarbij 3000 personen per dag of meer dan 1500 bezoekers tegelijk verwacht worden.

Om onder meer volgende redenen kan het besturen van onbemande luchtvaartuigen boven grote evenementen de openbare veiligheid in het gedrang brengen:

 • de aanwezige bezoekers richten hun aandacht op het evenement en zijn zich veelal niet bewust van het feit dat er ook onbemande luchtvaartuigen boven hen vliegen;
 • indien het onbemande luchtvaartuig zou neerstorten, valt dit in het publiek. Grote evenementen veronderstellen steeds de aanwezigheid van dermate veel bezoekers dat uitwijken niet mogelijk of zeer moeilijk zal zijn. De kans op gekwetsten en paniek is reëel;
 • elk evenement, en in het bijzonder een groot evenement, heeft een specifieke context waar bestuurders van onbemande luchtvaartuigen, die niet in opdracht van de organisator werken, vaak niet van op de hoogte zijn. Ter illustratie kan er verwezen worden naar het eindejaarsvuurwerk waar niet over gevlogen kan worden of de Sinksenfoor. Er staan verschillende hoge attracties opgesteld en een aantal van deze attracties creëren windverplaatsing en turbulentie, dewelke ook een invloed kunnen hebben op onbemande luchtvoertuigen. Deze invloed wordt vaak niet correct ingeschat door de bestuurders van de onbemande luchtvoertuigen die niet betrokken zijn bij het evenement, omdat zij zich hier niet van bewust zijn. 

De omschrijving van bijeenkomst van mensen zonder verdere precisering maakt het mogelijk dat bestuurders van onbemande luchtvaartuigen oordelen dat er op het ogenblik van de vlucht niet dermate veel mensen aanwezig zijn dat het uit de weg gaan van de mensen onmogelijk is en dus boven grote evenementen vliegen.  

Onbemande luchtvaartuigen boven grote evenementen dienen omwille van de aangehaalde veiligheidsredenen steeds vermeden te worden, zonder dat er daarbij ruimte tot beoordeling wordt overgelaten aan de bestuurder.

Gezien dit aspect niet wordt geregeld door de Europese regelgeving, noch de federale regelgeving is verdere verduidelijking in de lokale regels noodzakelijk en wordt in het gewijzigde artikel 101bis van de code van politiereglementen bepaald dat vliegen boven grote evenementen in de zin van artikel 104, §2 van de code van politiereglementen steeds verboden is. Dit met uitzondering van de gevallen waar het volgens Verordening 2019/947 toegelaten is om boven bijeenkomsten van mensen te vliegen of wanneer men als betrokkene bij het evenement, zoals de organisator of een partner van de organisator, een uitdrukkelijke toelating van de burgemeester heeft verkregen.

Organisatoren van de evenementen en hun partners zijn wel op de hoogte van de aangehaalde risico’s en kunnen in het kader van de toelating van het evenement wel de toelating verkrijgen om met een onbemand luchtvoertuig boven het grote evenement te vliegen, voor zover dit is toegelaten volgens de voorschriften van Verordening 2019/947.

2. Specifieke regelgevingen - Daden van ontucht en prostitutie

Een aantal wijzigingen aan de bepalingen met betrekking tot raamprostitutiepanden en het beheer van deze panden dringen zich op. 

De artikelen 536 en 542 van de code van politiereglementen bevatten verschillende voorschriften om de hygiëne van de werkruimten in raamprostitutiepanden te waarborgen. Om de verspreiding van epidemiologische ziekten te vermijden, zoals het coronavirus COVID-19, schurft en het apenpokkenvirus dient het verplicht te worden om de afwasbare matrashoes na elke klant te reinigen met water en zeep of desinfecterende spray. Indien er gebruik wordt gemaakt van stoffen hoezen, lakens of handdoeken dienen om dezelfde redenen deze hoezen, lakens of handdoeken na elke klant vervangen te worden door propere hoezen, lakens of handdoeken die op minimum 60 graden gewassen werden. Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdhouder om hierin te voorzien. De voorgestelde wijzigingen werden reeds besproken met de betrokken partijen op het laatste eigenaarsoverleg van 22 september 2022.

Hoofdhouders en beheerders van raamprostitutiepanden hebben een unieke positie die in sommige gevallen aanleiding zou kunnen geven tot machtsmisbruik. Zo is het niet ondenkbaar dat zij vanuit hun machtspositie extra’s vragen aan sekswerkers zoals waarborgen voor sleutels, zaken niet terugbetalen, seksuele diensten vragen, enz.. De stad verwacht van hoofdhouders en beheerders integriteit en transparantie. Ten einde deze integriteit en transparantie mede te verzekeren worden in artikel 552 van de code van politiereglementen een aantal voorwaarden voorzien waaraan de hoofdhouders en beheerders van raamprostitutiepanden moeten voldoen, zoals het signaleren van zaken die wijzen op wantoestanden, steeds medewerking verlenen aan de bevoegde diensten, het hanteren van transparante huurprijzen door middel van bijvoorbeeld een prijslijst, enzovoort. 

Ten einde malafide houders en beheerders te mijden, dienen zij overeenkomstig artikel 555 van de code van politiereglementen een aantal documenten te voegen bij hun aanvraag tot aanstelling. Zo wordt onder meer ook een uittreksel van het strafregister overeenkomstig artikel 596, lid 2 Wetboek van Strafvordering gevraagd of een hieraan gelijkwaardig document. Er zijn heel wat eigenaars en beheerders van raamprostitutiepanden met de Nederlandse nationaliteit die dergelijk verzoek tot aanstelling indienen. De mogelijkheid om een gelijkwaardig document te voegen, is reeds voorzien in artikel 555. Thans wordt verduidelijkt dat een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als een gelijkwaardig document kan worden beschouwd. 

Het is tot slot belangrijk dat de stad Antwerpen steeds over de correcte contactgegevens van de hoofdhouders beschikt zodat zij snel kunnen communiceren over maatregelen, controles van het raamprostitutiepand, enzovoort. De hoofdhouder is de eindverantwoordelijke en de contactpersoon van de stad. Hij dient er dan ook voor te zorgen dat elke adreswijziging of andere wijziging van zijn contactgegevens zoals meegedeeld bij de aanvraag steeds wordt doorgegeven aan de stad Antwerpen (artikel 561 code van politiereglementen). Indien zij dit niet doen, vervalt de geschiktheidsverklaring van rechtswege.

3. Openbare veiligheid en vlotte doorgang - Alcoholverbod

Naar aanleiding van aanhoudende overlast en verstoringen van de openbare orde ingevolge de consumptie van alcohol keurde de gemeenteraad op 29 november 2021 een invoering van een alcoholverbod voor het Sint-Jansplein en omgeving goed.

Dit alcoholverbod strekt zich onder meer uit tot een gedeelte van de Trapstraat, de Oranjestraat en het Hortensia Sillisplein, ter hoogte van de Biekorfstraat. De Biekorfstraat maakt op dit ogenblik nog geen deel uit van het geldende alcoholverbod.

Het alcoholverbod wordt ter plaatse aangekondigd door specifieke borden aan de buitenrand van de zone waar het alcoholverbod geldt. 

Thans staat er dergelijk bord opgesteld bij het betreden van het Hortensia Sillisplein. Daar waar er voor de uitbreiding van het alcoholverbod regelmatig alcohol werd geconsumeerd op het Hortensia Sillisplein, stelt de Politiezone Antwerpen vast dat de personen die alcohol consumeren zich hebben verplaatst tot net voorbij de buitenrand van het alcoholverbod en net voorbij het bord ter aankondiging van het alcoholverbod. 

Door deze verplaatsing wordt de Biekorfstraat geconfronteerd met rondhanggedrag van personen die alcohol consumeren en bijhorende overlast zoals lawaai en vervuiling. 

Om die reden dient een gedeelte van de Biekorfstraat mee opgenomen te worden in de zone van het alcoholverbod aan het Sint-Jansplein en omgeving.
Juridische grond

Artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet

De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd:

 1. Alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, hetgeen omvat de reiniging, de verlichting, de opruiming van hindernissen, het slopen of herstellen van bouwvallige gebouwen, het verbod om aan ramen of andere delen van gebouwen enig voorwerp te plaatsen dat door zijn val schade kan berokkenen, of om wat dan ook te werpen dat voorbijgangers verwondingen of schade kan toebrengen of dat schadelijke uitwasemingen kan veroorzaken; voor zover de politie over het wegverkeer betrekking heeft op blijvende of periodieke toestanden, valt zij niet onder de toepassing van dit artikel.
 2. Het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, zoals vechtpartijen en twisten met volksoploop op straat, tumult verwekt in plaatsen van openbare vergadering, nachtgerucht en nachtelijke samenscholingen die de rust van de inwoners verstoren.
 3. Het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals op jaarmarkten en markten, bij openbare vermakelijkheden en plechtigheden, vertoningen en spelen, in drankgelegenheden, kerken en openbare plaatsen.
 4. Het toezicht op een juiste toemeting bij het slijten van waren (waarvoor meeteenheden of meetwerktuigen gebruikt worden) en op de hygiëne van openbaar te koop gestelde eetwaren.
 5. Het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden.
 6. Het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste dieren aanleiding kunnen geven.
 7. Het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast.
Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 119 Nieuwe Gemeentewet: de gemeenteraad maakt de gemeentelijke reglementen van inwendig bestuur en de gemeentelijke politieverordeningen.

Artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet werd gewijzigd door de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. Deze wet trad in werking op 1 januari 2014. Het gewijzigde artikel 119bis bepaalt: de gemeenteraad kan gemeentelijke administratieve straffen en sancties opleggen overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 2 §1 van de wet van 24 juni 2013 bepaalt: de gemeenteraad kan straffen of administratieve sancties bepalen voor de inbreuken op zijn reglementen of verordeningen, tenzij voor dezelfde inbreuken door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie, straffen of administratieve sancties worden bepaald.

Artikel 6 §1 van deze wet bepaalt dat de administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar.

Artikel 45 van deze wet bepaalt dat de schorsing, de intrekking en de sluiting worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen of het gemeentecollege.

Artikel 4 §5 van deze wet bepaalt: indien de gemeenteraad in zijn reglementen of verordeningen de mogelijkheid voorziet om de administratieve geldboete ten aanzien van minderjarigen op te leggen, wint hij vooraf het advies in betreffende dat reglement of die verordening van het orgaan of de organen die een adviesbevoegdheid hebben in jeugdzaken, voor zover het aanwezig is of zij aanwezig zijn in de gemeente.

Beleidsdoelstellingen

3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, CD&V en Open VLD. 

Stemden nee: PVDA.
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan de code van politiereglementen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
15.

2022_GR_00694 - Politiezone Antwerpen - Wijziging drempelbedragen - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
15.

2022_GR_00694 - Politiezone Antwerpen - Wijziging drempelbedragen - Goedkeuring

2022_GR_00694 - Politiezone Antwerpen - Wijziging drempelbedragen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Politiezone Antwerpen schrijft overheidsopdrachten uit vanaf het bedrag van 8.500,00 EUR. De wetgeving inzake overheidsopdrachten laat echter een hogere drempelwaarde toe, zijnde 30.000,00 EUR, voor het tot stand komen van overheidsopdrachten via aanvaarde factuur.

Argumentatie

Artikel 92 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten stelt dat opdrachten van beperkte waarde, met een raming lager dan 30.000,00 EUR, tot stand kunnen komen via een aanvaarde factuur. Artikel 124 van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 inzake plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren stelt dat er geen overheidsopdracht geschreven dient te worden. Indien mogelijk plaatst de aanbestedende overheid zijn opdracht na raadpleging van de voorwaarden van meerdere ondernemers maar zonder dat om de indiening van offertes moet worden verzocht. Het bewijs van die raadpleging moet door de aanbestedende overheid geleverd kunnen worden.

Politiezone Antwerpen vraagt om de drempelwaarde te mogen hanteren zoals vastgelegd in de wetgeving inzake overheidsopdrachten om een verlaging van de werklast voor de dienst aankoop en snellere doorlooptijden met betrekking tot bestellingen te kunnen realiseren. Opdrachten met een waarde tussen 8.500,00 EUR en 30.000,00 EUR worden nog steeds voorgelegd aan het college.

Juridische grond

Artikel 92 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten van beperkte waarde.

Artikel 124 van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten van beperkte waarde binnen de  klassieke sectoren.

Regelgeving: bevoegdheid

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V, dat bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van goederen en inkomsten van de lokale politie.

Koninklijk Besluit over het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie (ARPC): artikelen 54-60 handelen over de vastleggingen en de aanrekening van de uitgaven en de kosten met betrekking tot de lokale politie.

Op grond van artikel 8 van het Algemeen Reglement op de boekhouding van de politiezone (ARPC) is elke aankoop op de buitengewone begroting bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad keurt de aankoopprocedure goed en kan de gunning delegeren aan het college.

Op grond van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet stelt het college de gunningsprocedure in en gunt zij de opdracht.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed dat het bedrag voor opdrachten van beperkte waarde wordt gelijk gesteld met de drempelwaarde die werd vastgelegd in de wetgeving inzake overheidsopdrachten, zijnde 30.000,00 EUR en dat Politiezone Antwerpen hiervoor opdrachten tot stand mag laten komen via een aanvaarde factuur, na raadpleging van meerdere ondernemers indien mogelijk.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
16.

2022_GR_00698 - Ondersteuning. Gelijke kansen - Wel Jong vzw en Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
16.

2022_GR_00698 - Ondersteuning. Gelijke kansen - Wel Jong vzw en Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

2022_GR_00698 - Ondersteuning. Gelijke kansen - Wel Jong vzw en Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) het aangepast meerjarenplan goed. Daarin werd geen nominatieve ondersteuning opgenomen voor Wel Jong  vzw, Kammerstraat 22, 9000 Gent, ondernemingsnummer 0471.513.436 en voor het Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen (UZA), Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem, ondernemingsnummer 0874.619.603 . 

Wel Jong vzw organiseert van 23 tot 27 november 2022 een 'Wel jongerencongres' in Antwerpen. Daarmee wil Wel Jong vzw sensibiliseren rond seksuele en genderdiversiteit en aan de hand van workshops, activiteiten en theater  LGBTQ+ jongeren de kans geven om elkaar te ontmoeten. Op woensdag 23 november 2022 staat het congres geheel in teken van het jeugdwerk. Wel Jong vzw vraagt of de stad Antwerpen dit congres wil ondersteunen.

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (UZA) bestaat in 2022 één jaar. Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (UZA) wil via een symposium in Antwerpen aandacht vragen voor slachtoffers van seksueel geweld en bruggen slaan tussen zorgpartners. Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (UZA) vraagt of de stad Antwerpen dit symposium wil ondersteunen.

Argumentatie

De stad Antwerpen  wil een plek zijn waar elke bewoner zich 100% Antwerpenaar kan voelen, ongeacht gender, leeftijd, levensbeschouwing of religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of beperking. Wel Jong vzw en Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen (UZA) dragen bij aan deze doelstellingen en ontvangen daarom een ondersteuning. 

Er wordt een afsprakennota afgesloten met Wel Jong vzw voor de organisatie van het 'Wel Jongerencongres' van 23 tot 27 november 2022 in Antwerpen. Dit congres staat in het thema van “De gedeelde strijd” waarbij de intersectionele benadering van het jeugdwerk centraal staat. Hierbij komen kruispunten zoals seksualiteit, genderidentiteit of expressie, afkomst, religie en zo meer aan bod. 

Er wordt een afsprakennota afgesloten met Zorgcentrum na Seksueel Geweld Antwerpen (UZA) voor de organisatie van een symposium naar aanleiding van hun 1-jarig bestaan. Via dit symposium wil het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (UZA) delen wat er ondertussen verwezenlijkt is en de gelegenheid aangrijpen  om samen met de stakeholders na te denken over de toekomst. Er zijn het laatste jaar ongeziene bruggen geslagen tussen zorgpartners, politie en parket om slachtoffers van acuut seksueel geweld allesomvattende, gespecialiseerde zorg te kunnen bieden. En dit alles onder één warm en veilig dak.

De bedrijfsdirecteur zal de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota  die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Deze afsprakennota bevat bepalingen over, onder meer, het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.

Voor deze toewijzing zal een ika-light uitgevoerd worden met volgende verschuiving

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder - project

5403520000

2HMS070201A00000

6141

486.899,44

7.500,00 EUR

479.399,44 EUR

NVT

5403520000

2HMS070301A00000

6496800

0,00 EUR

3.000,00EUR

3.000,00 EUR

Wel Jong vzw - 

Organisatie Wel Jongerencongres

5403520000

2HMS070301A00000

6496800

0,00 EUR

4.500,00 EUR

4.500,00 EUR

Zorgcentrum na Seksueel Geweld (UZA) - Organisatie Symposium


Juridische grond

De Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

De gemeenteraad is op grond van artikel 41, lid 2, 23° van het Decreet lokaal bestuur bevoegd om nominatieve subsidies toe te kennen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS07 - Gelijke kansen
2HMS0703 - Holebi's en transgender

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 3.000,00 EUR nominatief toe te kennen aan Wel Jong vzw, Kammerstraat 22, 9000 Gent, ondernemingsnummer BE 0471.513.436.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist om de ondersteuning van 4.500,00 EUR nominatief toe te kennen aan Zorgcentrum na Seksueel Geweld (UZA), Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem, ondernemingsnummer BE 0874.619.603.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
17.

2022_GR_00706 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Kiddo's vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
17.

2022_GR_00706 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Kiddo's vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

2022_GR_00706 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Kiddo's vzw. Nominatieve toekenning krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Met dit besluit wordt de lijst van nominatieve toekenningen aangepast in functie van de nieuwe maatschappelijke noden. 

Argumentatie

De stad Antwerpen wil de sociale cohesie in de wijken versterken via de uitbouw van een netwerk van organisaties gericht op kleinschalige ontmoeting. De stad Antwerpen wil ook inzetten op de bevordering van maatschappelijke participatie van kansengroepen. 

Kiddo's vzw draagt bij aan deze doelstellingen en ontvangt daarom een ondersteuning. 

Er wordt een afsprakennota afgesloten met Kiddo's vzw voor de heropstart van hun werking op de nieuwe locatie op het Koxplein te Borgerhout. Hierdoor kunnen ze de noodzakelijk ondersteuning aan hun klanten onverminderd blijven garanderen.

De ondersteuning wordt toegekend onder de voorwaarden opgenomen in een afsprakennota. Deze bevat bepalingen over de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project.

Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder - project

5403520000

2HMS060201A00000

6496800

Het Huis vzw6.500,00 EUR- 5.000,00 EUR1.500,00  EUR

Kiddo's vzw - 

Heropstart werking KoxpleinJuridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, tweede lid 23° van het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS06 - Samenlevingsopbouw en erediensten
2HMS0602 - Verenigingen ondersteunen
2HMS060201 - Professionele sociale en jeugdwerkpartners als actor in wijkwerking op maat

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning goed voor een ondersteuning van 5.000,00 EUR aan Kiddo's vzw, Turnhoutsebaan 92, 2140 Borgerhout - ondernemingsnummer 0769.255.431,  voor het uitvoeren van het project 'Heropstart werking Koxplein'.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
18.

2022_GR_00691 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - KU Leuven en Karel de Grote Hogeschool vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
18.

2022_GR_00691 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - KU Leuven en Karel de Grote Hogeschool vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring

2022_GR_00691 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - KU Leuven en Karel de Grote Hogeschool vzw. Aanpassing nominatief krediet 2022 en 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) keurde het college de principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op het exploitatiebudget aan derden goed.

Op 22 oktober 2021 (jaarnummer 8524) keurde het college de afsprakennota goed met KU Leuven en Karen de Grote Hogeschool voor het uitvoeren van het eerste onderzoekjaar van een praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen. De goedkeuring van een verder zetting van het onderzoek in een tweede onderzoekjaar zou na positieve evaluatie van het eerste onderzoekjaar in het najaar 2022 ter goedkeuring worden voorgelegd.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Met dit besluit wordt de lijst van nominatieve toekenningen aangepast in functie van de nieuwe maatschappelijke noden. 

Argumentatie

De afsprakennota voor de ondersteuning van het eerste onderzoekjaar van het 'Praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen', die liep van 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022,  kan eenmalig worden verlengd met een tweede onderzoeksjaar mits positieve evaluatie en goedkeuring door de ondersteuningsverstrekker.

De KU Leuven en KdG Hogeschool leverden ondertussen het rapport op over het eerste onderzoekjaar van het 'Praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen'. Het rapport biedt relevante en nuttige inzichten die uit het onderzoek zijn voort gekomen, en waarmee concreet aan de slag kan worden gegaan binnen het samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen om de werking en effectiviteit te verbeteren. Op basis van deze positieve evaluatie, zal een afsprakennota voor ondersteuning van het tweede onderzoekjaar aan het college van burgemeester en schepenen worden voorgelegd.

Voor het tweede onderzoekjaar hebben de ontvangers, wegens de gestegen loonkosten, een extra ondersteuning gevraagd ten opzichte van het initieel ingediende projectvoorstel, namelijk 28.840,00 EUR per ontvanger in plaats van 25.000,00 EUR. In totaal komt dit op 57.680,00 EUR in plaats van de initieel voorziene 50.000,00 EUR voor het tweede onderzoekjaar.

De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen door het college worden opgenomen in een afsprakennota voor het tweede onderzoeksjaar. Deze afsprakennota bevat bepalingen over onder meer:  het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, en de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvanger zal worden uitgevoerd.  

Exploitatietoelage aan KU leuven en Karel de Grote Hogeschool vzw:

Budgetplaats 

Functiegebied

Budgetpositie

Project

Uitvoerder

Budget 2022

Budget 2023

5402505000

2HMS040201A00000

6496800

Praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen - 2e onderzoeksjaar (2022-2023)

KU Leuven

14.420,00 EUR

14.420,00 EUR
5402505000
2HMS040201A00000
6496800

Praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen - 2e onderzoeksjaar (2022-2023)


KdG Hogeschool vzw14.420,00 EUR
14.420,00 EUR


Deze toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

Budgetjaar

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Uitvoerder

Oorspronkelijk bedrag

Wijziging

Nieuw bedrag

Toewijzing aan uitvoerder - project

2022

5402505000

2HMS040201A00000

6496800

nog te bepalen30.000,00 EUR -3.840,00 EUR26.160,00 EUR

/

2022
5402505000
2HMS040201A00000
6496800
KU Leuven25.000,00 EUR
+1.920,00 EUR
26.920,00 EUR
Praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen
2022

5402505000

2HMS040201A00000

6496800

KdG Hogeschool vzw
25.000,00  EUR

+1.920,00 EUR

26.920,00  EURPraktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen
20235402505000
2HMS040201A00000
6496800
nog te bepalen61.200,00 EUR-3.840,00 EUR
57.360,00 EUR/
2023
5402505000

2HMS040201A00000

6496800

KU Leuven12.500,00 EUR


+1.920,00 EUR


14.420,00  EUR

Praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen
20235402505000
2HMS040201A00000
6496800
KdG Hogeschool vzw
12.500,00 EUR


+1.920,00 EUR

14.420,00  EUR

Praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1 Gezin 1 Plan Groot Antwerpen
Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen is van toepassing.

Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, tweede lid 23° van het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0402 - De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren.
2HMS040201 - Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning goed aan KU Leuven, Oude markt 13, 3000 Leuven, OND 0419 052 173, voor een ondersteuning van het 'praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1G1P Groot Antwerpen' voor:

 • budgetjaar 2022: 26.920,00 EUR (12.500,00 EUR voor de tweede schrijf van het eerste onderzoekjaar; 14.420,00 EUR voor de eerste schijf van het tweede onderzoekjaar);
 • budgetjaar 2023: 14.420,00 EUR.

Artikel 2

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning goed aan KdG Hogeschool, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, OND 0458 402 105, voor een ondersteuning van het 'praktijk- en actiegericht onderzoek naar de implementatie en impact van 1G1P Groot Antwerpen' voor:

 • budgetjaar 2022: 26.920,00 EUR (12.500,00 EUR voor de tweede schrijf van het eerste onderzoekjaar; 14.420,00 EUR voor de eerste schijf van het tweede onderzoekjaar);
 • budgetjaar 2023: 14.420,00 EUR.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
19.

2022_GR_00692 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Welzijnskansen. Voedselhulporganisaties. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
19.

2022_GR_00692 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Welzijnskansen. Voedselhulporganisaties. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

2022_GR_00692 - Ondersteuning. Harmonieuze stad - Welzijnskansen. Voedselhulporganisaties. Aanpassing nominatief krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 27 november 2015 (jaarnummer 9823) keurde het college de principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op het exploitatiebudget aan derden goed.

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 28 juni 2021 (jaarnummer 429) keurde de gemeenteraad de nieuwe versie van het ondersteuningsreglement voedselhulp goed.

Met dit besluit wordt de lijst van nominatieve toekenningen aangepast in functie van de nieuwe maatschappelijke noden. 

Argumentatie

De stad zet de strijd tegen armoede verder. Dit project draagt bij aan deze doelstelling.

De werking van de bestaande voedselbedelingen en sociale kruideniers is in het gedrang gekomen door:

 • enerzijds de toename van het aantal burgers die hun inkomen zagen verminderen waardoor zij ook een beroep moeten doen op voedselhulp;
 • anderzijds door de stijging van de voedselprijzen en de daling van de voedselstromen bestemd voor voedselhulp. 

Er is een grote nood aan bijkomende ondersteuning  bij de verschillende voedselhulporganisaties, zowel voor diegenen die zijn ingestapt als diegenen die niet zijn ingestapt in het reglement.

Met deze bijkomende noodondersteuning wil de stad tegemoetkomen aan de stijgende noden. Dit in de volgende vorm: 

 1. Voedselhulporganisaties helpen om hun rol te vervullen door de aankoop van voedings- en hygiënische producten.
 2. De kwaliteit van voedselhulporganisaties verbeteren voor mensen in armoede in de vorm van inzetten op warm onthaal, ontmoeting, keuzevrijheid en voedselverspilling vermijden.
 3. Bestaande en nieuwe vrijwilligers ondersteunen.

De aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning zullen door de bedrijfsdirecteur worden opgenomen in afsprakennota's met daarin bepalingen over onder meer: het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten ervan, de inhoud, uitvoering en verantwoording van het project dat door de ontvangers zal worden uitgevoerd.

De verdeling van de bijkomende noodondersteuning wordt gemaakt op basis van het aantal begunstigden, meer bepaald het aantal gezinnen die per voedselhulporganisatie worden geholpen. Er wordt een verschil gemaakt tussen een klein (< 100 begunstigden), midden (> 100 begunstigden) en groot (> 500 begunstigden) bereik van de verschillende organisaties.

Exploitatieondersteuning aan onderstaande partners in het kader van voedselhulp:

Budgetplaats

Functiegebied

Budgetpositie

Project

Uitvoerder

Budget

Ondernemingsnummer

5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Tele-Dienst VZW

3.550,00 EUR

BE0408.474.720


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Onthaal Sint Antonius van Padua VZW

6.000,00 EUR

BE0646.941.597


5402505000

2HMS050101A00000

6496800 

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Welzijnsschakels vzw
(Voedselhulp Wederzijds Kristus Koning)

3.550,00 EUR

BE0458.084.478


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Zenith VZW

6.000,00 EUR

BE0448.666.669


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Club De Grijze Kat VZW

3.550,00 EUR

BE0409.930.809


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

De Toevlucht VZW

6.000,00 EUR

BE0453.976.331


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

S.O.S Hamin VZW

6.000,00 EUR

BE0440.666.446


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Al-Ikram VZW

6.000,00 EUR

BE0827.384.561


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

C Dienst VZW

6.000,00 EUR

BE0416.016.271


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Moeders voor Moeders VZW

6.000,00 EUR

BE0452.975.944


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Buurthuis Stroboertje VZW

6.000,00 EUR

BE0812.338.079


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

SINT-VINCENTIUS A PAULOVERENIGING, PROVINCIALE RAAD VAN ANTWERPEN

3.550,00 EUR

BE0836.054.480


5402505000

2HMS050101A00000

6496480

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Kerkfabriek Heilig Sacrament Berchem

(Sint-Vincentius VZW-Heilig Sacrament VZW)

2.683,33 EUR

BE0211.233.831


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Welzijnsschakel Wilrijk VZW

3.550,00 EUR

BE0732.840.542


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Welzijnsschakel Hoboken VZW

6.000,00 EUR

BE0897.689.666


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Leger des Heils VZW

2.683,34 EUR

BE0416.251.744


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Polderhart VZW

2.683,33 EUR

BE0783.787.615


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Filet Divers VZW

6.000,00 EUR

BE0810.084.810


5402505000
2HMS050101A000006496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties
Solidariteit Eva VZW3.550,00 EUR

BE0413.518.225


5402505000

2HMS050101A00000

6496800

Ondersteuning voedselhulporganisaties

Sociaal Winkelpunt vzw

 • Sociale kruidenier Kiel
 • Sociale Kruidenier 't Winkeltje
 • Sociale Kruidenier Deurne

10.650,00 EUR

BE0829.292.590
Voor deze ondersteuning wordt er met een IKA-light 2.683,33  EUR verschoven:

BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieJaar SubsidieOorspronkelijk bedragWijzigingNieuw bedragToewijzing aan
54025050002HMS050101A0000064968002022SUB_NR2.833.036,80 EUR-2.683,33 EUR2.830.353,47 EUROndersteuning voedselhulporganisatie Kerkfabriek Heilig Sacrament te Berchem
54025050002HMS050101A0000064964802022SUB_NR0,00 EUR+ 2.683,33  EUR2.683,33 EUROndersteuning voedselhulporganisatie Kerkfabriek Heilig Sacrament te Berchem


Bovenstaande toewijzing kan uitgevoerd worden door onderstaande wijziging:

BudgetplaatsFunctiegebiedBudgetpositieJaar SubsidieOorspronkelijk bedragWijzigingNieuw bedragToewijzing aan
54025050002HMS050101A0000064968002022SUB_NR367.450,86 EUR-100.000,00 EUR 267.450,86 EURReglement voedselhulp
54025050002HMS050101A000006496800/64964802022SUB_NR0,00 EUR+ 100.000,00 EUR100.000,00 EUROndersteuning voedselhulporganisaties
Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige ondersteuningen is van toepassing.

Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 41, tweede lid 23° van het decreet lokaal bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het toekennen van nominatieve subsidies.

Algemene financiële opmerkingen

Om de geldelijke ondersteuning te bekomen mag de uitvoerder geen openstaande, niet-betwiste vervallen schulden hebben ten aanzien van de stad.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS05 - Armoedebestrijding
2HMS0501 - De stad zet de strijd tegen armoede verder
2HMS050101 - We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de nominatieve toekenning goed aan onderstaande partners:


OrganisatieAdresOndernemingsnummerBedrag
1.Tele-Dienst vzwSchermersstraat 7, 2000 Antwerpen
0408 474 720
3.550,00 EUR
2.Onthaal Sint Antonius van Padua VZW
Paardenmarkt 109, 2000 Antwerpen
0646 941 597
6.000,00 EUR
3.Welzijnsschakels vzw
(Voedselhulp Wederzijds Kristus Koning)
Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel
0458 084 478
3.550,00 EUR
4.Zenith VZW
Biekorfstraat 92, 2060 Antwerpen
0448 666 669
6.000,00 EUR
5.Club De Grijze Kat VZW
Damplein 12, 2060 Antwerpen
0409 930 809
3.550,00 EUR
6.De Toevlucht VZW
Poederleeseweg 5, 2290 Vorselaar
0453 976 331
6.000,00 EUR
7.S.O.S Hamin VZW
Leeuwlantstraat 129, 2100 Antwerpen
0440 666 446
6.000,00 EUR
8.Al-Ikram VZW
Laar 72, 2140 Antwerpen
0827 384 561
6.000,00 EUR
9.Compagnons Depanneurs – C. Dienst VZW
Ijskelderstraat 37, 1060 Sint-Gillis (Brussel)
 0416 016 271
6.000,00 EUR
10.Moeders voor Moeders VZW
Helmstraat 87/89, 2140 Antwerpen
0452 975 944
6.000,00 EUR
11.Buurthuis Stroboertje VZW
Bredabaan 531, 2170 Antwerpen
0812 338 079
6.000,00 EUR
12.SINT-VINCENTIUS A PAULOVERENIGING, PROVINVIALE RAAD VAN ANTWERPEN
Sint-Paulusstraat 22, 2000 Antwerpen
0836 054 480
3.550,00 EUR
13.Kerkfabriek Heilig Sacrament VZW
Pervijzestraat 52, 2600 Antwerpen
0211 233 831
2.683,33 EUR
14.Welzijnsschakel Wilrijk VZW
Koornbloemstraat 57, 2610 Antwerpen
0732 840 542
3.550,00 EUR
15.Welzijnsschakel Hoboken VZW
Broydenborglaan 2-1, 2660 Antwerpen
0897 689 666
6.000,00 EUR
16.Leger des Heils VZW (Oeuvres Sociales de l'Armée du Salut en Belgique)
Nieuwe Graanmarkt 34, 1000 Brussel
0416 251 744
2.683,34   EUR
17.Polderhart VZW
Antwerpsebaan 251, 2040 Berendrecht
0783 787 615
2.683,33 EUR
18.Filet Divers VZW
Rolwagenstraat 49, 2018 Antwerpen
0810 084 810
6.000,00 EUR
19.EVA-Centrum vzw, (Solidariteit Eva)
Kattenberg 54, 2180 Antwerpen
0413 518 225
3.550,00 EUR
20.Sociaal Winkelpunt vzw (Sociale kruidenier Kiel)
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
(vestiging 
0829 292 590
3.550,00 EUR
21.Sociaal Winkelpunt vzw
 (Sociale kruidenier 't Winkeltje)
Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
0829 292 590
3.550,00 EUR
22.Sociaal Winkelpunt vzw (Sociale kruidenier Deurne)

Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen
0829 292 590
3.550,00 EUR


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
20.

2022_GR_00675 - Omgevingsvergunning. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022073314. Laaglandlaan ZN , Laarsebaan ZN. District Merksem - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
20.

2022_GR_00675 - Omgevingsvergunning. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022073314. Laaglandlaan ZN , Laarsebaan ZN. District Merksem - Goedkeuring

2022_GR_00675 - Omgevingsvergunning. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022073314. Laaglandlaan ZN , Laarsebaan ZN. District Merksem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022073314

Gegevens van de aanvrager:

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel met als adres Sint-Pietersvliet 7 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

fietsverbinding tussen Laaglandlaan en Laarsebaan te 2170 (Merksem) Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 41 sectie B nrs. 1B en 11A

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

aanleggen van een fietsverbinding tussen de F14 en de Laaglandlaan

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          er werd geen relevante voorgeschiedenis teruggevonden.

 

Geacht vergunde toestand

-          buurtweg tussen de volkstuintjes en sportvelden ten zuiden en de landbouwvelden aan de noordzijde;

 • loopt van west (pijpenkop van de Laarsebaan) naar oost (Laaglandlaan);
 • een onverharde weg;
 • beek naast de weg.

 

Bestaande toestand

-          conform vergund geachte toestand.

 

Nieuwe toestand

-          fietsverbindingsweg tussen de pijpenkop (Laarsebaan) en het bovenlokaal fietsnetwerk (Laaglandlaan);

 • dubbel fietspad van 3 m breed in roodbruine asfalt met een betonnen boordstenen;
 • lengte fietspad circa 685 m;

-          ontdubbeling fietspad over circa 30 m ter hoogte van laatste weidetoegang;

tot deze ontdubbeling zijn landbouwvoertuigen via de Laaglandlaan toegelaten;

 • fundering van circa 0,50 m berekend op zwaardere belasting landbouwvoertuigen;
 • berm van 0,50 m aan weerszijden;
 • ontharding pijpenkop met aanplanting van 4 hoogstammige bomen.

 

Inhoud van de aanvraag

-          aanleggen van een fietsverbinding tussen Laaglandlaan en pijpenkop Laarsebaan;

-          ontharden van de pijpenkop op de Laarsebaan.

Argumentatie

Adviezen met betrekking tot de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

13 juli 2022

1 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

AQUAFIN NV

13 juli 2022

15 juli 2022

Geen advies

Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur)/ Dept. Landbouw en Visserij, buitendienst Antwerpen

13 juli 2022

30 augustus 2022

Gunstig

Politiezone Antwerpen/ Centrale Preventie

13 juli 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag


Politiezone Antwerpen/ Verkeerspolitie

13 juli 2022

29 juli 2022

Geen bezwaar

Provincie Antwerpen/ Dienst Integraal Waterbeleid

13 juli 2022

1 september 2022

Gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij

13 juli 2022

26 juli 2022

Geen advies

Water-link

13 juli 2022

15 juli 2022

Geen advies

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Maatschappelijke Veiligheid/ Sociale Interventie/ Projecten

13 juli 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

13 juli 2022

1 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

13 juli 2022

14 juli 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit/ Oosterweelverbinding

13 juli 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

13 juli 2022

8 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Archeologie

13 juli 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Stadsontwikkeling/ Publieke Ruimte

13 juli 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Toetsing aan de doelstellingen en principes van het gemeentewegendecreet

 

De aanvraag betreft de aanleg van een fietspad tussen de Laarsebaan en Chemin nr. 15 volgens de Atlas der Buurtwegen. Hierbij wordt het tracé van het bestaande pad gevolgd.

 

Het rooilijnplan/ innameplan ‘F9 rooilijn-innameplan_10_06_2022’ maakt de nieuwe situatie duidelijk. Twee loten (lot 1 en lot 2) met een totale oppervlakte van 657 m² worden overgedragen aan het openbaar domein.

 

Het rooilijnplan bevat geen berekening van de eventuele waardevermindering of waardevermeerdering van de gronden ten gevolge van de wijziging van de gemeenteweg overeenkomstig artikel 28 van het gemeentewegendecreet.

 

Voorliggende aanvraag kadert in het project Oosterweel. Tijdens de werken aan Oosterweel ontstaat er hinder voor het autoverkeer tussen Antwerpen en de noordelijke districten/gemeenten (Ekeren, Kapellen, Brasschaat …).

 

Door middel van alternatieve verplaatsingsmogelijkheden – zoals de fiets en het openbaar vervoer- aan te bieden, wordt deze hinder mogelijks beperkt en kaderen de werken in het algemeen belang.

 

Om de vlotte fietsverbinding te realiseren worden de bestaande paden zoveel mogelijk ingeschakeld en verder geoptimaliseerd, zowel in afmetingen als in materialen. Dit kadert in de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen.

 

Het ontwerp omvat het heraanleggen van een onverhard pad dat de verbinding maakt tussen de pijpekop, op het einde van de Laarsebaan, en de Laaglandlaan.

 

Het pad wordt omgevormd tot een overzichtelijk fietspad – over een lengte van circa 685 m – die de verkeersveiligheid voor de fietsers optimaliseert.

 

Ter hoogte van de laatste weidetoegang wordt het fietspad ontdubbeld om het verder gebruik door landbouwvoertuigen te stoppen.

 

Voor het aanleggen van de straat wordt gekozen in roodbruine asfalt met een betonnen boordsteen wat in overeenstemming is met het beeld van een fietspad. De geplande werken hebben een gunstig effect op de beeldkwaliteit. Aan weerszijden van het fietspad worden vlakke bermen voorzien.

 

Voor dit dossier werd voor de verlichting een dossier opgestart bij Fluvius onder SWPR13166.

Op de as worden 23 lichtpalen 4 meter hoog voorzien. De aanvraag biedt dus voldoende veiligheid over de hele traject.

 

In verband met het deels dubbelgebruik door fietsers en landbouwvoertuigen heeft de dienst mobiliteit geen advies gegeven. Aangezien dit dubbel gebruik maar een klein gedeelte is van het traject, kan dit gunstig worden geadviseerd.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 31 en 32 van het Omgevingsvergunningsdecreet stellen dat als de vergunningsaanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de gemeenteraad een beslissing over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein, neemt voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

15 juni 2022

Volledig en ontvankelijk

13 juli 2022

Start 1e openbaar onderzoek

26 juli 2022

Einde 1e openbaar onderzoek

24 augustus 2022

Beslissing toepassing administratieve lus

20 september 2022

Start laatste openbaar onderzoek

29 september 2022

Einde laatste openbaar onderzoek

28 oktober 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

28 november 2022

Uiterste beslissingsdatum

25 december 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Administratieve lus

Op de aanvraag werd een administratieve lus toegepast, omwille van de volgende reden(en):

 

De affiche werd niet aangeplakt uiterlijk op de dag voor de begindatum van het openbaar onderzoek en tot en met de laatste dag daarvan conform de bepalingen van artikel 20 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

 

De stappen in de procedure die verkeerd gelopen zijn werden opnieuw uitgevoerd om te voorkomen dat de eindbeslissing over de aanvraag vernietigd wordt omwille van de vastgestelde procedurefout(en).

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 2 openbare onderzoeken.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

26 juli 2022

24 augustus 2022

0

0

0

0

29 september 2022

28 oktober 2022

0

0

0

0

 

Er werden geen bezwaren met betrekking tot de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg ontvangen.

Besluit

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed.
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het volledig aanvraagdossier en de bijhorende plannen voor wat betreft de ‘aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg’.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan het bijgevoegd rooilijnplan ‘F9 rooilijn-innameplan_10_06_2022’.

Artikel 3

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de ligging, breedte en uitrusting van de Laarsebaan en Chemin nr. 15.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
21.

2022_GR_00676 - Omgevingsvergunning hogere overheid. Aanleg, wijziging van een gemeenteweg - OMV_2022087290. Eksterlaar ZN. District Deurne - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
21.

2022_GR_00676 - Omgevingsvergunning hogere overheid. Aanleg, wijziging van een gemeenteweg - OMV_2022087290. Eksterlaar ZN. District Deurne - Goedkeuring

2022_GR_00676 - Omgevingsvergunning hogere overheid. Aanleg, wijziging van een gemeenteweg - OMV_2022087290. Eksterlaar ZN. District Deurne - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen voor beslissing over de zaak van de wegen.

 

Projectnummer:

OMV_2022087290

Gegevens van de aanvrager:

Antwerpen met als adres Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen en de heer Johan Pieraerts met als adres Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Eksterlaar ZN te 2100 Deurne (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 31 sectie B nrs. 389P3 en 390G3

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

heraanleggen van Eksterlaar (tussen de Constant Jorislaan en de August van Putlei) en aansluiting met aangrenzende straten

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis 

 • er werd geen relevante voorgeschiedenis teruggevonden.

 

Vergunde en huidige toestand

 • functie: wegenis met fiets- en voetpaden;
 • afmetingen: rijweg deels circa 9 m breed en deels circa 5,60 m breed.

 

Nieuwe toestand

 • functie: wegenis met fiets- en voetpaden, parkeerstroken en groenaanplantingen;
 • afmetingen:
  1. rijweg van 6 m breed;
  2. aan beide kanten van de rijweg: parkeerstrook van 2 m breed, fietspaden van 2 m breed en voetpaden van circa 2 m breed;
 • inrichting:
  1. wegenis Eksterlaar heraangelegd naar een dubbelrichtingsstraat voor auto’s en bussen (6 m) met aan beide zijden een fietspad en voetpad gescheiden van de wegenis door een parkeerstrook;
  2. verhoogd kruispuntinrichting aan de August van Putlei;
  3. speelaanleiding in groene ruimtes met een aantal zitbanken;
 • afwerking van de weg:
  1. rijweg uitgevoerd in bitumineuze verharding;
  2. parkeerstroken in kasseien;
  3. fietspaden in rode bitumineuze verharding;
  4. voetpaden in betonstraatstenen.

 

Inhoud van de aanvraag 

 • heraanleggen van wegenis Eksterlaar;
 • aanpassen van de rooilijn; 
 • aanleggen van een verhoogd kruispuntinrichting aan de August van Putlei; 
 • voorzien van groene ruimtes.

 

 

Argumentatie

Adviezen met betrekking tot de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Politiezone Antwerpen/ Verkeerspolitie

9 september 2022

15 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 


Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen met betrekking tot de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg


Algemene bouwverordening

Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening.


Toetsing aan de doelstellingen en principes van het gemeentewegendecreet

 

De aanvraag beoogt het heraanleggen van bestaande weginfrastructuur aan Eksterlaar tussen Constant Jorislaan en de August van Putlei. De aanvraag gaat gepaard met de aanleg van een gemeenteweg en bevat een rooilijnplan ‘20220215_11635_BA_Rooilijnplan’.

 

De straat wordt heraangelegd tot een leefbare woonstraat met meer aandacht voor groen. 

De rijweg wordt uitgevoerd in bitumineuze verharding, de parkeerstroken in kasseien en de fietspaden in rode verharding. Er worden ruime voetpaden voorzien in betonstraatstenen.

 

De gehanteerde materialen zijn karakteristiek voor dit type van inrichting van de openbare ruimte. Het project is qua uitzicht en materialisatie inpasbaar in zijn ruimtelijke context. De straat blijft het dubbelrichtingsverkeer houden. De rijbaan zelf wordt 6 m breed, waarnaast aan beide zijden parkeerstroken en een voet- en fietspad worden ingericht.

 

Er worden groene ruimtes met spel en zitbanken voorzien, zodat een aangename woonstraat kan gecreëerd worden. Gelet op de ligging in een voldoende ontwikkeld woongebied is de functie van de weg inpasbaar in de omgeving.

 

Het rooilijnplan bevat geen berekening van de eventuele waardevermindering of waardevermeerdering van de gronden ten gevolge van de aanleg van de gemeenteweg overeenkomstig artikel 28 van het gemeentewegendecreet.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 31 en 32 van het Omgevingsvergunningsdecreet stellen dat als de vergunningsaanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de gemeenteraad een beslissing over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein, neemt voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag.

Fasering

Procedurestap

Datum

Start openbaar onderzoek

20 september 2022

Einde openbaar onderzoek

19 oktober 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

28 november 2022

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

20 september 2022

19 oktober 2022

0

0

0

4

 

Bespreking van de bezwaren met betrekking tot de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg

 

Versmalling wegenis: 

Het is opvallend dat de zijwegen van Eksterlaar smaller worden, maar dat de afslag aan het kruispunt met de August Van Putlei richting noordoosten erg breed blijft. Smalle kruispunten als verkeersvertragende maatregel en om sluipverkeer af te weren, zijn op zich prima, maar dit moet consequent in de hele wijk gebeuren. Anders weert men sluipverkeer uit de ene straat om het in de andere straat uit te nodigen. Iets gelijkaardigs heeft men ook moeten vaststellen met de komst van de fietsstraat en de knip in de August Van Putlei, die het doorgaand verkeer en sluipverkeer niet zozeer naar hoofdwegen als de Borsbeeksesteenweg heeft afgeleid, maar gewoon naar elders in de woonwijk, met name het Eksterlaar en de Mortselsesteenweg. Kortom, als men de kruispunten gaat versmallen, dan moet men de afslag richting noordoosten ook versmallen om te voorkomen dat het Eksterlaar des te meer een geliefde route voor sluipverkeer wordt.

Beoordeling:

Het bezwaar is niet gegrond.

Het verkleinen van de kruispunten gebeurt in de eerste plaats om de oversteekbeweging van de voetganger zo klein mogelijk te maken zodat de voetgangers zo veilig mogelijk kunnen oversteken. Op de afslag richting noordoosten rijdt in beide richtingen een bus. In de bochten heeft de straat een bochtverbreding nodig zodat de 2 bussen elkaar kunnen kruisen. De afstand tussen de 2 bochten is hier niet lang. Om de straat (en het kruispunt) hier op een juiste manier te versmallen, zou de straat heraangelegd moeten worden tot na de bocht (nr. 167). Er is beslist om op de bestaande toestand aan te sluiten.

 

Grindpaden: 

In het 'Overzichtsplan bestaande toestand' staan de 2 kiezelpaden die van Hof Nieles naar Eksterlaar lopen niet ingetekend. Ook in het 'Overzichtsplan nieuwe toestand' wordt hiermee geen rekening gehouden en staat er gewoon gras ingetekend. Het is niet duidelijk of de kiezelpaden verdwijnen, dan wel (ingekort) blijven bestaan. Dat laatste zou het meest logische zijn. Maar op basis van de voorliggende plannen weet men niet hoe ze zullen aansluiten op de nieuwe toestand. Best laat men het oostelijke kiezelpad uitkomen waar het kruispunt verhoogd is en laat men het aansluiten op het zebrapad aldaar, als dat er mag komen. Indien nodig kan men het zebrapad breder maken opdat het kiezelpad erop zou aansluiten.

Beoordeling:

Het bezwaar is gegrond.

De stedelijke dienst Publieke Ruimte adviseert dat bij de uitvoering van de werken de halfverharde paden uit het project behouden zullen blijven.

 

Verbetervoorstel: 

Dit is geen bezwaarschrift, maar wel een verbetervoorstel. Op de nieuwe plannen zijn de 2 bestaande grindpaden die de aansluiting vormen met de nieuwbouwwijk Eksterlaar niet getekend en wordt er hier bijgevolg geen rekening mee gehouden, wat jammer is. Hier passeren dagelijks veel voetgangers, maar vooral veel fietsers. Vooral de aansluiting met het tweede grindpad (dichtst bij Borsbeek, rode pijl op tekening in bijlage) baart mij zorgen. Fietsers die uit dit pad komen botsen volgens het nieuwe plan recht op een boom en een groenperk en vinden geen aansluiting met het nieuwe fietspad. Deze grindpaden lijken misschien enkel voetpaden, maar hier passeren dagelijks heel veel fietsers, o.a. de vele kinderen uit de wijk die school lopen in de Stedelijke Basisschool Het Vliegertje. Een duidelijke doorstroming voor fietsverkeer (blauwe pijl) tussen de nieuwbouwwijk enerzijds en de fietsstraat (August Van Putlei) anderzijds zou de verkeersveiligheid hier ten goede komen.

Beoordeling:

De stedelijke dienst Publieke Ruimte begrijpt de bezorgdheid en zal de aansluiting van het grindpad aan het project herbekijken.

 

Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet georganiseerd.

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het volledig aanvraagdossier en de bijhorende plannen voor wat betreft de ‘aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg’.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan bijgevoegd rooilijnplan ‘20220215_11635_BA_Rooilijnplan’.

Artikel 3

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de ligging, de breedte en de uitrusting van de nieuwe rijweg met fiets- en voetpaden, parkeerstroken en groenaanplantingen onder volgende voorwaarde:

 • het advies van de verkeerspolitie is strikt na te leven.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
22.

2022_GR_00677 - Omgevingsvergunning hogere overheid. Opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022087290. Eksterlaar ZN. District Deurne - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur
Afwezig
Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid
Verontschuldigd
Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid
Secretaris
Sven Cauwelier, algemeen directeur
Voorzitter
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
22.

2022_GR_00677 - Omgevingsvergunning hogere overheid. Opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022087290. Eksterlaar ZN. District Deurne - Goedkeuring

2022_GR_00677 - Omgevingsvergunning hogere overheid. Opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022087290. Eksterlaar ZN. District Deurne - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen voor beslissing over de zaak van de wegen.

 

Projectnummer:

OMV_2022087290

Gegevens van de aanvrager:

Antwerpen met als adres Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen en de heer Johan Pieraerts met als adres Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Eksterlaar ZN te 2100 Deurne (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 31 sectie B nrs. 389P3 en 390G3

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

heraanleggen van Eksterlaar (tussen de Constant Jorislaan en de August van Putlei) en aansluiting met aangrenzende straten

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis 

 • er werd geen relevante voorgeschiedenis teruggevonden.

 

Vergunde en huidige toestand

 • functie: wegenis met fiets- en voetpaden;
 • afmetingen: rijweg deels circa 9 m breed en deels circa 5,60 m breed.

 

Nieuwe toestand

 • functie: wegenis met fiets- en voetpaden, parkeerstroken en groenaanplantingen;
 • afmetingen:
  1. rijweg van 6 m breed;
  2. aan beide kanten van de rijweg: parkeerstrook van 2 m breed, fietspaden van 2 m breed en voetpaden van circa 2 m breed;
 • inrichting:
  1. wegenis Eksterlaar heraangelegd naar een dubbelrichtingsstraat voor auto’s en bussen (6 m) met aan beide zijden een fietspad en voetpad gescheiden van de wegenis door een parkeerstrook;
  2. verhoogd kruispuntinrichting aan de August van Putlei;
  3. speelaanleiding in groene ruimtes met een aantal zitbanken;
 • afwerking van de weg:
  1. rijweg uitgevoerd in bitumineuze verharding;
  2. parkeerstroken in kasseien;
  3. fietspaden in rode bitumineuze verharding;
  4. voetpaden in betonstraatstenen.

 

Inhoud van de aanvraag 

 • heraanleggen van wegenis Eksterlaar;
 • aanpassen van de rooilijn; 
 • aanleggen van een verhoogd kruispuntinrichting aan de August van Putlei; 
 • voorzien van groene ruimtes.

 

Argumentatie

Adviezen met betrekking tot de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Politiezone Antwerpen/ Verkeerspolitie

9 september 2022

15 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen met betrekking tot de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg


Algemene bouwverordening

Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening.


Toetsing aan de doelstellingen en principes van het gemeentewegendecreet

 

De aanvraag beoogt het heraanleggen van bestaande weginfrastructuur aan Eksterlaar tussen Constant Jorislaan en de August van Putlei. De aanvraag gaat gepaard met de aanleg van een gemeenteweg en bevat een rooilijnplan ‘20220215_11635_BA_Rooilijnplan’.

 

De straat wordt heraangelegd tot een leefbare woonstraat met meer aandacht voor groen. 

De rijweg wordt uitgevoerd in bitumineuze verharding, de parkeerstroken in kasseien en de fietspaden in rode verharding. Er worden ruime voetpaden voorzien in betonstraatstenen.

 

De gehanteerde materialen zijn karakteristiek voor dit type van inrichting van de openbare ruimte. Het project is qua uitzicht en materialisatie inpasbaar in zijn ruimtelijke context. De straat blijft het dubbelrichtingsverkeer houden. De rijbaan zelf wordt 6 m breed, waarnaast aan beide zijden parkeerstroken en een voet- en fietspad worden ingericht.

 

Er worden groene ruimtes met spel en zitbanken voorzien, zodat een aangename woonstraat kan gecreëerd worden. Gelet op de ligging in een voldoende ontwikkeld woongebied is de functie van de weg inpasbaar in de omgeving.

 

Het rooilijnplan bevat geen berekening van de eventuele waardevermindering of waardevermeerdering van de gronden ten gevolge van de aanleg van de gemeenteweg overeenkomstig artikel 28 van het gemeentewegendecreet.


 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 31 en 32 van het Omgevingsvergunningsdecreet stellen dat als de vergunningsaanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de gemeenteraad een beslissing over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein, neemt voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag.

Fasering

Procedurestap

Datum

Start openbaar onderzoek

20 september 2022

Einde openbaar onderzoek

19 oktober 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

28 november 2022

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

20 september 2022

19 oktober 2022

0

0

0

4

 

Bespreking van de bezwaren met betrekking tot de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg

 

Versmalling wegenis: 

Het is opvallend dat de zijwegen van Eksterlaar smaller worden, maar dat de afslag aan het kruispunt met de August Van Putlei richting noordoosten erg breed blijft. Smalle kruispunten als verkeersvertragende maatregel en om sluipverkeer af te weren, zijn op zich prima, maar dit moet consequent in de hele wijk gebeuren. Anders weert men sluipverkeer uit de ene straat om het in de andere straat uit te nodigen. Iets gelijkaardigs heeft men ook moeten vaststellen met de komst van de fietsstraat en de knip in de August Van Putlei, die het doorgaand verkeer en sluipverkeer niet zozeer naar hoofdwegen als de Borsbeeksesteenweg heeft afgeleid, maar gewoon naar elders in de woonwijk, met name het Eksterlaar en de Mortselsesteenweg. Kortom, als men de kruispunten gaat versmallen, dan moet men de afslag richting noordoosten ook versmallen om te voorkomen dat het Eksterlaar des te meer een geliefde route voor sluipverkeer wordt.

Beoordeling:

Het bezwaar is niet gegrond.

Het verkleinen van de kruispunten gebeurt in de eerste plaats om de oversteekbeweging van de voetganger zo klein mogelijk te maken zodat de voetgangers zo veilig mogelijk kunnen oversteken. Op de afslag richting noordoosten rijdt in beide richtingen een bus. In de bochten heeft de straat een bochtverbreding nodig zodat de 2 bussen elkaar kunnen kruisen. De afstand tussen de 2 bochten is hier niet lang. Om de straat (en het kruispunt) hier op een juiste manier te versmallen, zou de straat heraangelegd moeten worden tot na de bocht (nr. 167). Er is beslist om op de bestaande toestand aan te sluiten.

 

Grindpaden: 

In het 'Overzichtsplan bestaande toestand' staan de 2 kiezelpaden die van Hof Nieles naar Eksterlaar lopen niet ingetekend. Ook in het 'Overzichtsplan nieuwe toestand' wordt hiermee geen rekening gehouden en staat er gewoon gras ingetekend. Het is niet duidelijk of de kiezelpaden verdwijnen, dan wel (ingekort) blijven bestaan. Dat laatste zou het meest logische zijn. Maar op basis van de voorliggende plannen weet men niet hoe ze zullen aansluiten op de nieuwe toestand. Best laat men het oostelijke kiezelpad uitkomen waar het kruispunt verhoogd is en laat men het aansluiten op het zebrapad aldaar, als dat er mag komen. Indien nodig kan men het zebrapad breder maken opdat het kiezelpad erop zou aansluiten.

Beoordeling:

Het bezwaar is gegrond.

De stedelijke dienst Publieke Ruimte adviseert dat bij de uitvoering van de werken de halfverharde paden uit het project behouden zullen blijven.

 

Verbetervoorstel: 

Dit is geen bezwaarschrift, maar wel een verbetervoorstel. Op de nieuwe plannen zijn de 2 bestaande grindpaden die de aansluiting vormen met de nieuwbouwwijk Eksterlaar niet getekend en wordt er hier bijgevolg geen rekening mee gehouden, wat jammer is. Hier passeren dagelijks veel voetgangers, maar vooral veel fietsers. Vooral de aansluiting met het tweede grindpad (dichtst bij Borsbeek, rode pijl op tekening in bijlage) baart mij zorgen. Fietsers die uit dit pad komen botsen volgens het nieuwe plan recht op een boom en een groenperk en vinden geen aansluiting met het nieuwe fietspad. Deze grindpaden lijken misschien enkel voetpaden, maar hier passeren dagelijks heel veel fietsers, o.a. de vele kinderen uit de wijk die school lopen in de Stedelijke Basisschool Het Vliegertje. Een duidelijke doorstroming voor fietsverkeer (blauwe pijl) tussen de nieuwbouwwijk enerzijds en de fietsstraat (August Van Putlei) anderzijds zou de verkeersveiligheid hier ten goede komen.

Beoordeling:

De stedelijke dienst Publieke Ruimte begrijpt de bezorgdheid en zal de aansluiting van het grindpad aan het project herbekijken.

 

Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet georganiseerd.

 

Besluit

De gemeenteraad keurt bij monde van de fractievoorzitters volgend besluit goed.
Stemden ja: N-VA, Groen, Vooruit, PVDA, CD&V en Open VLD. 
Hebben zich onthouden: Vlaams Belang. 
De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de wijziging van het gemeentelijk rooilijnplan van 29 januari 1932, zoals voorgesteld op het bijgevoegd plan ‘20220215_11635_BA_Rooilijnplan’.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
23.

2022_GR_00684 - Ondersteuning. Onderwijs - Meerdaagse uitstappen voor scholen. Reglement. Opheffing en nieuwe versie - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid;