Terug gemeenteraad

Mon 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis

REGULIERE AGENDA

Openbare zitting

A-punten

Bestuurszaken
Besluitvorming
Beleidsondersteunend Team
Districtswerking
AG VESPA
Bouwprojecten Stad
Vastgoed
Financiën
Thesaurie
Maatschappelijke Veiligheid
Bestuurlijke Handhaving
Politiezone Antwerpen
Financiën, Aankopen en Facturatie
Sociale Dienstverlening
Gemeenschapsvorming
Welzijn
Stadsontwikkeling / Vergunningen
Stedenbouwkundige Vergunningen / Bouwen
Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving
Onderwijs

AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025, inclusief alle meerjarenplannen van de dochters en budgetgerelateerde agendapunten

Openbare zitting

A-punten

Financiën
Stafdienst
Meerjarenplanning
Fiscaliteit / Vaststelling
Thesaurie
AG Energiebesparingsfonds
AG Energiebesparingsfonds
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG
Stafdienst
Ondernemen en Stadsmarketing
Klantencontacten en Dienstverlening
Politiezone Antwerpen
Financiën - Bijzonder Rekenplichtige
Sociale dienstverlening
Atlas
Stadsbeheer
Stadsreiniging
Stadsontwikkeling
Mobiliteit
Stadsontwikkeling / Vergunningen
Stedenbouwkundige Vergunningen / Algemeen
Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving
Sport

B-punten

Financiën
Boekhouding

Initiatiefrecht

Schriftelijke vragen

Mondelinge vragen

Interpellaties - Moties - Resoluties


Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen