Terug
Gepubliceerd op 22/09/2022

2022_CBS_07608 - Visit Antwerpen - Actieplan logiesontwikkeling Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07608 - Visit Antwerpen - Actieplan logiesontwikkeling Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_07608 - Visit Antwerpen - Actieplan logiesontwikkeling Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 26 juni 2016 (jaarnummer 407) keurde de gemeenteraad het strategisch beleidsplan toerisme 2016+ goed. 

Op 29 maart 2021 (jaarnummer 160) keurde de gemeenteraad het Addendum Strategie Toerisme 2016+ goed. 

Op 17 september 2021 (jaarnummer 7314) keurde het college de gunning voor het adviesrapport logiesontwikkeling Antwerpen aan ZKA consultants en Partners goed.

Argumentatie

Om het huidige logiesaanbod te bestendigen en het nieuwe logiesaanbod in te passen werd een richtnota logies opgesteld. Het extern bureau ZKA Leisure Consultants (ZKA) heeft op basis van de richtnota een instrumentarium gaande van overkoepelend overleg tot een gebiedsgerichte afbakening ontwikkeld dat als richtinggevend kader kan dienen voor de komende vijf jaar. 

De stad Antwerpen is aan de slag gegaan met dit instrumentarium om de aanbevelingen concreet om te zetten in een actieplan. 

De acties zijn uitgewerkt op basis van de drie domeinen waarop ZKA aanbevelingen heeft gedaan nl. 

 1. marktruimte en -behoefte regisseren en sturen;
 2. een gelijk speelveld handhaven;
 3. een up-to-date aanbod stimuleren en garanderen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0101 - Reguliere werking toerisme
2LWS010102 - Bestemmingsontwikkeling

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het actieplan logies goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

OS/B&I
 • actieplannen met betrekking tot begeleidingstrajecten en toelages uit te werken en op te nemen in de reguliere werking
 • actieve rol op te nemen in de werkgroep logies en het adviesteam
SW
 • actieve rol op te nemen in de werkgroep logies en het adviesteam
 • actieve rol op te nemen bij acties rond regelgeving 
VESPA/stadsprojecten
 • actieve rol op te nemen in het adviesteam
politie, FI, MV
 • actieve rol op te nemen in de werkgroep logies en de acties rond handhaving
VISIT
 • actieve rollen zoals beschreven in het actieplan op te nemen
 • actieplan te regisseren en op te volgen Bijlagen

 • Managementsamenvatting marktanalyse en advies logiesontwikkeling Stad Antwerpen.pdf
 • Rapport marktanalyse en advies logiesontwikkeling Stad Antwerpen.pdf
 • Toetsingskader hotels Stad Antwerpen.xlsx
 • actieplan_logiesontwikkeling_Antwerpen.docx