Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07544 - Stedelijk patrimonium. Sociale Dienstverlening. Kind en Gezin. Lakborslei 200, 2100 Deurne - Huurovereenkomst - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07544 - Stedelijk patrimonium. Sociale Dienstverlening. Kind en Gezin. Lakborslei 200, 2100 Deurne - Huurovereenkomst - Goedkeuring 2022_CBS_07544 - Stedelijk patrimonium. Sociale Dienstverlening. Kind en Gezin. Lakborslei 200, 2100 Deurne - Huurovereenkomst - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college keurde op 1 juli 2016 (jaarnummer 5411) goed om Lakborslei 200, 2100 Deurne (voormalig politiekantoor) als tijdelijke locatie voor Huis van het Kind Deurne Noord (maxi-huis) in te richten. Huis van het Kind opende hier op 15 september 2017 zijn deuren.

Op 9 mei 2018 (jaarnummer 4291) keurde het college de tijdelijke ingebruikname goed van de voormalige conciërgewoning op de eerste verdieping, gelegen te Lakborslei 200, 2100 Deurne, voor de werking van Huis van het Kind Deurne Noord onderdeel van de bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening.

Kind en Gezin maakt deel uit van het agentschap Opgroeien regie, een initiatief van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, die alle organisaties die actief zijn rond preventieve gezinsondersteuning meer wil laten samenwerken. In de stad Antwerpen zijn er in verschillende wijken regiohuizen van Kind en Gezin opgericht. Een regiohuis van Kind en Gezin is een onafhankelijke werking en tegelijkertijd is het de draaischijf van de regionale dienstverlening van Kind en Gezin.

Argumentatie

Het regiohuis Kind en Gezin in Deurne werd vorig jaar verplicht een nieuwe locatie te zoeken omwille van de opzeg van de huurovereenkomst door de eigenaar van het pand op hun vorige adres. 

De werking van de regiohuizen van Kind en Gezin sluit nauw aan bij de opdracht die de Huizen van het Kind heeft, ondersteund door bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening. Een samenwerking is een opportuniteit die beide werkingen kan versterken. Daarom werd er in samenspraak met de Huizen van het Kind Deurne een ruimte vrijgemaakt in het pand, eigendom van de stad Antwerpen in Deurne, Lakborslei 200. Deze ruimte voorziet in acht werkplekken om het regiohuis van Kind en Gezin in onder te brengen. 

Bedrijfseenheid Sociale Dienstverlening geeft de opdracht aan AG Vespa om een huurovereenkomst op te maken met Opgroeien regie (ondernemingsnummer BE0886.886.638) waarvan Kind en Gezin deel uitmaakt. De huurovereenkomst wordt opgemaakt door AG Vespa in eigen naam en voor rekening van de stad Antwerpen met als belangrijkste voorwaarden:

  • voorwerp: een ruimte op de eerste verdieping van de voormalige conciërgewoning, gelegen te Lakborslei 200, 2100 Deurne, gekend op het kadaster onder Antwerpen 28ste afdeling Deurne, sectie A nummer 83 d, bestaande uit acht werkplekken waarvan twee werkplekken gedeeld dienen te worden met Huizen van het Kind. Een toilet, keuken, terras en vergaderzaal zijn in gedeeld gebruik met Huis van het Kind;
  • duurtijd: negen jaar met ingang van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2031. Zowel eigenaar als huurder kunnen de overeenkomst ten alle tijden opzeggen mits een opzegtermijn van zes maanden;
  • vergoeding: 7.200,00 euro per jaar. Deze vergoeding is inclusief schoonmaak-, energie- en onderhoudskosten;
  • nutsvoorzieningen: ten laste van de stad Antwerpen;
  • onderhoud: zowel huurders- als eigenaarsonderhoud ten laste van de stad Antwerpen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56§3 van het Decreet Lokaal Bestuur: “Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor: 1° de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.�

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de huurovereenkomst aan Oproeien regie (ondernemingsnummer BE0886.886.638) goed voor een deel van het pand gelegen te Lakborslei 200, 2100 Deurne, met als belangrijkste voorwaarden: 

  • voorwerp: een ruimte op de eerste verdieping van de voormalige conciërgewoning, gelegen te Lakborslei 200, 2100 Deurne, gekend op het kadaster onder Antwerpen 28ste afdeling Deurne, sectie A nummer 83 d, bestaande uit acht werkplekken waarvan twee werkplekken gedeeld dienen te worden met Huizen van het Kind. Een toilet, keuken, terras en vergaderzaal zijn in gedeeld gebruik met Huis van het Kind;
  • duurtijd: negen jaar met ingang van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2031. Zowel eigenaar als huurder kunnen de overeenkomst ten alle tijden opzeggen mits een opzegtermijn van zes maanden;
  • vergoeding: 7.200,00 euro per jaar. Deze vergoeding is inclusief schoonmaak-, energie- en onderhoudskosten;
  • nutsvoorzieningen: ten laste van de stad Antwerpen;
  • onderhoud: zowel huurders- als eigenaarsonderhoud ten laste van de stad Antwerpen.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Huur aanrekenen aan:
Opgroeien regie
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
Ondernemingsnummer: BE0886.886.638 
600,00 euro/maand
(vrij van btw)

budgetplaats: 5321000000

budgetpositie: 702

functiegebied: 2SBS070202A00000

subsidie: SUB_NR

fonds: intern

begrotingsprogramma: 2SA080119

budgetperiode: 2200-3100


n.v.t.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

Dienst
Taak
AG Vespa
Opmaak huurovereenkomst met Opgroeien regie, Vlaams intern agentschap met rechtspersoonlijkheid, met ondernemingsnummer BE0886.886.638 met zetel te Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.