Terug
Gepubliceerd op 08/11/2022

2022_CBS_07543 - Extern patrimonium. Stadsontwikkeling. Jordaenskaai 27, 2000 Antwerpen - Inhuurneming gebouw. Overeenkomst tijdelijke terbeschikkingstelling voor gebruik als werfkeet . Ondertekening - Bekrachtiging

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07543 - Extern patrimonium. Stadsontwikkeling. Jordaenskaai 27, 2000 Antwerpen - Inhuurneming gebouw. Overeenkomst tijdelijke terbeschikkingstelling voor gebruik als werfkeet . Ondertekening - Bekrachtiging 2022_CBS_07543 - Extern patrimonium. Stadsontwikkeling. Jordaenskaai 27, 2000 Antwerpen - Inhuurneming gebouw. Overeenkomst tijdelijke terbeschikkingstelling voor gebruik als werfkeet . Ondertekening - Bekrachtiging

Motivering

Aanleiding en context

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de nieuwe beheersovereenkomst van AG Vespa goed. Artikel 6 §3.3 bepaalt dat AG Vespa instaat voor het organiseren van ter beschikkingstellingen en inhuurnemingen van het stedelijk patrimonium.

De afdeling Archeologie van stad Antwerpen voert momenteel verschillende archeologische onderzoeken uit aan de Scheldekaaien, eveneens onder het Noorderterras. Dit gebouw gelegen te Jordaenskaai 27, 2000 Antwerpen, dat eigendom is van AG Vespa staat momenteel leeg. Stad Antwerpen wenst het gebouw gelegen te Jordaenskaai 27, 2000 Antwerpen gedurende de onderzoeken tijdelijk te gebruiken als werfkeet.

Argumentatie

De voorwaarden met betrekking tot het gebruik zijn het resultaat van overleg tussen alle partijen.

De tijdelijke terbeschikkingstelling van het gebouw gelegen te Jordaenskaai 27, 2000 Antwerpen bevat de volgende voornaamste voorwaarden:

 • voorwerp: een gebouw gelegen te Jordaenskaai 27, 2000 Antwerpen;
 • bestemming: gebruik als bouwkeet door afdeling Archeologie Stad Antwerpen;
 • eigenaar: AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen;
 • duur: vier maanden van 1 september 2022 tot en met 31 december 2022;
 • vergoeding: 413,22 euro per maand;
 • nutsvoorzieningen: provisie van 131,40 euro per maand;
 • onderhoud: de gebruiker staat in voor het huurdersonderhoud, de eigenaar voor het eigenaarsonderhoud.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de tijdelijke terbeschikkingstelling van het gebouw gelegen te Jordaenskaai 27, 2000 Antwerpen, met als voornaamste voorwaarden:

 • voorwerp: een gebouw gelegen te Jordaenskaai 27, 2000 Antwerpen;
 • bestemming: gebruik als bouwkeet door afdeling Archeologie Stad Antwerpen;
 • eigenaar: AG Vespa, Paradeplein 25, 2018 Antwerpen;
 • duur: vier maanden van 1 september 2022 tot en met 31 december 2022;
 • vergoeding: 413,22 euro per maand;
 • nutsvoorzieningen: provisie van 131,40 euro per maand;
 • onderhoud: de gebruiker staat in voor het huurdersonderhoud, de eigenaar voor het eigenaarsonderhoud.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon

Vergoeding 2022
1 september 2022 - 31 december 2022 voor Jordaenskaai 27, 2000 Antwerpen aan:

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0267.402.076
Rekeningnummer: BE09 0910 1285 5357

1.652,88 euro 
(4 maanden)
budgetplaats: 5154000000
budgetpositie: 6100
functiegebied: 2BRS020301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA070721
budgetperiode: 2200
4005522790 
Huurlasten 2022

1 september 2022 - 31 december 2022 voor Jordaenskaai 27, 2000 Antwerpen aan:

AG Vespa
Paradeplein 25
2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE0267.402.076
Rekeningnummer: BE09 0910 1285 5357

525,60 euro
(4 maanden)
budgetplaats: 5154000000
budgetpositie:6100
functiegebied: 2BRS020301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA070721
budgetperiode: 2200 
4005522790