Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07458 - Politiezone Antwerpen - Uitbetaling factuur - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07458 - Politiezone Antwerpen - Uitbetaling factuur - Goedkeuring 2022_CBS_07458 - Politiezone Antwerpen - Uitbetaling factuur - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor het organiseren van de catering tijdens het Cyberevent op 5 mei 2022 heeft Politiezone Antwerpen de factuur met nummer 2022049, voor een bedrag van 8.223,89 EUR (inclusief btw), ontvangen van Baron Domenicus, Hellestraat 17, 2530 Boechout, ondernemingsnummer 0820.743.328.

Argumentatie

Op donderdag 5 mei 2022 vond het cyberevent van Politiezone Antwerpen plaats in het Provinciehuis van Antwerpen. Voor deze dag werd er catering voorzien door Baron Domenicus. Hiervoor werd ook een bestelbon opgemaakt voor een bedrag van 5.372,40 EUR (inclusief btw). Door het succes van het cyberevenement waren er meer deelnemers dan oorspronkelijk voorzien en was het voorziene bedrag voor de catering ontoereikend. Hierdoor ontving  Politiezone Antwerpen een factuur van 8.223,89 EUR (inclusief btw).


Door een administratieve vergissing werd de rechtzetting te laat geagendeerd.


De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het bedrag van 8.223,89 EUR (inclusief btw) vast te leggen, om factuur 2022049 van Baron Domenicus, Hellestraat 17, 2530 Boechout, ondernemingsnummer 0820.743.328. te betalen.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie. (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 53 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie kan geen uitgave aangezuiverd worden dan na de definitieve vastlegging, de aanrekening op een begrotingsartikel, de registratie in de algemene rekeningen betreffende de inkomende facturen, de aanrekening op de algemene en individuele rekeningen, de betaalbaarstelling door het college (Belgisch Staadsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 8.223,89 EUR (inclusief btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting 2022. Op budgetpositie 33000_12316 is voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de factuur 2022049 van 7 mei 2022, ingediend door Baron Domenicus, Hellestraat 17, 2530 Boechout, ondernemingsnummer 0820.743.328 wordt betaald.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Uitbetalen factuur 2022049

Baron Domenicus, Hellestraat 17, 2530 Boechout, ondernemingsnummer 0820.743.328  
8.223,89 EUR (inclusief btw)
budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12316
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006060264