Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07587 - Ondersteuningsproduct - Middenstand en toerisme. Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden. Diepestraat 170, 2060 Antwerpen. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07587 - Ondersteuningsproduct - Middenstand en toerisme. Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden. Diepestraat 170, 2060 Antwerpen. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring 2022_CBS_07587 - Ondersteuningsproduct - Middenstand en toerisme. Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden. Diepestraat 170, 2060 Antwerpen. Vastlegging en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 25 april 2022 (jaarnummer 245) keurde de gemeenteraad het nieuwe Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden goed. 

Zoals bepaald in het reglement kunnen eigenaars of huurders een aanvraag indienen voor een ondersteuning.

Er zijn verschillende soorten ondersteuningen: totale renovatie voorgevel gebouw, totale renovatie voorgevel winkelunit, ruwbouwwerken commerciële ruimte, inrichting commerciële ruimte, afbraak gesloten horecaconstructie, heropbouw gevel, enkel als resultaat van de afbraak van de gesloten horecaconstructie, verhoogde ondersteuning voor handelspanden in winkelgebieden en strategische horecakernen in heraanleg en tijdelijke verhoogde ondersteuning voorgevel gebouw en voorgevel winkelunit. 

Op 18 mei 2021 diende Erdipa bvba, Turnhoutsebaan 6, 2100 Deurne, ondernemingsnummer 0859.603.310,  een aanvraag in voor het handelspand Diepestraat 170, 2060 Antwerpen, voor volgende ondersteuningen en werken: 

Soorten ondersteuningAanvaarde factuur en factuurbedrag
Subsidiabel 
Tijdelijke verhoogde ondersteuning voorgevel gebouw (75% van het factuurbedrag exclusief btw met een maximum van 17.500,00 EUR)
Volledige vernieuwing van de voorgevel: nieuwe ramen en deuren, nieuwe balken, schilderwerken
Totaalbedrag facturen: 35.900,00 EUR
17.500,00 EUR
Totaal subsidiabel

17.500,00 EUR

Argumentatie

Het ingediende dossier werd getoetst aan het Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden (jaarnummer 245). De aanvrager voldoet aan de voorwaarden om aanspraak te maken op een ondersteuning.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning op de aanwending van toelagen verleend door gemeenten. Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2022  (jaarnummer 245) goedkeuring Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden. Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Algemene financiële opmerkingen

Een ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS01 - Middenstand en toerisme
2LWS0103 - Reguliere werking middenstand
2LWS010301 - Ruimtelijk beleid retail, detailhandel en horeca (incl. retailclusters, ruimtelijke economie, kwalitatieve winkelstraten en comm. mix)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging van de ondersteuning aan Erdipa bvba, Turnhoutsebaan 6, 2100 Deurne, ondernemingsnummer 0859.603.310, voor het bedrag van 17.500,00 EUR goed.

Artikel 2

Het college keurt de uitbetaling van de ondersteuning aan Erdipa bvba, Turnhoutsebaan 6, 2100 Deurne, ondernemingsnummer 0859.603.310, voor het bedrag van 17.500,00 EUR goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Erdipa bvba
Turnhoutsebaan 6
2100 Deurne
ondernemingsnummer:
0859.603.310
rekeningnummer:
BE72 0014 0306 7816
17.500,00 EUR budgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 664600
functiegebied:2LWS010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060500
budgetperiode: 2200

4505142662